کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیقی در مورد انواع لعاب و بافت در طراحی ظروف

تحقیقی در مورد انواع لعاب و بافت در طراحی ظروف

تحقیقی در مورد انواع لعاب و بافت در طراحی ظروف

تحقیقی-در-مورد-انواع-لعاب-و-بافت-در-طراحی-ظروفبافت
هر جسم سرامیکی پخته شده از مقداری فاز بلوری و فاز شیشه ای و تخلخل تشکیل یافته است مقدار و طرز تقسیم این فازها و همچنین اندازه و شکل آنها نشان دهندهی بافت آن جسم سرامیکی خواهد بود. تشکیل هر بافتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، که برای مثال عبارتند از نوع ومقدار درشتی دانه مواد خام اولیه، روش مخلوط کردن و شکل دادن، خشک کردن و شرایط پخت.
تخلخل
تخلخل د راغلب اجسام سرامیکی بخصوص نوع زبر آن دیده می شود و بسیاری از عوامل مکانیکی و خواص سرامیک ها به شکل این تخلخل ها بستگی دارد.
تخلخل از لحاظ شکل به دو دسته تقسیم می شود. تخلخل باز و تخلخل بسته.

تخلخل باز خود به دو دسته دیگر تقسیم می شود .۱-تخلخلی که گاز قابلیت عبور از آن را دارد و تخلخل بن بست یا کیسه ای که گاز یا هوا نم تواند از آن عبور کند.
ترموشیمى سرامیک
برای تهیه محصولات سرامیکی که به پخت احتیاج دارند تا از ماده اولیه به محصول آخری برسند یک رشته فعل و انفعالات مختلف انجام می گیرد ، از این لحاظ مهم استکه دانسته شود از این فعل و انفعالات چه حاصل می گردد، به چه سرعتی انجام می گیرند و به چه مقدار گرما نیازمندند. این محاسبات با کمک ترمودینامیک امکان پذیر است، البته اگر همیشه حالت تعادل فرض شود. برای رسیدن به این تعادل ها به علم سینتیک احتیاج است که معرف سرعت فعل و انفعالات فرآیندهاست.

لعاب هاى سربى
امروزه استفاده از اکسید سرب قابل قبول نیست، زیرا هزینه ایجاد شرایط درج شده در قوانین استفاده از اکسید سرب سریعا” افزایش می یابد ، به نحوی که -کارخانجات قادر به تحمل چنین هزینه ای نیستند. به طور سنتی ، اکسید سرب به چند دلیل در لعاب ها استفاده می شود. قدرت گدازآوری بالای اکسید سرب به لعاب ها اجازه می دهد تا در دمای بسیار پایین تری ذوب شوند. اکسید سرب دامنه پخت لعاب را افزایش می دهد. کشش سطحی و ضریب شکست لعاب را بالا می برد و در نتیجه لعابی براق با سطح صاف ایجاد میکند. در نهایت اکسید سرب مانع از تبلور لعاب می شود. حصول چنین خواص مطلوبی بدون سرب مشکل است . با این وجود ،Pbo معایبی نیز دارد. لعاب های حاوی سرب باید در محیطی شدیدا” اکسیدی حرارت داده شوند، زیرا سرب به آسانی احیاء می شود. اکسید سرب در دمای ‌C 1200 فرّار است. مهم ترین عیب سرب سمّی بودن آن است.احتیاط لازم باید صورت گیرد تا از مسمومیت با سرب که موضوعی جدی است پرهیز شود. مسمومیت با وارد شدن ترکیبات محلول سرب در بدن و معمولا ً از طریق دهان و گاهی از راه تنفس بخار یا غبار ایجاد می شود. تشخیص بیماری بسیار سخت است، زیرا علائم آن مشابه بسیاری از بیماری های دیگر است. بنابراین برا پرهیز از مسمومیت باید پیشگیری های ممکن انجام گیرد. در ضمن اگر لعاب ها به شیوهی مناسبی فرموله نشوند می توانند مورد حمله شیمیایی، به ویژه توسط اسید- ها، قرار گیرند که باعث آزادشدن سرب محلول می شود. اگر چنین لعاب هایی در تماس با غذا یا نوشیدنی باشند، ایجاد مسمومیت می کنند.
لعاب هاى اپک
لعاب های اپک لعاب هایی هستند که عبئور نور از آنها به قدری کم است که بدنه را از پشت آن نمی توان دید. این لعاب ها معمولاً سفید هستند، اما ایجاد رنگ های روشن در آن ها نیز با افزودن رنگ دانه ممکن است .

لعاب اپک با افزودن ماده ای که باعث ایجاد ذرات مجزا شود و بخشی از نور را پراکنده و بازبتاباند ایجاد می- شود. برای این امر ماده پخش شده باید حلالیت کمی در لعاب مذاب داشته باشد و دارای ضریب شکستی بسیار متفاوت با لعاب باشد.
هر قدر مسیر نور توسط بلورهای پخش شده بیشتر شکسته شد لعاب اپک تر است. بنابراین هر قدر ذرات بلور کوچکتر باشد. مساحت سطح و بنا بر این بازتابش بیشتر است. اندازه مناسب ذرات برای اپک کننده گی حداکثر حدود ۰/۴ میکرون است بنابراین از میان اپک کننده های زیرکونی موجود در بازار، که دامنه وسیعی از اندازه ذرات را می پوشانند، حداکثر اپک کنندگی توسط ریزترین آنها ایجاد می شود. چون ریز کردن ذرات با آسیاب کردن انجام می شود، این ها گرانتر هستند .
از طرف دیگر زیر کون مناسب برای ذوب فریت باید اندازه ذرات متوسطی داشته باشد. پس تاثیر زیر کون را می توان با ذوب بخشی از زیر کون در لعاب هایی که کاملاً یا بخشی از آنها فریت شده است بهبود بخشید.

