پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول-و-مبانی-سیستمهای-خبرهقواعد استنتاج
اگرچه نمودارهای ون از جمله روشهای تصمیم گیری برای
قیاسهای صوری محسوب می شوند ولی این نمودارها برای استدلالات پیچیده تر
مناسب نیستند، زیرا خواندن این نمودارها مشکل است. قیاس صوری مشکل اساسی تر
دیگری دارد و آن این است که فقط بخش کوچکی از عبارات منطقی را می توان به
وسیله قیاس صوری بیان کرد. در واقع قیاس صوری طبقه بندی شده فقط شامل
عبارات گروه بندی شده I,E,A وO می باشد. منطق گزاره ای، ابزار دیگری را
برای توصیف استدلال ارائه می دهد. در حقیقت ما غالبا بدون آنکه بدانیم از
منطق گزاره ای استفاده می کنیم. به عنوان مثال استدلال گزاره ای زیر را در
نظر بگیرید :
اگر برق باشد، کامپیوتر کار خواهد کرد
برق هست
.. کامپیوتر کار خواهد کرد
می توان این استدلال را با استفاده از حروف انگلیسی به شکل رسمی زیر بیان نمود.
A = برق هست
B = کامپیوتر کار خواهد کرد
بنابراین استدلال فوق را می توان به این صورت نوشت :

استدلالات زیادی به این شکل وجود دارند. صورت کلی نمایش استدلالی از این نوع، به این صورت است :
P → q
P
q
که
در آن p و q متغیرهای منطقی بوده و می توانند هر عبارتی را نشان دهند.
استفاده از متغیرهای منطقی در منطق گزاره ای این اجازه را به ما می دهد که
عباراتی پیچیده تر از چهارچوب عبارت قیاس صوری یعنی I,E,A و O داشته باشیم.
این نوع استنتاج در منطق گزاره ای نامهای مختلفی دارد، از جمله : استدلال
مستقیم، انتزاع، قانون انفصال و فرض مقدم. توجه کنید که این مثال را به
صورت قیاس صوری نیز می توان بیان کرد.
همه کامپیوترها با داشتن برق کار خواهند کرد
این کامپیوتر برق دارد
این کامپیوتر کار خواهد کرد
که
نشان می دهد انتزاع یک حالت خاص از قیاس صوری است. قانون انتزاع از اهمیت
زیادی برخوردار است زیرا پایه و اساس سیستمهای خبره مبتنی بر قاعده را
تشکیل می دهد. گزاره مرکب P →q نشان دهنده یک قاعده است و p نشان دهنده
الگویی است که باید بر مقدم منطبق شود تا این قاعده ارضاء گردد. ولی همان
طور که در فصل دوم مطرح شد، عبارت شرطی P →q دقیقاً معادل با یک قاعده نیست
زیرا عبارت شرطی، یک تعریف منطقی است که توسط جدول درستی تعریف می شود و
برای هر عبارت شرطی تعاریف زیادی می تواند وجود داشته باشد.
ما به طور
قراردادی برای نشان دادن گزاره های ثابت نظیر ‘ برق وجود دارد ‘ از حروف
بزرگ مانند C,B,A و … استفاده می کنیم و با حروف کوچک از قبیل r,q,p و
… متغیرهای منطقی را نشان می دهیم که می توانند بجای گزاره های ثابت
مختلفی قرار بگیرند. توجه باشید که این قرارداد برخلاف قرارداد موجود در
پرولوگ است که از حروف بزرگ به عنوان متغیر استفاده می کند.
این شکل قانون انتزاع را می توانیم با متغیرهای منطقی دیگری نیز بنویسیم :

که این شکل نیز همان مفهوم قبلی را دارد.
توصیف دیگری برای شکل فوق می تواند به این صورت باشد :

