تحقیق درس انقلاب

تحقیق درس انقلاب

تحقیق درس انقلاب

تحقیق درس انقلاب

تحقیق درس انقلاب

تحقیق درس انقلاب : موضوع دلایل عقب افتادگی ایران نسبت به کشورهای غربی
همه مطالب ارائه شده با ذکر منبع می باشد
صفحات تحقیق: ۳۱ صفحه
 
فهرست مطالب
توسعه و انواع توسعه
ابزارهای توسعه
سرمایه
نیروی کار
برنامه ریزی
شاخص های توسعه یافتگی
شاخص های کمی
تولید ناخالص ملی
درامد ناخالص سرانه ملی
توزیع درآمد
شاخص های کیفی
میزان با سوادی
امید به زندگی
فرار مغزها
آمار خروج نخبگان از ایران
علل اصلی جذب نخبگان به مراکز علمی سایر کشورها
بی…

عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان

عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان

عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان

عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان

عنوان فارسی: فرایندها، موانع و تسهیلات برای اجرای یک برنامه ارگونومی مشارکتی در بین کارکنان مراقبت از سالمندان

عنوان مقاله: Processes, barriers and facilitators to implementation of a participatory ergonomics program among eldercare workers
 
نمونه ترجمه: اغلب با تمرکز بر برنامه LBP در بین کارکنان مراقبت از سالمندان شیوع بالایی دارد. جلوگیری از LBP (درد کمر)های ارگونومی با هدف کاهش حجم کار فیزیکی از طریق کاهش بلند کردن اجسام سنگین و وضعیت های دردناک، انجام می شود. یک فرایند ارگونومی مشارکتی به تشویق کارکنان برای مشارکت در مدیریت کار خودشان اعتقاد دارد، که منجر به کاهش فاکتورهای ریسک مرتبط با کار و…

حسابداری منابع‌انسانی رویکردی نوین در حسابداری

حسابداری منابع‌انسانی رویکردی نوین در حسابداری

حسابداری منابع‌انسانی رویکردی نوین در حسابداری

حسابداری منابع‌انسانی رویکردی نوین در حسابداری

حسابداری منابع‌انسانی رویکردی نوین در حسابداری

۲۵ صفحه
چکیده
حسابداری منابع‌انسانی، رویکردی جدید در حسابداری نسبتاً جوانی دارد. حسابداری منابع‌انسانی را می‌توان تلفیقی از دو حوزه‌ی مدیریت منابع‌انسانی و حسابداری دانست. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحول پدیده‌ی جدیدی به نام حسابداری منابع‌انسانی برخی کاربردهای و ابعاد اصلی آن بررسی شود. دو بعد عمده‌ی حسابداری منابع‌انسانی را می‌توان هزینه‌یابی منابع‌انسانی و ارزش گذاری…

بروشور شغلی کارمند

بروشور شغلی کارمند

بروشور شغلی کارمند

بروشور شغلی کارمند

بروشور شغلی کارمند

بروشور شغلی در مورد شغل شریف کارمندی با توضیحات کامل و شامل همه موارد :

شغل شما با چه شغلی در ارتباط است؟
اهمیت شغل از نظر خدمت به جامعه
محل کسب اطلاعات بیشتر و توصیه و پیشنهادات لازم
تعریف شغل
تاریخچه شغل و در قبل چگونه بود؟
مدرک تحصیلی و دوره های آموزشی
خصوصیات جسمانی و روانی ، توانایی و استعدادهای لازم
میزان متوسط حقوق و مزایا و شرایط ارتقای شغل
نمونه ای از وظایف و مسئولیت های شغل
آینده نگری درباره ی شغل کارمند تامین اجتماعی

آیین زندگی - اخلاق کاربردی

آیین زندگی – اخلاق کاربردی

آیین زندگی – اخلاق کاربردی

آیین زندگی - اخلاق کاربردی

آیین زندگی – اخلاق کاربردی

آیین زندگی – اخلاق کاربردیشامل نیمسالهای:نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهتابستان ۸۹+ با پاسخنامهنیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهتابستان ۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه
 …

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی ۱

اندیشه اسلامی ۱

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی ۱

اندیشه اسلامی ۱شامل نیمسالهای:نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهتابستان ۸۹+ با پاسخنامهنیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهتابستان ۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه…

اندیشه سیاسی امام

اندیشه سیاسی امام

اندیشه سیاسی امام

اندیشه سیاسی امام

اندیشه سیاسی امامشامل نیمسالهای:نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهتابستان ۸۹+ با پاسخنامهنیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهتابستان ۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه…

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت
شامل نیمسالهای:نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهتابستان ۹۳+ با پاسخنامهنیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه
 …

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامیشامل نیمسالهای: نیمسال اول ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامهتابستان ۸۹+ با پاسخنامهنیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامهتابستان ۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامهنیمسال اول ۹۴-۹۳ + با پاسخنامهنیمسال دوم ۹۴-۹۳ + با پاسخنامه…

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق
شامل نیمسالهای:
نیمسال اول ۸۹-۸۸
نیمسال دوم ۸۹-۸۸
تابستان ۸۹+ با پاسخنامه
نیمسال اول ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه
نیمسال دوم ۹۰-۸۹ + با پاسخنامه
تابستان ۹۰ + با پاسخنامه
نیمسال اول ۹۱-۹۰
نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه
نیمسال اول ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه
نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه
نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه
نیمسال دوم ۹۳-۹۲ + با پاسخنامه…