لعاب هاى اطلسى و مات
لعاب های اپک را می توان حد واسط لعاب های رنگی و لعاب های مات در نظر گرفت. اطلسی یا مات بودن پدیده هایی هستند که به حضور بلور های کوچک پخش شده در لعاب مربوط می شوند. این پدیده ها ناشی از تبلور ذرات بلوری در داخل یک لعاب کاملاً ذوب شده در عین سرد شدن است. این بلور ها باید بسیار کوچک باشند و به صورت یکنواخت در لعاب پخش شوند وسطحی صاف و اطلسی ارائه دهند. بر روی یک لعاب مات یا اطلسی می توان با مداد معمولی نوشت و با انگشت آن را پاک کرد. لعاب های مات همواره کم و بیش اپک هستند، زیرا مانند لعاب های اپک معمولی بلورهای موجود در آنها باریکه های نور را می شکنند. این بلور ها در لعاب مات روی، سیلیکات روی (ویلمیت) و در لعاب های مات آهکی، دی- سیلیکات آلومینیوم کلسیم (آنورتیت) یا سیلیکات کلسیم (ولاستونیت) هستند. اگر اکسید باریم به ترکیب افزوده شود ممکن است دی سیلیکات آلومینیوم باریم -(سلسیان) متبلور شود. پدیده ی ماتی متواند با ماده ی حل نشده در لعاب مانند استخوان، فلدسپات یا تالک و نیز حاصل شود، لیکن کیفیت این پدیده پایین تر از ماتی حاصل از تبلور است.
چون برای حصول یک لعاب مات به تبلور نیاز است، لعای نباید پیش از حد پخته شود و باید سیکل سرمایش مناسبی را به کار گرفت. لعاب های ماتی که پیش از حد سریع سرد شوند سطوح براقی دارند. بیشتر لعاب ها را می توان با افزودن یک عامل مات کننده مات کرد. مات حاصل از روی را می توان با افزودن مخلوطی از اکسید روی و رس در مقادیری کم و بیش ایجاد کرد.
دلیل استفاد از رس وارد کردن آلومینا و بنا بر این کاهش اندازه ی بلورهای سیلیکات روی است، که بسیار بزرگ هستند. افزودن وایتینگ (کربنات کلسیم) یا ولاستونیت، باعث ایجاد لعاب مات آهکی می شود.

لعاب هاى داراى جلوه ویژه
برخی از لعاب ها جلوه های زیبایی بی نظیری را ایجاد می کنند، که گاهی در کاربرد های خاصی مفید هستند. برخی از این جلوه های خاص در اثر ایجاد بلورهای پخش شده در لعاب بوجود می آید.لعاب های اپک و لعاب های اطلسی ومات مثال هایی از لعاب های میکرو بلوری هستند که در آنها انداز ذره بلورها به قدری کوچک است که آنها را نمی توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. در لعاب- های خاص با کاهش سرعت جوانه زنی، بلورها می توانند به اندازه ای رشد کنند که با چشم غیرمسلح قابل رویت باشند. این دسته، لعاب های شکسته، که در آن سطح می تواند با بلور های منفرد اغلب خوشه ای پوشیده شود، و لعاب های اَونچری، که در آن بلورها در زمینه شیشه ای معلق هستند، را شامل می شود.
لعاب هاى ترک دار
لعاب های ترک دار (Crackle) دارای ترک هایی هستند که عمداً ایجاد می شوند.این پدیده با استفاده از لعابی که ضریب انبساط حرارتی بیشتری از بدنه داشته باشد ایجاد می شود. معمولاً این امر توسط Na2O و K2O زیاد در لعاب ایجاد می شود.
ترک های موجود لعاب تا سطح بدنه گسترده می شود. خطوط ترک را می توان با مالیدن رنگدانه تزیین کرد. به همین دلیل این نوع لعاب ها نباید در تماس با غذا یا نوشیدنی قرار گیرند، زیرا در حین استفاده ممکن است ذرات آلی وارد ترک ها شود که با شستن قابل زدودن نیست.

لعاب هاى لوسترى
در این لعاب ها در اثر احیاء یک لایه نازک فلزی بر روی سطح لعاب ایجاد می شود. این لعاب ها معمولاً بر سطح یک لعاب پخته شده اعمال می شوند، لیکن برخی از لوستر های درون لعابی دقیقاً مانند لعاب های معمولی مورد استفاده قرار می گیرند. دو نوع لعاب لوستری وجود دارد : آنهایی که قابل پخت دراتمسفر اکسیدی هستند، اما حاوی عوامل احیاء کننده هستند و آن هایی که باید در شرایط احیایی پخت شوند.
نوع اول حاوی رزینات های فلزی هستند که با حرارت دادن یک نمک فلزی با رزین و سپس انحلال در یک روغن مناسب مانند روغن اسطوخدوس تهیه می شود. در هنگام پخت تا ۶۵۰ الی c 750 یک لایه نازک فلزی بر سطح لعاب رسوب می کند. یک فرمول حاوی ۲۰% رزین، ۵% ۳ (NO3)Bi، ۳۰% روغن اسطوخدوس و ۴۵% اکسید فلزی است. اکسید فلزی مورد استفاده می تواند هر اکسید فلزی واسطه ای را شامل شود.