علامت
کاما در اینجا برای جدا کردن یک مقدمه از مقدمه دیگر بکار می رود و علامت
کاما – نقطه ( سمی کالون) پایان مقدمات را نشان میدهد. اگر چه تا به حال
فقط با استدلالاتی سروکار داشته باشیم که دو مقدمه داشته اند، ولی شکل کلی
تر یک استدلال به این صورت است :
P1 , P2 , … PNi .. C
هدف p
در صورتی ارضاء می شود که همه اهداف فرعی P1 , P2 , … PNi ارضاء
شده باشند. یک استدلال مشابه با عبارت فوق را برای قواعد تولید می توان به
شکل کلی زیر نوشت :
C1 ^ C2 ^ … CN →A
و به این معناست که اگر همه
شروط Ci یک قاعده ارضاء شوند در این صورت اقدام A آن قاعده اجراء
خواهد شد. همانطور که قبلا نیز مطرح شد، هر عبارت منطقی به شکل فوق دقیقاً
معادل یک قاعده نیست زیرا تعریف منطقی عبارات شرطی دقیقا معادل قاعده
تولید نمی باشد. ولی به هر حال این شکل منطقی به فهم قواعد کمک مستقیم و
مفیدی خواهد کرد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه-خودپرداز-یا-atm

تقریبا در تمامی کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه ، دستگاه های خودپرداز بانکی وجود دارد و از این دستگاه ها
به عنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده می شود. از مزایای این دستگاه ها صرفه جویی
در زمان است که در هر زمان و مکانی می توان از آنها استفاده نمود. البته این بستگی
به نحوه مدیریت سیستمهای بانکی و شرافت کاری نیز دارد.

در این تحقیق سعی شده
که هم از نظر فنی و هم از نظر ظاهری به بررسی و تحلیل کلی
شد سیستم های ATM  پرداخته خواهد شد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

دستگاه کارت خوان

دستگاه کارت خوان

دستگاه کارت خوان

دستگاه-کارت-خوان

استفاده از کارت خوان و کارتهای بانکی برای پرداخت بهای اجناس خریداری شده در فروشگاه ها اگرچه این روزها جایگاه خاصی میان شهروندان دارد، اما کارشناسان معتقدند هنوز هم میزان استفاده ایرانی ها از این وسیله با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
          بسیاری از شهروندان فروشگاههای بزرگ و کوچک به حضور مهمانی کوچک عادت کردهاند؛ مهمانی که ابتدا با استقبال گرمی از سوی میزبانان خود مواجه نشد ولی رفته رفته جای خود را پیدا کرده و در حال حاضر حتی در سوپرمارکتهای کوچک محلی هم شاهد حضور این میهمان کوچک هستیم؛ میهمانی که به واسطه آن شهروندان میتوانند فارغ از دغدغههای حمل پول و اسکناس خرید کرده و وجه آن را با کارت بانکی خود به صورت الکترونیک پرداخت کنند. این میهمانان کوچک اما توانمند همان دستگاههای پرداخت الکترونیک یا POS هستند.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول و مبانی سیستمهای خبره

اصول-و-مبانی-سیستمهای-خبرهقواعد استنتاج
اگرچه نمودارهای ون از جمله روشهای تصمیم گیری برای
قیاسهای صوری محسوب می شوند ولی این نمودارها برای استدلالات پیچیده تر
مناسب نیستند، زیرا خواندن این نمودارها مشکل است. قیاس صوری مشکل اساسی تر
دیگری دارد و آن این است که فقط بخش کوچکی از عبارات منطقی را می توان به
وسیله قیاس صوری بیان کرد. در واقع قیاس صوری طبقه بندی شده فقط شامل
عبارات گروه بندی شده I,E,A وO می باشد. منطق گزاره ای، ابزار دیگری را
برای توصیف استدلال ارائه می دهد. در حقیقت ما غالبا بدون آنکه بدانیم از
منطق گزاره ای استفاده می کنیم. به عنوان مثال استدلال گزاره ای زیر را در
نظر بگیرید :
اگر برق باشد، کامپیوتر کار خواهد کرد
برق هست
.. کامپیوتر کار خواهد کرد
می توان این استدلال را با استفاده از حروف انگلیسی به شکل رسمی زیر بیان نمود.
A = برق هست
B = کامپیوتر کار خواهد کرد
بنابراین استدلال فوق را می توان به این صورت نوشت :

