پایگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذایی

پایگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذایی

پایگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذایی

پایگاه-داده-sql-server-فروشگاه-مواد-غذایی

توضیحات:
پروژه مقاطع کاردانی و کارشناسی کامپیوتر درس پایگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذایی.

پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی شامل :
یک دیتابیس
۱۰ view
۵ table
۲ rule
۲۰ query
۱۰ proc
می باشد.

دانلود فایل