نوع دوم لعاب های لوستری که باید در شرایط احیایی پخته شوند، حاوی مخلوطی از نمک فلزی، حدود سه برابر رس یا اخرا و یک چسب برای چسباندن لایه فلزی به بدنه بیسکویت هستند. این لعاب ها در شرایط اک

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تاریخچه کاشی

تحقیق تاریخچه کاشی

تحقیق تاریخچه کاشی

تحقیق-تاریخچه-کاشیتاریخچه کاشی :
هنر کاشی سازی معرق یا کاشی گل وبته که نزد اروپائیان بیشتر به موزائیک شهرت دارد ، ازقرن هفتم هجری بتدریج زینت بخش معماری ایران ، به ویژه بناهای مذهبی گردید . اهمیت کاشی معرق نسبت به انواع دیگر کاشی ، زیبائی فوق العاده ودرجه استحکام آن است وبه همین دلیل پس از گذشت سالیان سال بر روی بناها برجای می ماند .
برای ساخت کاشی معرق ابتدا کاشی را به قطعات کوچک یا بزرگ بریده وطبق نقشه ای که قبلا تهیه گردیده پهلوی هم می چینند وسپس بادوغ آب گچ درزها ومنافذ راپرمی کنند به طوری که تمامی آن به صورت یک قطعه کاشی یکپارچه درآید وزمانی که سفت ومحکم شد آن رابرروی بنا نصب می کنند .
هنرمندان دوره تیموریه کاشیکاری معرق رادرشرق ایران توسعه داده وبسیاری ار بناهای مذهبی این ناحیه به ویژه درهرات ، سمرقند وبخارا پایتخت های تیمور وجانشینان اوباکاشی معرق تزئین گردیده است . به موازات رونق این نوع کاشی درخراسان بزرگ استفاده ازآن درشهرهای دیگر ایران نیزرواج یافت .
مسجد مولانا به تاریخ ۸۴۸ ه.ق مدرسه غیاثیه خرگرد ، به تاریخ ۸۴۸ ه.ق مسجد گوهرشاد ، ۸۲۱ه.ق ، مدرسه دودر ۸۴۳ه.ق دراستان خراسان ، مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی ومسجد کبود ۸۷۰ه.ق دراستان آذربایجان ومدرسه امامی ۷۲۵ه.ق درامام شهر ۸۵۷ه.ق وهارون ولایت به تاریخ ۹۱۸ ه.ق ومسجد امام خمینی ( مسجد شاه سابق ) مدرسه چهارباغ متعلق به عهد صفویه دراصفهان ومدرسه خان ۱۰۲۴ه.ق درشیراز ومسجد جامع یزد ۸۶۱ه.ق وبالاخره مسجد ورامین دراستان مرکزی ۷۲۲ه.ق ازجمله بناهای مذهبی هستند که شاهکار کاشیکاری های معرق رادربر می گیرد . درکاشیکاری معرق رنگهای متنوع بکار برده شده که دراین بین رنگهای سفید وآبی تیره ، فیروزه ای سبز و پرتقالی بیشتر به چشم می خورد .
تااوایل قرن ۱۷ این سبک کاشی کاری درایران رواج داشته است .
طرحهائی که دراین زمان بیشتر مشاهده گردیده اند عبارتند از: گل وبرگ به هم پیچیده ویک قطعه ، گل آبی ( رزآبی ) ولاله آبی از چین وگلدان وگاهی نیز پرندگان .
رنگهای این آثارکاملا بارنگهای کاشی هائی که درقرن ۱۳ ساخته شده ودرترکیه مشاهده گردیده متفاوت است . این رنگها : آبی ، فیروزه ای متمایل به زرد ، قهوه ای ، سبز ، سفید ، ارغوانی ویک رنگ قرمزمات نپخته که بر روی سطوح بدنه های خاک رسی ویا برروی یک لعاب زرد رنگ نقاشی شده می باشد .
اینگونه موزائیک ها نیز کاملا باموزائیک های ترکیه تفاوت دارند . اهمیت فوق العاده این کاشی ها وزیبائی مخصوص آنها فقط اثرهنر لعاب کاری با ضخامت زیاد آن می باشد که رنگ لعاب کاملا مشخص بوده ودرخشندگی مخصوص خود راظاهر می سازد . خواص مخصوص خاک رس ودرجه حرارت پخت کم بیسکویت های ( خشت های کوچک) مواد ایرانی وضخیم شدن لعاب درحین انجماد می تواند دلیل زیبائی موزائیک های فوق باشند . وجود لعاب شفاف که برروی آنها داده شده میتواند موجب پیدایش درخشندگی بیشتر رنگها بوده باشد

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تحقیق کاربردهای مواد سرامیک

تحقیق کاربردهای مواد سرامیک

تحقیق کاربردهای مواد سرامیک

تحقیق-کاربردهای-مواد-سرامیکمهندسی سرامیک و کاربردهای آن
۱-۱-کاربردهای پزشکی:

سرامیک¬ها
، این مواد دست‌ساخته بشر، از ابتدای تاریخ تمدن تا به امروز توانسته‌اند مواد بسیار مفیدی را در اختیار انسان¬ها قرار دهند. از سفالینه‌های هزاران سال قبل تا راکتورهای هسته‌ای و اخیراً نیز محافظ سفینه‌های فضایی و غیره.
یکی از کاربردهای مواد سرامیکی که در ارتباط نزدیک با زندگی بشر است، شامل بکارگیری قطعات سرامیکی در بدن انسان است. به این دسته از سرامیک¬ها “زیست-سرامیک (Bio-ceramic)” گویند. این دسته از سرامیک¬ها اهمیت فراوانی در زندگی روزمره یافته¬اند. البته استفاده از مواد مختلف بعنوان “ایمپلانت (implant)” به دوره قبل از میلاد مسیح بر می¬گردد. اما از اواخر قرن نوزدهم، در اثر پیشرفت و افزایش اطلاعات پزشکی در این مورد کوشش¬های جدی انجام گرفت.
اولین مواد مصرفی بعنوان ایمپلانت، ترکیبی از برنج و مس بود که بدلیل خوردگی شدید این مواد در بدن، استفاده آنها با شکست مواجه شده است. از آنجایی که در پزشکی مدرن ضرورت استفاده از مواد مختلف به منظور ترمیم عیوب بدن انسان احساس می‌شد، پلیمریست-ها گستره وسیعی از این مواد را برای استفاده به جامعه پزشکی معرفی کردند و متالوژرها نیز با استفاده از آلیاژهای جدید و متفاوت، قطعات ارتوپدیک بسیاری برای بدن ساختند. اما حتی این مواد نیز بعلت خوردگی شیمیایی در بدن ایجاد عارضه می¬کرد؛ حال آنکه بسیاری از ایمپلانت¬ها، مانند اتصال مصنوعی در مفاصل ران، بایستی برای همیشه در بدن انسان باقی می‌ماند. از این رو، پژوهشگران برای دستیابی به موادی با مشخصات بهتر به دنیای سرامیک راه پیدا کردند.
هیچ ماده‌ای که در بدن انسان جایگذاری شود کاملاً خنثی نیست. با این وجود، خوردگی سرامیک¬ها بدلیل ماهیت ذاتیشان خیلی کمتر از فلزات است. پیشرفت¬های وسیع در علم سرامیک منجر به دستیابی به موادی با خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی متفاوت و متنوع شد که می‌توانند خواص خود را برای مدت زمان طولانی در بدن موجود زنده حفظ کنند. بعضی از این مواد عبارتند از: آلومینا، کربن پیرولیتیک و زجاجی، فسفات¬های کلسیم و سدیم و غیره.
خصوصیاتی که یک ایمپلانت دایمی سرامیکی باید داشته باشد بطور خلاصه در زیر آمده است:
۱- سازگاری بیولوژیکی: عموماً مواد ایمپلانت باید با بافت¬های بدن سازگاری داشته باشند و ایجاد حساسیت و مسمومیت نکنند.
۲-عدم خوردگی: در بدن موجود زنده خوردگی بیولوژیکی روی ندهد.
۳- کارایی در عملکرد: باید بتواند به نحو مطلوب وظیفه‌ای را که در هر نقطه از بدن بر عهده آن قرار می¬دهند بخوبی انجام دهد.
۴- قابلیت استریلیزه شدن: قابلیت استریل و ضدعفونی شدن را داشته باشد، بدون اینکه تغییری در ترکیب آن ایجاد کند. یا باعث تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی شود.
۵-قابلیت دسترسی: قابل دسترس بوده و براحتی تولید شود.
امتیاز سرامیک¬ها بعنوان مواد زیستی بدلیل سازگاری آنها با محیط فیزیولوژیکی است و این سازگاری بدلیل وجود یونهایی مشابه با یونهای موجود در آن محیط، مثل کلسیم، پتاسیم، منیزیم و سدیم است.
تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه و روی بدن موجود زنده روی مواد زیر متمرکز شده است: کربن، اکسیدآلومینیم، هیدروکسید آپاتیت، فسفات تری¬کلسیم، ترکیبات شیشه‌ای و غیره که جالب‌ توجه‌ترین این مواد عبارتنداز: دریچه‌های قلبی مصنوعی، زانوی ارتوپدیک (استخوان و مفاصل)، موادی که برای ترمیم و بازسازی جای دندان در فک بکار می¬روند، موادی که به¬وسیله آنها از راه پوست می‌توان با داخل بدن ارتباط پیدا کرد، مفصل ران پروستتیک، پیهای مصنوعی و غیره.
این مواد با توجه به نوع فعالیتشان در محیط به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

دانلود فایل

تحقیق اصول الکتروشیمیایی خوردگی

تحقیق اصول الکتروشیمیایی خوردگی

تحقیق اصول الکتروشیمیایی خوردگی

تحقیق-اصول-الکتروشیمیایی-خوردگی

توضیحات:
پروژه رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک با موضوع  اصول الکتروشیمیایی خوردگی، در قالب فایل word و در حجم ۷۰ صفحه.

بخشی از متن:
خوردگی فلزات، اساسا به دلیل یک واکنش اکسیداسیون-احیا است، که یک عامل اکسید کننده در محیط حملات فلز وجود دارد. واکنش الکترو شیمیایی یک استحاله شیمیایی است که بر انتقال بار در یک فصل مشترک از یک هادی فلزی (الکترود) به یک هادی یونی (الکترولیت) دلالت دارد. اینها به خواص فیزیکی و ترمودینامیکی الکترود و فعالیت گونه های مختلف در محلول در فصل مشترک بستگی دارد. خواص فصل مشترک به تغییر دما، بخش عمده خواص محلول، انتقال گرما، انتشار و …. بستگی دارد. به علاوه، خواص متالورژی و مکانیکی الکترود و خواص میکروبیولوژیکی ترکیبات در محلول یا در فصل مشترک می تواند موجب خوردگی یا افزایش نرخ خوردگی توسط یک اثر توام با خوردگی الکتروشیمیایی شود. در دیگر شرایط محدود خوردگی، واکنش های الکتروشیمیایی (مانند انحلال در فلزات مایع و برخی از حلال های واسطه و واکنش های آزاد فصل مشترک فلز- گاز) می تواند باعث خوردگی تنها یا کمک کردن به یک واکنش الکتروشیمیایی شوند.