استدلالات زیادی به این شکل وجود دارند. صورت کلی نمایش استدلالی از این نوع، به این صورت است :
P → q
P
q
که
در آن p و q متغیرهای منطقی بوده و می توانند هر عبارتی را نشان دهند.
استفاده از متغیرهای منطقی در منطق گزاره ای این اجازه را به ما می دهد که
عباراتی پیچیده تر از چهارچوب عبارت قیاس صوری یعنی I,E,A و O داشته باشیم.
این نوع استنتاج در منطق گزاره ای نامهای مختلفی دارد، از جمله : استدلال
مستقیم، انتزاع، قانون انفصال و فرض مقدم. توجه کنید که این مثال را به
صورت قیاس صوری نیز می توان بیان کرد.
همه کامپیوترها با داشتن برق کار خواهند کرد
این کامپیوتر برق دارد
این کامپیوتر کار خواهد کرد
که
نشان می دهد انتزاع یک حالت خاص از قیاس صوری است. قانون انتزاع از اهمیت
زیادی برخوردار است زیرا پایه و اساس سیستمهای خبره مبتنی بر قاعده را
تشکیل می دهد. گزاره مرکب P →q نشان دهنده یک قاعده است و p نشان دهنده
الگویی است که باید بر مقدم منطبق شود تا این قاعده ارضاء گردد. ولی همان
طور که در فصل دوم مطرح شد، عبارت شرطی P →q دقیقاً معادل با یک قاعده نیست
زیرا عبارت شرطی، یک تعریف منطقی است که توسط جدول درستی تعریف می شود و
برای هر عبارت شرطی تعاریف زیادی می تواند وجود داشته باشد.
ما به طور
قراردادی برای نشان دادن گزاره های ثابت نظیر ‘ برق وجود دارد ‘ از حروف
بزرگ مانند C,B,A و … استفاده می کنیم و با حروف کوچک از قبیل r,q,p و
… متغیرهای منطقی را نشان می دهیم که می توانند بجای گزاره های ثابت
مختلفی قرار بگیرند. توجه باشید که این قرارداد برخلاف قرارداد موجود در
پرولوگ است که از حروف بزرگ به عنوان متغیر استفاده می کند.
این شکل قانون انتزاع را می توانیم با متغیرهای منطقی دیگری نیز بنویسیم :

که این شکل نیز همان مفهوم قبلی را دارد.
توصیف دیگری برای شکل فوق می تواند به این صورت باشد :

علامت
کاما در اینجا برای جدا کردن یک مقدمه از مقدمه دیگر بکار می رود و علامت
کاما – نقطه ( سمی کالون) پایان مقدمات را نشان میدهد. اگر چه تا به حال
فقط با استدلالاتی سروکار داشته باشیم که دو مقدمه داشته اند، ولی شکل کلی
تر یک استدلال به این صورت است :
P1 , P2 , … PNi .. C
هدف p
در صورتی ارضاء می شود که همه اهداف فرعی P1 , P2 , … PNi ارضاء
شده باشند. یک استدلال مشابه با عبارت فوق را برای قواعد تولید می توان به
شکل کلی زیر نوشت :
C1 ^ C2 ^ … CN →A
و به این معناست که اگر همه
شروط Ci یک قاعده ارضاء شوند در این صورت اقدام A آن قاعده اجراء
خواهد شد. همانطور که قبلا نیز مطرح شد، هر عبارت منطقی به شکل فوق دقیقاً
معادل یک قاعده نیست زیرا تعریف منطقی عبارات شرطی دقیقا معادل قاعده
تولید نمی باشد. ولی به هر حال این شکل منطقی به فهم قواعد کمک مستقیم و
مفیدی خواهد کرد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه خودپرداز یا atm

