پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد۱۲۲۰۴۷۸ باجواب و پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد۱۲۲۰۴۷۸ باجواب و پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد۱۲۲۰۴۷۸ باجواب و پاسخنامه

نمونه-سوالات-پیام-نور-اندیشه-های-سیاسی-امام-خمینی-ره-کد1220478-باجواب-و-پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

مربوط به نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد۱۲۲۰۴۷۸

نمونه سوالات فوق پرکاربرد و پرتکرار بوده و به مراتب در آزمون های پیام نور استفاده شده است

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

نمونه سوال روانشناسی رشد

نمونه سوال روانشناسی رشد

نمونه سوال روانشناسی رشد

نمونه-سوال-روانشناسی-رشددانلود نمونه سوال روانشناسی رشد
در قالب فایل pdf و متشکل ازنمونه سوال های سال تحصیلی  90-91 تا ۹۵-۹۶

دانلود فایل