فهرست مطالب:
دید کلی
A.ملاحظات ترمودینامیکی خوردگی
۱٫۱٫ هدایت الکترولیتی
۱٫۱٫۱٫ قانون های فارادی
۱٫۱٫۱٫۱٫ واکنش های اولیه و ثانویه
۱٫۲٫ تمایل به خوردگی
۱٫۳٫ رابط لکتروشیمیایی
۱٫۳٫۱٫ دو لایه الکتریکی
۱٫۳٫۲ مدار معادل دو لایه الکتریکی
۱٫۴٫ معادله نرنست
۱٫۵٫ پتانسیل های استاندارد الکترودها
۱٫۵٫۱٫حالت های استاندارد در محلول
۱٫۵٫۲٫ الکترود هیدروژن
۱٫۵٫۳٫ علامت های مثبت و منفی پتانسیل
۱٫۵٫۴٫ ارائه گرافیکی
B. فعالیت و رسانایی الکترولیت
۱٫۶٫ فعالیت الکترولیت
۱٫۶٫۱٫ثابت و درجه فکیک
۱٫۶٫۱٫۱٫ تغییر α با لظت
۱٫۶٫۲٫ فعالیت و غلظت
۱٫۶٫۳٫ نظریه محلول های غلیظ تر
۱٫۶٫۴٫ انتقال الکترولیتی
۱٫۷٫ تحرک یون ها
۱٫۷٫۱٫ قانون جمع کُلرَوش
۱٫۷٫۲٫ تعداد جابجایی یون یا اخص
۱٫۸٫ میزان هدایت(رسانایی)
۱٫۹٫ پتانسبل تجزیه
C. انواع مختلف الکترود
۱٫۱۰٫ الکترودهای گازی
۱٫۱۱٫ الکترودهای فلز-یون فلز
۱٫۱۱٫۱٫ الکترودهای آلیاژ شده
۱٫۱۲٫ الکترودهای فلز-اکسید یا نمک نامحلول
۱٫۱۲٫۱٫ الکترودهای فلز-نمک نامحلول
۱٫۱۲٫۱٫۱٫ الکترودهای نقره-نقره کلرید
۱٫۱۲٫۱٫۲٫ الکترودهای جیوه
۱٫۱۲٫۲٫ الکترودهای فلز-اکسید امحلول
۱٫۱۳٫ الکترودهای اکسیداسیون-احیاء
۱٫۱۴٫ الکترودهای یون منتخب
۱٫۱۴٫۱٫ الکترودهای شیشه ای
۱٫۱۴٫۲٫ الکترودهای منتخب یون مس
D. سلول های الکتروشیمیایی و خوردگی
۱٫۱۵٫ سلول های شیمیایی
۱٫۱۵٫۱ سلول شیمیایی با انتقال
۱٫۱۵٫۱٫۱٫ خوردگی شیمیایی سلول ها روی سطح فلز مشابه
۱٫۱۵٫۲٫ سلول شیمیایی بدون انتقال
۱٫۱۵٫۲٫۱٫ سلول استاندارد وستون
۱٫۱۶٫ سلول های غلظتی
۱٫۱۶٫۱٫ سلول غلظتی با تغییر فعالیت در الکترود و الکترولیت
۱٫۱۶٫۱٫۱٫ سلول افتراقی اکسیژن
۱٫۱۶٫۲٫ پتانسیل اتصال
۱٫۱۷٫ خوردگی ناشی از حلال در سلول ها
۱٫۱۷٫۱٫ واکنش کاتدی 
۱.۱۷.۲. جابجایی سلول ها
۱٫۱۷٫۳٫ عامل کمپلکس/پیچیده کننده سلول ها
۱٫۱۷٫۴٫ خوردگی سلول ناشی از جریان سرگردان
۱٫۱۸٫ سلول های دما متفاوت
۱٫۱۹٫ عمل متفاوت خوردگی سلول ها
E. خوردگی شیمیایی و الکتروشیمیایی
۱٫۲۰٫ تعریف و شرح خوردگی
۱٫۲۱٫ واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی
۱٫۲۱٫۱٫ خوردگی الکترو شیمیایی
۱٫۲۱٫۱٫۱٫ سلول های میکرو الکتروشیمیایی(مناطق تفکیک ناپذیر آند/کاتد)
۱٫۲۱٫۱٫۲٫ سلول های ماکرو الکترو شیمیایی(مناطق تفکیک پذیر ند/کاتد)
۱٫۲۱٫۱٫۳٫ نوع سطحی ند/کاتد
۱٫۲۱٫۲٫ واکنش های شیمیایی غشای آزاد
منابع
دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع تولید سنگ های گرانیت

پاورپوینت با موضوع تولید سنگ های گرانیت

پاورپوینت با موضوع تولید سنگ های گرانیت

پاورپوینت-با-موضوع-تولید-سنگ-های-گرانیت

توضیحات:
پاورپوینت با موضوع تولید سنگ های گرانیت در حجم ۱۳ اسلاید و همراه با تصاویر. 

مقدمه:
منابع‌ معدنی‌ به‌ عنوان‌ مواد اولیه‌ مورد استفاده‌ در تولیدات‌ صنعتی‌ و برخی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ مانند ساختمان‌، ارزش‌فراوانی‌ دارد و کشورهای‌ صاحب‌ منابع‌ مذکور می‌توانند از فرآوری‌ و عرضه‌ این‌ مواد به‌ بازارهای‌ جهانی‌، درآمدهای‌ ارزی‌سرشاری‌ را نصیب‌ خود سازند. یکی‌ از مواد معدنی‌ ارزشمند، سنگ‌های‌ تزیینی‌ می‌باشند که‌ به‌ اشکال‌ و خواص‌ گوناگون‌ درطبیعت‌ یافت‌ می‌شوند و کاربرد وسیعی‌ در فعالیت‌های‌ تولیدی‌ و مولد دارند. ایران‌ از جمله‌ کشورهایی‌ است‌ که‌ ذخایر متنوع‌ و سرشاری‌ از سنگ‌های‌ تزیینی‌ دارد. با بهره‌برداری‌ بهینه‌ از این‌ ذخایر وفرآوری‌ و پردازش‌ آنها، نه‌تنها می‌توان‌ به‌ ایجاد فرصت‌های‌ شغلی‌ مناسب‌ در جامعه‌ دست‌ یافت‌، بلکه‌ از راه‌ صادرات‌ این‌سنگ‌ها، درآمد ارزی‌ مناسبی‌ نیز قابل‌ حصول‌ است‌. در راه حصول به این هدف استفاده از تکنولوژی کارآمد و به روز بسیار مهم است.

فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی سنگ های گرانیتی
کاربرد های سنگ های تزیینی
روش تولید سنگ های گرانیت
معرفی ماشین آلات و تجهیزات تولیدسنگ گرانیت
دستگاه قله بر
دستگاه ساب
دستگاه طولی بر
دستگاه عرضی بر
شیار زن
دانلود فایل

پاورپوینت آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک

پاورپوینت-آشنایی-با-خط-تولید-کاشی-و-سرامیک

توضیحات: 
پاورپوینت آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک، در حجم ۳۹ اسلاید و همراه با تصاویر. 