دستگاه-خودپرداز-یا-atm

تقریبا در تمامی کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه ، دستگاه های خودپرداز بانکی وجود دارد و از این دستگاه ها
به عنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده می شود. از مزایای این دستگاه ها صرفه جویی
در زمان است که در هر زمان و مکانی می توان از آنها استفاده نمود. البته این بستگی
به نحوه مدیریت سیستمهای بانکی و شرافت کاری نیز دارد.

در این تحقیق سعی شده
که هم از نظر فنی و هم از نظر ظاهری به بررسی و تحلیل کلی
شد سیستم های ATM  پرداخته خواهد شد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

دستگاه کارت خوان

دستگاه کارت خوان

دستگاه کارت خوان

دستگاه-کارت-خوان

استفاده از کارت خوان و کارتهای بانکی برای پرداخت بهای اجناس خریداری شده در فروشگاه ها اگرچه این روزها جایگاه خاصی میان شهروندان دارد، اما کارشناسان معتقدند هنوز هم میزان استفاده ایرانی ها از این وسیله با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
          بسیاری از شهروندان فروشگاههای بزرگ و کوچک به حضور مهمانی کوچک عادت کردهاند؛ مهمانی که ابتدا با استقبال گرمی از سوی میزبانان خود مواجه نشد ولی رفته رفته جای خود را پیدا کرده و در حال حاضر حتی در سوپرمارکتهای کوچک محلی هم شاهد حضور این میهمان کوچک هستیم؛ میهمانی که به واسطه آن شهروندان میتوانند فارغ از دغدغههای حمل پول و اسکناس خرید کرده و وجه آن را با کارت بانکی خود به صورت الکترونیک پرداخت کنند. این میهمانان کوچک اما توانمند همان دستگاههای پرداخت الکترونیک یا POS هستند.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

امنیت شبکه

امنیت شبکه

امنیت شبکه

امنیت-شبکهامنیت
شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که
آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری
به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده
بدانند ، نیز افزایش می یابد.  این مقاله
بر اساس کاربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در خاطرم بوده است نوشته
شده است و مفاهیم مورد نیاز برای  آشنا شدن
با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..
۴

مدیریت
ریسک
……………………………………………………………………………………………………………..۴

انواع و منابع تهدیدهای شبکه………………………………………………………………………………………….۵

Denial-of-Service…………………………………………………………………………………………………..۵

دسترسی
غیر مجاز
………………………………………………………………………………………………………..۶

اجرای فرامین غیر قانونی…………………………………………………………………………………………………..۶

شکافهای
محرمانه
………………………………………………………………………………………………………….۷

رفتار
مخرب
…………………………………………………………………………………………………………………….۷

تخریب اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۸

فایروالها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

باستیون هاست (Bastion host) ………………………………………………………………………………۱۰

روتور………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

لیست کنترل دسترسی (ACL) …………………………………………………………………………………..۱۱

منطقه بیطرف (DMZ) ………………………………………………………………………………………………..۱۱

پراکسی (Proxy) …………………………………………………………………………………………………………۱۱

انواع فایروالها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

فیلتر کردن بسته…………………………………………………………………………………………………………….۱۳

سیستمهای ترکیبی (Hybrid systems) ………………………………………………………………….۱۴

زمینه‌های اشتغال…………………………………………………………………………………………………………….۱۵

بازار کار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بهینه سازی سیگنال وای فای

بهینه سازی سیگنال وای فای

بهینه سازی سیگنال وای فای

بهینه-سازی-سیگنال-وای-فای

با توجه به استفاده کاربران از اینترنت پرسرعتadsl روی
دستگاهای هوشمند همچون تلفن همراه ، تبلت و لپ تاپ ها ، بسیاری از کاربران از مودم
های مجهز به وایرلس استفاده می کنند.این مودم ها در شرایط مختلف و با توجه به مکان
قرارگیری در منزل یا محل کار شما می توانند پوشش دهی متفاوتی دشته باشند و گاهی
این پوشش دهی برای برخی کاربران با مشکلاتی مواجه است.

