نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

Camera MX 3.2.4
گرفتن تصاویر زیبا و خلاقانه با این دوربین شگفت انگیز. اضافه کردن قاب های زیبا و حرفه ای به عکس ها. امکان بهینه سازی و ویرایش عکس های خود و به اشتراک گذاری آنها با دوستان در فیس بوک و توییتر. اضافه کردن یک متن به عکس های خود و نمایش اسلاید عکس ها به همراه موسیقی مورد علاقه.
امکانات:  ویژگی های چشمگیر   گرفتن عکس با کیفیت کامل
گرفتن سلفی های شگفت انگیز با استفاده از تایمر، برای دوربین جلو و عقب  گرفتن سریع عکس  و ……

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

Camera MX 3.2.4
گرفتن تصاویر زیبا و خلاقانه با این دوربین شگفت انگیز. اضافه کردن قاب های زیبا و حرفه ای به عکس ها. امکان بهینه سازی و ویرایش عکس های خود و به اشتراک گذاری آنها با دوستان در فیس بوک و توییتر. اضافه کردن یک متن به عکس های خود و نمایش اسلاید عکس ها به همراه موسیقی مورد علاقه.
امکانات:  ویژگی های چشمگیر   گرفتن عکس با کیفیت کامل
گرفتن سلفی های شگفت انگیز با استفاده از تایمر، برای دوربین جلو و عقب  گرفتن سریع عکس  و ……

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

Camera MX 3.2.4
گرفتن تصاویر زیبا و خلاقانه با این دوربین شگفت انگیز. اضافه کردن قاب های زیبا و حرفه ای به عکس ها. امکان بهینه سازی و ویرایش عکس های خود و به اشتراک گذاری آنها با دوستان در فیس بوک و توییتر. اضافه کردن یک متن به عکس های خود و نمایش اسلاید عکس ها به همراه موسیقی مورد علاقه.
امکانات:  ویژگی های چشمگیر   گرفتن عکس با کیفیت کامل
گرفتن سلفی های شگفت انگیز با استفاده از تایمر، برای دوربین جلو و عقب  گرفتن سریع عکس  و ……

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

نرم افزار دوربین هیجان انگیز Camera MX 3.2.4 اندروید

Camera MX 3.2.4
گرفتن تصاویر زیبا و خلاقانه با این دوربین شگفت انگیز. اضافه کردن قاب های زیبا و حرفه ای به عکس ها. امکان بهینه سازی و ویرایش عکس های خود و به اشتراک گذاری آنها با دوستان در فیس بوک و توییتر. اضافه کردن یک متن به عکس های خود و نمایش اسلاید عکس ها به همراه موسیقی مورد علاقه.
امکانات:  ویژگی های چشمگیر   گرفتن عکس با کیفیت کامل
گرفتن سلفی های شگفت انگیز با استفاده از تایمر، برای دوربین جلو و عقب  گرفتن سریع عکس  و ……