بخشی از متن:
طبق تعاریف قدیم، یک فرآورده سرامیکی محصولی است از دوغاب (مخلوطی از خاک و آب) که در یک محیط گرم و خشک و در نهایت در آتش سخت می‌گردد.مطابق تعاریف جدید سرامیک‌ها عبارتند از اشیاء جامدی که اجزاء اصلی تشکیل دهنده آنها مواد معدنی غیر فلزی بوده که ابتدا شکل گرفته و سپس در حرارت سخت می‌گردند.کشور ایران با تاریخ و تمدن کهن در هنر و صنعت و برخورداری از ذخایر متنابهی از مواد اولیه از دیر باز با عنوان بستری مناسب برای صنعت کاشی و سرامیک مطرح بوده‌است. تولید کاشی سرامیکی در این سرزمین از مراحل بسیار اولیه و با روشهای ابتدایی از حدود ۱۲۵۰ سال قبل از میلاد مسیح با تولید انواع آجرهای لعابدار، کاشی‌های تزیینی و مینا آغاز شده‌است.

فهرست مطالب:
سرامیک‌ها در چهار خانواده بزرگ
خانواده فرآورده های ظریف
دستگاه های درگیر در فرآیند تولید: ( اصلی)
به طور خلاصه پروسه تولید کاشی را در شماتیک زیر مشاهده می نمایید
۱- آماده سازی مواد اولیه بدنه کاشی‌ها
۱٫۱٫ مواد پلاستیک 
۱.۲. پرکننده‌ها
۱٫۳٫ گدازآورها
۲- آماده سازی پودر
۳- مرحله شکل دهی یا پرس پودر
۴- خشک کردن محصول
۵- اعمال لعاب و دکور
۶- پخت
۷- پولیش
دانلود فایل

پاورپوینت آشنایی با خط تولید موزائیک

پاورپوینت آشنایی با خط تولید موزائیک

پاورپوینت آشنایی با خط تولید موزائیک

پاورپوینت-آشنایی-با-خط-تولید-موزائیک

توضیحات:
پاورپوینت با موضوع آشنایی با خط تولید موزائیک، در حجم ۲۹ اسلاید و همراه با تصاویر.

بخشی از متن:
موزاییک یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی می باشد ولی متاسفانه در کشور ما هیچ کاری بر روی اون صورت نگرفته و همانطور به روش های سنتی تولید می شود. پس از استخراج سنگها از معادن مختلف آنها را به کارخانه آورده و در دستگاهی به نام دستگاه سنگ شکن می ریزند تا به قطعات ریزتر تبدیل شوند که این سنگها شامل انواع سنگ چینی، انواع سنگ مرمریت ، سنگ قرمزقشمی ، سنگ سبز ، سنگ سیاه گل دار و.. می شود پس از گذاشتن از دستگاه سنگ شکن نوبت به شستشوی سنگها می رسد برای این کار سنگها در دستگاه شست و شوی قرار می گیرند روش کار این دستگاه به این گونه است که سنگهای خرد شده داخل دستگاه شست و شو ریخته می شوند و دستگاه می چرخد و به صورت طبقه  طبقه سنگها را بالا می آورد و در این مسیر سنگها شسته می‌شوند سپس سنگها برای خشک شدن به محل دیگری منتقل می شوند علت این کار مقاومت بیشتر سنگ داخل سیمان است پس از خشک شدن سنگها به سیلوهای تغذیه کننده ریخته می شوند که بعد طبق هر نوع تولید که فرمول مخصوص به خود را دارد سنگهای مختلف را وزن نموده و انتخاب می کندو بعد مورد استفاده قرار می گیرند. و بعد داخل پاکتی ریخته می شود که حمل کننده به میکسر مادر است.

فهرست مطالب:
الف ) سنگ ریزه (‌ریگهای رنگی )
ب)سیمان ، پودر سنگ ،‌آب
۲)انبار کردن مواد
۳)شستشوی مصالح
۴)مخلوط کردن مواد
۵) قالب گیری و پرس
الف) قالب پرسی
ب) قالب ویبره‌ایپ
روش قالب گیری
۶) ساییدن
۷ ) گرم خانه
الف) گرم خانه های معمولی
ب)گرم خانه های بخار
ج )گرم خانه های آب گرم
د)روش سنتی
۸)بتونه کاری
روش های بتونه کاری
۹) دپو کردن

دانلود فایل

دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر

دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر

دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر

دانلود-گزارش-کارآموزی-صنایع-کاشی-خزردر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
آزمایشگاه کارخانه ۳
آسیاب های آزمایشگاهی ۴
انواع خاکهای سرامیکی ۴
سنگ شکنها ۶
آسیاب ۱۲
مواد افزودنی ۱۳
فلوکولانتها ۱۴
اسپری درایر ۱۵
سیلو ۱۷
پرس ۱۸
کوره ها ۱۹
لعاب ۲۰
کائولن ۲۷
طبقه بندی لعاب ۳۲
تغییر لعاب شفاف ۲۶
اکسیدهای رنگ کننده ۳۷
مراحل تولید کاشی لعاب خورده ۴۱
معاب لعاب ۴۳
سوراخ شدن لعاب ۴۵