اگر شما نیز قصد دارید محدوده پوشش دهی سیگنال وای فای مودم
خود را افزایش داده یا ارتباطی پایدارتر با سرعتی بیشتر را در اختیار بگیرید ،
پیشنهاد می کنیم کانال ارتباطی وایرلس را تغییر دهید:

زیرا در بسیاری از مودم ها کانال ارتباطی به طور پیش
فرض روی یک یا شش تنظیم شده است و در صورتی که اطراف شما کاربران دیگری وجود داشته
باشند و ارتباط وایرلس انها نیز روی این کانال تنظیم شده باشد ، ممکم است به دلیل
تعدد کاربران ، تداخل یا ناپایداری در ارتباطات واییرلس ایجاد شود.برای انجام
اینکار می توانید به این روش عمل کنید:دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پروژه-پاورپوینت-اینترنت-اشیا-(iot-)

پایان نامه بصورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت(pptx) در ۲۲۴ اسلاید و فایل WORD برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

 

این پروژه یک پژوهش کامل در مورد اینترت اشیا میباشد و در ۷ فصل تنظیم شده است.این پایان نامه با معرفی اینترنت اشیاء به تحقیق در موضوع و زوایای مختلف آن پرداخته , و برای رشته کامپیوتر و مدیریت و IT مناسب است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

 فهرست:

 

فصل اول

 

مقدمه

 

اینترنت اشیاء در حال حاضر

 

زمانی برای همگرایی

 

به سمت جهان اینترنت اشیاء

 

نتیجه گیری

 

فصل دوم

 

تحقیقات استراتژیک و ابداع برنامه کاری اینترنت اشیاء

 

چشم انداز اینترنت اشیاء

 

تعریف مشترک اینترنت اشیاء

 

تحقیقات استراتژیک اینترنت اشیاء و دستورالعمل نوآوری

 

برنامه ها و سناریوهای ارتباط

 

مشخصات کاربردی اینترنت اشیاء

 

حوزه های کاربردی

 

فصل سوم

 

برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء

 

برنامه های کاربردی

 

شهرهای هوشمند

 

انرژی های هوشمند و شبکه هوشمند

 

حمل و نقل و جابجایی هوشمند

 

خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند و زیرساخت

 

کارخانه های هوشمند و تولید هوشمند

 

بهداشت و درمان هوشمند

 

ردیابی و امنیت مواد غذایی و آب

 

سنجش مشارکتی

 

و …

 

————-

 

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اینترنت اشیاء Internet of Things ” بدین شرح است:

 

اینترنت اشیا Internet of Things مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و به طور خلاصه فناوری مدرنی است که در آن برای هتر موجودی انسان. حیوان و یا اشیاء ( قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میشود. دستگاه هتی هوشمند در دسته ای کلی به نام اینترنت اشیاء قرار میگیرند. در سطح پایه ای، اینترنت اشیاء در واقع به ارتباط اشیای مختلف از طریق اینترنت و برقراری ارتباط بتا یکدیگر میپردازد، هدف آن یعنی فراهم کردن تجربه کاراتر و هوشمندتر محقق شود. همانند دیگر فناوری های جدید، اینترنت اشتیاء نیز میتوانند در ابعاد مفهومی سردرگم کننده به نظر برسد. همچنین این واژه به ویژه هنگامی که صحبت از اسانداردهای مختلف و همچنین ایمنی و امنیت آن میشود، میتواند مفاهیم جدید و ویژه ای پیدا کند . به عبارت دیگر آینده طراحی دستگاههای مختلف با امکان برقراری ارتباط بیسیم به من تور رهگیری و کنرل از طریق اینترنت و یا حتی از طریق یک برنامه ساده مخصوص گوشی های هوشمند، اصطلاح اینترنت اشیاء را توصیف میکند . این پژوهش بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شتده و شامل شرح تئوری و استفاده از سیسم های مربوط به پایانه ها، کامپیوترها، پردازش اطلاعات، پیاده سازی، ارتباطات باسیم و بی سیم، معماری، امنیت، آنتن و انتشار، نرم افزار و … می باشد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

