تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵
۱-۴- اهداف پژوهش۸
۱-۴-۱- هدف اصلی۸
۱-۴-۲- هدف فرعی۸
۱-۵- فرضیات پژوهش۸
۱-۵-۱ فرضیه اصلی۸
۱-۶- دامنه پژوهش۹
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی۹
۱-۶-۲- قلمرو مکانی۹
۱-۶-۳- قلمرو زمانی۹
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۵
۲-۲- مبانی نظری پژوهش۱۶
۲-۲-۱ حسابرسی چیست؟۱۶
۲-۲-۲- تاریخچه حسابرسی در ایران۱۸
۲-۲-۲-۱- پیدایش حسابرسی و…

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) ___

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) ___

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) ___

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) ___

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) ___

چکیده
کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند،می پردازند.هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی (FASB) این هدف را در بیانیه مفهومی شماره(۱) به این صورت بیان می کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،اعتبار دهندگان و سایر…

زبانزد لشت نشاء

زبانزد لشت نشاء

زبانزد لشت نشاء

زبانزد لشت نشاء

زبانزد لشت نشاء

چکیده
زبانزد یا ضرب‏المثل سخنی است کوتاه که به صورت نظم یا نثر با هدف بیان مفاهیم اخلاقی و حکمت بین مردم رایج است. ارزش شناخت ساختار و محتوای زبانزدها آگاهی از دانش عامۀ مردم است. شرایط زندگی، خواسته­ها و­آرزوهای مشترک باعث پیدایی زبانزدها با بن‏مایه و محتوای مشترک می­شود. زبانزدها در شناسایی تاریخ، زبان و فرهنگ نقش مهمی دارند. با مطالعه و شناخت زبانزدهای عامیانه می­توان عوامل تأثیر­گذار بر رفتارهای فردی، اجتماعی، قشربندی…

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهشی
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش ۸
۱-۳- سابقۀ انجام پژوهش۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶-روش تحقیق ……………………………. ۹
 فصل دوم:کلیات پژوهش
۲-۱- جریان خلافت بعد از نبی اکرم (ص) ………… ۱۳
۲-۱-۱- رحلت رسول اکرم، جریان سقیفه و موضع امام علی ۱۳
۲-۱-۲- علل سکوت امام در برابر حکومت خلفا ……. ۱۶
۲-۲- ولایت در اسلام ……………………….. ۱۷
۲-۲-۱-ولایت تشریعی………………………… ۱۹
۲-۳-خلافت علی…

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

چکیده:
شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی، اولین رمان بلند فارسی و یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است که در سال ۱۳۴۰منتشر شد و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازارکتاب ایران روبه رو گردید .این رمان از سوی «انجمن کتاب ایران»به عنوان داستان برگزیده سال ۱۳۴۰انتخاب شد و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.
شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن…

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

فهرست مطالب
 

عنوان صفحه
 

چکیده فارسی

۱

مقدمه

۲

کلیات تحقیق
 

۵

 

الف) تعریف موضوع

۵

 

ب ) تاریخچه

۵

 

ج ) اهداف تحقیق

۶

 

د ) اهمیت و ضرورت تحقیق

۶

 

ه ) کاربرد نتایج تحقیق

۶

 

و) فرضیات تحقیق

۶

فصل اول: ابراهیم طوقان و تحولات سیاسی
 

 

 

الف ) تحولات سیاسی ،…

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، آنتونی براون و موریس سنداک

چکیده
بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی در آثار داستانی‌تصویری
کتاب‌های داستانی‌تصویری رایج‌ترین گونه‌ی ویژه‌ی کودکان شمرده‌می‌شوند. هم‌چنین نظریه‌های بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی هر یک به دلیل ویژگی‌های بنیان‌فکنانه‌ی خود، چونان امکانِ حضورِ صدا‌های مستقل در متنی یگانه، درک زاویه‌دیدهای گوناگون در پیِ نوسانِ تمرکزِ ذهنی و جابه‌جاییِ حاشیه و مرکز در ساختار…

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

چکیده
زبان از جمله مؤثرترین و مهم­ترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح می­شود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­­آید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و…

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

چکیده
این پژوهش با این هدف شکل گرفت که شیوه‌ی پرداخت زمان‌روایی را در تعدادی از رمان‌های نوجوان بررسی و نقش و شیوه‌ی عملکرد کارکردها و نمایه‌ها را در ساختار زمان داستان‌ها مشخص کند. برای این‌کار، الگوی تحلیلی ژنت در زمان‌مندی با الگوی بارت درباره‌ی کارکردها و نمایه‌ها ترکیب شد و الگوی جدیدی برای تحلیل داستان‌ها ایجاد شد. برای آزمودن این الگوی تحلیلی- ترکیبی، سه رمان نوجوان ایرانی و سه رمان نوجوان خارجی، به عنوان…

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه10_ 40 (با تکیه بر سروده های 20 شاعر)

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه۱۰_ ۴۰ (با تکیه بر سروده های ۲۰ شاعر)

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه۱۰_ ۴۰ (با تکیه بر سروده های ۲۰ شاعر)

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه10_ 40 (با تکیه بر سروده های 20 شاعر)

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه۱۰_ ۴۰ (با تکیه بر سروده های ۲۰ شاعر)

چکیده
با بررسی گنجینه هزار ساله شعر و ادب فارسی به روشنی در خواهیم یافت که شاعر یا نویسنده متاثر از اوضاع فردی و اجتماعی خویش به یکی از انواع ادبی ضمن بیان ارزش های اخلاقی و اجتماعی ، در حقیقت نوعی آرمان خواهی را به خواننده القاء می کند ؛ به عنوان مثال جامعه مطلوبی که سعدی در بوستان به تصویر می کشد ، چیزی جز روحیه پاک انسانی نیست و شکل گیری چنین جامعه­ی مطلوبی مستلزم مبارزه با ظلم و بی عدالتی ها ومردی ونامردمی هاست به همین دلیل در تاریخ…