مقدمه
سخنی در خصوص تاسیس شرکت صنایع کاشی خزر
شرکت صنایع کاشی خزر (سهامی خاص) با اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سرمایه اولیه سیصدو پنجاه میلیون ریال آذر ماه ۱۳۶۱ تحت شماره ۴۶۱۲۳ مورخ ۱۱/۹/۶۱ به ثبت رسید و با انتخاب هئیت مدیره و مدیر عامل از میان سرمایه گذاران ، ضمن خرید زمین مورد نیاز ، در شهر صنعتی رشت بلافاصله امور اجرائی پروژه آغاز و همزمان اقدامات لازم جهت بررسی و انتخاب و خرید ماشین آلات خطوط تولید و کوره ها از کشورهای ایتالیا و آلمانغربی صورت گرفت .
در طول سالهای جنگ تحمیلی علیرغم مسائل و مشکلات عدیده با برخورداری ازمعاضدت و همیاری مقامات مسئول صنایع کشور و علاقمندی و پشتکار مهندسین و کارگران امور اجرائی پروژه متوقف نگردید و همراه با پیشرفت امور ساختمانی و آماده سازی سالن اصلی تولید و بخشهای وابسته ماشین آلات و دستگاهها و کوره های بیسکوئیت و لعاب به کشور وارد و با نظر کارشناسان داخلی و خارجی تا پایان سال ۱۳۶۸ نصب و راه اندازی شد به ترتیبی که از اردیبهشت ۱۳۶۹ تولید آزمایشی و بهره برداری از کارخانه آغاز گردید . بدیهی است همزمان با پیشرفت امور اجرایی پروژه و حسب نیاز و مورد در دو نوبت سرمایه شرکت به میزان یک میلیاردو پانصد میلیون ریال افزایش داده شد و در راین راستا شرکت از تسهیلات اعتباری بانک تجارت به منظور تامین بخشی از هزینه ها و تهیه و تدارک مواد اولیه مورد نیاز بهره مند گردیده است . همچنین با افزایش ظرفیت تولید و نسب کوره های جدید و افزایش سرمایه اولیه در سال ۸۲ ظرفیت سالانه کارخانه بالغ بر ۲ میلیون متر مربع کاشی دیواری در طرحها و اندازه های ۳۲*۲۵ و ۳۰*۲۰ می باشد .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۴۵

دانلود فایل

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی اصفهان

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی اصفهان

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی اصفهان

گزارش-کارآموزی-در-کارخانه-کاشی-اصفهان

توضیحات:

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی اصفهان، در قالب فایل word و در حجم ۲۶ صفحه.


مقدمه :

در صنایع کاشی سازی و آجرهای نسوز
کلاً تولیدات سرامیکی احتیاج به مواد اولیه ( مواد معدنی ) بوده که زیر بنای ساخت
و تهیه این نوع از فرآورده ها می باشد که به جز چند مورد خیلی کم به صورت مصنوعی
درکارخانجات مختلف تهیه می شود و بعنوان مواد اولیه به کارخانه های کاشی و سرامیک
سازی آورده می شود .بقیه مواد اولیه از طبیعت به صورت کانی های مختلف استخراج که
بنام معادن مختلف نامگذاری می شوند به کارخانجات حمل می شوند که اکتشاف و پی جویی
مواد اولیه مورد نیاز توسط کارشناسان ما زمین شناسی و درون صورت می گیرد و نحوه
بهره برداری و استخراج آنها برنامه ریزی می گردند که این مواد اولیه خوشبختانه در
سرزمین ایران به فراوانی دیده می شود و درحال حاضر کاشی اصفهان از چندین نوع ماده
معدنی استفاده می کند که به صورت های مختلف به کارخانه حمل گردیده که در اینجا
اسامی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تعمیرات رفتاری آنها در برابر روان کننده ها
بررسی می شود…

 

فهرست
مطالب :

مقدمه

قسمتهای مختلف که در طول مدت کار
آموزی در آن قسمتها فعالیت انجام شده

تهیه بدنه

انواع خاک که کاشی اصفهان مصرف می کند

تهیه رنگ و لعاب

قسمت پرس واحد

مشخصات پشت کاشی و خواندن نوع قالب و
پرس کاشی

قسمت کوره واحد ۱

مشخصات کوره تونلی

معایب کوره تونلی

معایب مهندس کاشی پخته شده ازکوره

معایب در کوره لعاب

آزمایش اکسیداسیون کوره تونلی

کوره رولری واحد ۱

مخلوط لعاب واحد ۱

نتایج ، آموزش های کلی واشکالات در
کارخانه

قسمت کنترل کیفی (آزمایشگاهی )

خصوصیات فیزیکی برای مواد اولیه

شناخت تک اولیه :