اهمیت و نقش مکاتبات اداری

اهمیت و نقش مکاتبات اداری

اهمیت و نقش مکاتبات اداری

اهمیت-و-نقش-مکاتبات-اداری

 مقاله اهمیت و نقش مکاتبات اداری با عناوین ذیل جهت دانلود

 

 

 

 

 

 1. اهمیت و نقش مکاتبات اداری
 2. اثرات مالی
 3. اثرات حقوقی
 4. راهنمایی آیندگان در مطالعه و ادامه جریان کارها
 5. تاریخ قضاوت ها

 

 

 

 

 

 

این مقاله دارای  2  صفحه و با فرمت پی دی اف قابل دانلود است . 

 

 

شرکت ‘نرم افزاری یگانه با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال ۱۳۸۶، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

اکنون شرکت  نرم افزاری یگانه با بیش از ۱۰ سال فعالیت، دارای ۳۰۰۰ مشتری با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر در ۳۱ استان کشور می باشد و در این سال ها رضایت مشتریان همیشه جز الویت اول مدیریت شرکت یگانه بوده است.

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی یگانه نرم افزاریست توانا برای مدیریت امور دبیرخانه سازمان ها و شرکت های مختلف با قابلیت های بسیار، امنیت بالا و کاربری آسان

در این نرم افزار ثبت و گردش کلیه مکاتبات سازمان بصورت الکترونیکی و بی نیاز از جا به جایی فیزیکی نامه انجام می شود، تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شودنرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ یگانه با برچیدن روشهای سنتی و سرعت بخشیدن به امور اداری باعث افزایش ضریب اطمینان و دقت، در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و پراکندگی اسناد و همچنین ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات موجب حرکت به سوی استاندارد های نوین فن آوری جهان در این رابطه گردیده است .

 

همچنین در تمامی سازمان ها و شرکت ها، در طول سال ها فعالیت، انبوهی از نامه ها، اسناد و مدارک، پرونده ها، فایل های الکترونیکی و … تولید می شود که با گذشت زمان، احساس نیاز به مدیریت اسناد تولید شده، تبدیل به یکی از دغدغه های مدیران و صاحبان آن کسب و کار و سازمان می شود. شاید این حساسیت را می توان در مالکیت مادی، معنوی و ارزش اسناد تولید شده دانست.

 

شرکت نرم افزاری یگانه با تجربه ی یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه ی نرم افزارهای دبیرخانه و نرم افزارهای آرشیو اسناد و با دارا بودن بیش از ۳۰۰۰ مشتری، توانسته به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه ی نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی اسناد فعالیت نماید.

 

شما می توانید از طریق لینک های ذیل، دمو و اطلاعات تکمیلی نرم افزارهای فوق را ملاحظه کنید و یا با شماره تلفن های ۲۲۴۶۶۷۴۸-۰۲۱ و ۲۲۴۶۹۴۹۰-۰۲۱ تماس بگیرید و بهترین مشاوره در زمینه ی راه اندازی نرم افزارهای اداری را دریافت نمایید.

   

نرم افزار دبیرخانه

 

نرم افزار بایگانی اسناد

 

نرم افزار اتوماسیون اداری

دانلود فایل