سبد خرید

shop

مداد رنگی

80.000 تومان 120.000
حذف
shop

گلدان

80.000 تومان 120.000
حذف
shop

مقاله هنری

80.000 تومان 120.000
حذف
shop

ساعت

80.000 تومان 120.000
حذف
shop

کتاب

80.000 تومان 120.000
حذف

نسیم زودیاک نهم

 • شناسه: 14076242
 • مورد#: 7300-3356862
 • قیمت فعلی

  700.000 تومان

 • نسیم زودیاک نهم
  10.00%
 • افزایش قیمت
  50.000 تومان
product
این حراج به پایان می رسد:
product

61

پیشنهاد دهندگان فعال

product

203

تماشا کردن

product

82

کل پیشنهاد

سیاست های حمل و نقل ، پرداخت و حراج را مشاهده کنید

نسیم زودیاک نهم

وضعیت جدید
مسافت پیموده شده 150 کیلومتر
سال 9-1399
موتور 5
سوخت منظم
انتقال خودکار
رنگ آبی
درها 5
ممکن است در هر یک از دو مکان واقع شوند:
 • ایران،یزد،مطهری
 • ایران،یزد،مطهری
این واحد در:
 • ایران،یزد،مطهری
 • ایران،یزد،مطهری
 • ایران،یزد،مطهری
پذیرش شرط - بازرسی / پیش نمایش خریدار

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

 • ایران،یزد،مطهری
 • ایران،یزد،مطهری
 • ایران،یزد،مطهری

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

اطلاع قانونی

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

وضعیت: آزمایش نشده - فروخته شده همانطور که هست

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

وضعیت

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

پیشنهادات

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

مسئولیت خریدار

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد..

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد..

وسایل نقلیه و تجهیزات اغلب ساییدگی و پارگی قابل توجهی دارند. دارایی ها به صورت بدون ضمانت ، صریح یا ضمنی به فروش می رسند ، و ما به شدت توصیه می کنیم پیش از مناقصه ، پیش نمایش آنها را انجام دهید. دوره پیش نمایش تنها فرصت برای بازرسی دارایی برای بررسی شرایط و مناسب بودن است. هیچگونه بازپرداخت ، تعدیل یا بازگشتی پذیرفته نخواهد شد.

حمل
روش های موجود تحویل قیمت
تحویل مشتری (ظرف 10 روز) 0 تومان
حمل و نقل استاندارد (5-7 روز کاری) قابل اجرا نیست
حمل و نقل سریع (2-4 روز کاری) قابل اجرا نیست
یادداشت

لطفاً قبل از تعهد به پیشنهاد ، سیاست حمل و نقل و بازگشت ما را به دقت بررسی کنید. هر از گاهی و با صلاحدید خود ، ممکن است ساختار هزینه غالب برای حمل و نقل و حمل و نقل را تغییر دهد.

تاریخچه پیشنهادات
پیشنهاد دهنده تاریخ زمان قیمت واحد
1399/07/03 02:45 بعداز ظهر 90.000 تومان
1399/07/03 02:45 بعداز ظهر 90.000 تومان
1399/07/03 02:45 بعداز ظهر 90.000 تومان
1399/07/03 02:45 بعداز ظهر 90.000 تومان
1399/07/03 02:45 بعداز ظهر 90.000 تومان
سوالات متداول
cssچگونه پیشنهادات را شروع کنیم؟

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.

cssسپرده امنیتی / قدرت مناقصه

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.

cssزمان تحویل به بندر مقصد

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.

cssچگونه می توان برای حراج در حراج ثبت نام کرد؟

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.

cssچگونه می توانم بفهمم که پیشنهاد من موفق بوده است؟

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.

cssچه اتفاقی می افتد اگر من اشتباه پیشنهاد بدهم؟

همه پیشنهاد دهندگان موفق می توانند با بررسی "ستین" پیشنهاد برنده خود را تأیید کنند. علاوه بر این ، کلیه پیشنهاد دهندگان موفق پس از بسته شدن حراج ، ایمیلی به آنها اعلام می کنند که پیشنهاد برنده شدن آنها را اعلام می کند.