فاکتور پرت گیری

بررسی مدت زمان سایش – مقدار آبگیری –
تنظیم دانسیته و ویسکوزیته

رفیوز

خشک کردن دوغاب

رطوبت سنجی پودر

پرس کردن

دانلود فایل

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی

گزارش-کارآموزی-در-کارخانه-کاشیدر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :گزارشی کلی از خط تولید کارخانه کاشی کاوه و بیان یکسری اطلاعات در مورد وسایل بکار رفته در کارخانهکائون : در صد بیشتر بدنه را تشکیل می دهد و از خاک رس تهیه می شود .رس در بازار قیمت ارزانی دارد .۵۰ درصد حجم بدنه را کائولن تشکیل می دهد . یک بدنه به علت شیرین کیجی که دارد و گرمایی که می بیند استحکام بیشتری پیدا کرده و نفوذ پذیری آب را کمتر می کند . سئوال : مواد اولیه را به صورت شستشو شده ای از جاهای دیگر می گیرند یا خیر ؟جواب :  کمتر شده که ما این کار را انجام دهیم . و اگر هم مواد شستشو شده را تهیه کنیم در مرحله لعاب مورد استفاده قرار می گیرند . مثلاً یک نوع کائولن داریم که از مرند می آید و شستشو می باشد . اما کائولنی که برای بدنه مورد استفاده قرار می گیرد باید ، شستشو شده می باشد و به صورت فراوری نشده از معدن بارگیری می شود . فلدسپار نیز دارای کبالت (۲) هست و باید ذوب شود تا ذرات استحکام پیدا کنند در غیر این صورت به هم نمی چسبند .سیلیس : بوجود آورنده اسکلت اصلی در پیوندهای کاشی می باشد . ساختار بدنه را حفظ می کند . و از شدت متراکم شدنبدنه و ایجاد ترک جلوگیری می کند.تالک : هم یک نوع فیلر است و هم برای شوکهای حرارتی استفاده می کنند .بنتونیت : استحکام خام بدنه را زیاد می کند و به علت اینکه پلاستیسیته بالایی دارد . کاشی وقتی در حالت خام است باید  مقاومتی داشته باشد . اگر مقاومتش کم باشد روی نوار نقاله ترک برداشته و می شکند .تمام موادی که نام برده شد با نسبت مشخص و ابتیمم با هم مخلوط شده وارد بال میل می شود در آنجا آب اضافه می شود . (بال میل یعنی آٍسیاب گلوله ای که دارای گلوله های سیلیسی می باشد).مواد و آب بوسیله گلوله های سیلیسی که به طور چرخشی عمل می کند ، آسیاب         می شوند . بعد از حدود چندین ساعت که در این کارخانه حدود ۱۴-۱۳ ساعت می باشد ، باید ماده را رها کرد و آزاد گذاشت . این مواد به صورت یک دوغاب در می آید ، دوغاب نیز باید دانسیته و ویسکوزیته و رسوبش کنترل شده و سپس تخلیه شود. سئوال : آیا این آزمایشات بر روی دوغاب قبلاً در آزمایشگاه انجام شده یا در فرایند تولید انجام می شود ؟ جواب : در همان فرایند تولید انجام می شود ، به طوری که نمونه برداری می کنیم و بعدوقتی آزمایشات  به همان حدی که می خواهیم رسید، آن را از مخازن تخلیه می کنیم. مثلاً اگر یک ماده آزمایشی ، سایش و سختی آن بالا باشد امکان این که رسوبش بالا باشد زیاد است . ممکن است در آبش آلودگی زیاد باشد . ممکن است دوغابی که برگشت داده  می شود ویزکوزیته را بالا ببرد .بعد از آنکه به حد آن ابتیممی که ما می خواستیم رسید ، اجازه تخلیه داده می شود . در ادامه مواد مورد نظر وارد مخزن می شود و سپس وارد قسمت اسپری درایر می شود .سئوال : آیا قبل از اسپری درایر مرحله فیلتر پرس یامرحله دیگری پشت سر گذاشته می شود ؟ جواب : خوب البته وارد یک الکی مخصوص می شود ولی نیازی به فیلتر پرس نیست ، شاید در صنایع بهداشتی و چینی انجام شود . البته قبل از انکه موارد در مخزن ریخته شوند در ابتدا از الکی گذارنده شده تا مواد درشت آن از جمله ناخالصیها حتی پلاستیک نیز گرفته شود ، بعد وارد مخزن و سپس وارد اسپری درایر می شود . اسپری درایر یعنی اسپری و خشک کردن که خودش دارای مخزن ، پمپ انتقال ، لوله های انتقال می باشد ، درایر نیز دارای یک مشعل و پمپ خشک کن می باشد . دوغاب در داخل برج اسپری درایر ، اسپری می شود این کار توسط مکنده هایی که درون آن قرار دارند انجام می شود و به بیرون انتقال داده می شود . گرانولها نیز بوسیله نیروی ثقلی که دارند به پایین که نقطه ورودی نوار نقاله است هدایت می شود و بر روی نوار نقاله قرار می گیرند و توسط آن وارد سیلوهای پرس می شوند .مواد اولیه درون اسپری درایر از نظر دانه بندی و رطوبت کنترل می شوند . سئوال : از قسمت اسپری درایر وارد یک سیلو می شود ، چرا ؟ جواب : مواد مورد نظر در سیلوها می مانند تا به صورت انجین خودشان را بگیرد و بیات شود .سئوال : ۱۳ تا ۱۴ ساعت ماندن در سیلو بعد از بال میل به صورت تجربی است یا غیره : ؟ جواب : بله – در اثر تجربه است . بستگی به دانه بندی و سایش مواد دارد . سئوال : دوغابی که در سیلو مانده در چه زمانهایی نمونه برداری می شود ؟ جواب : قاعدتاً باید هر ۴ الی ۵ ساعت یکبار نمونه برداری شود ولی در اینجا در اثرتجربه نمونه برداری را در پایان کار انجام می دهند . هر کارخانه دارای پارامترهای خودش است ، اصول کار کاشی کف همین است . ممکن است بعضی جاها در گرانولها و رطوبت را بگیرند ۵ در صد و بعضی جاها بگیرند ۶ در صد می باشد . بعد از مرحله سیلو وارد مرحله پرس می شود . پرس نیز دارای سایزهای مختلف است . مسائلی که در مورد پرس باید مورد کنترل قرار بگیرند.۱-    فشار پرس  2 – ضخامت کاشی پرس شده ۳- ابعاد  4- رطوبت گرانولهایی که در پشت پرس آماده برای پرس شدن هستش نیز است .نکته : رطوبتی که در اسپر درایر گرفته می شود با رطوبت پشت پرس فرق می کند.عمل پرس شدن در ۳ مرحله صورت می گیرد : ۱-    مرحله هوا گیری زمانی است که پرس برای باراول ضربه می زند و هوایی که بین گرانولها وجود دارد از بین رفته و پیوندها به یکدیگر نزدیک می شود و عمل پرس شدن را بهتر انجام می دهد .۲-     مرحله بعدی رس مرحله تراکم می باشد .۳-     مرحله سوم برای جوش خوردن سطحی و فشار می باشد .بعد از پرس کاشی ها به سمت خشک کن هدایت می شوند . در این مرحله قبل از انکه وارد خشک کن شوند، یک رطوبت اولیه ای گرانولها داشتند که باعث تراکم در کاشی می شود ، این رطوبت در خشک ن از کاشی گرفته می شود . در خشک کردن مقاومت چندین برابر می شود با از دست دادن آبی که بین پیوندها وجود دارد ، ذرات کاشی به هم نزدیک می شوند .این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : ۳۵

دانلود فایل