پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

ساخت اپل ایدی معتبر آمریکا بدون ارور و تعداد نا محدود

ساخت اپل ایدی معتبر آمریکا بدون ارور و تعداد نا محدود

ساخت اپل ایدی معتبر آمریکا بدون ارور و تعداد نا محدود

ساخت-اپل-ایدی-معتبر-آمریکا-بدون-ارور-و-تعداد-نا-محدودبا دانلود فایل مراحل را پیش بروید اگر مشکلی بود با بنده در تماس باشید 

۰۹۳۷۳۶۶۲۹۷۱
دانلود فایل