کتاب الکترونیکی خداحافظی با روز های تکراری

کتاب الکترونیکی خداحافظی با روز های تکراری

کتاب الکترونیکی خداحافظی با روز های تکراری

کتاب-الکترونیکی-خداحافظی-با-روز-های-تکراری

توضیحات:
کتاب الکترونیکی خداحافظی با روز های تکراری، تالیف علیرضا حسن زاده، در قالب فایل pdf و در حجم ۴۲ صفحه.

بخشی از متن:
مدتی بود که گرفتار روزمرگی بودم و به اطرافم هم که نگاه میکردم و دوستانم و اطرافیانم را که میدیدم واقعاً قلبم به درد میآمد وقتی که میشنیدم یا میدیدم که برخی افراد به خاطر اینکه زندگی شون تکراری شده بود که بخاطرهمین تکرارروز ها به افسردگی دچار شده بودن ودر حالت روحی بسیار بدی بودن که حتی بعضیاشون دست به خود کشی میزدند تصمیم گرفتم دوره ای آماده کنم که از این روزمرگی و روزهای تکراری فرار کنم وتحقیقاتم رو با دیگران هم به اشتراک بگذارم.
که شروع به تحقیق و مطالعه درباره ی این موضوع کردم ونتایجی که به دست آوردم رو خلاصه کردم وچکیده ای از اونها رو در یک کتاب ۴۰ صفحه ای جای دادم.

به چه دلیل تعدا صفحات این کتاب کم است؟
باتوجه به نظرسنجی هایی که از کاربران اینترنتی انجام شده، مشخص شده که خیلی از افراد حوصله خواندن کتاب های قطور را ندارند و از آنجا که وقت و زمان شما بسیار با ارزش است در این کتاب الکترونیکی چکیده ای از مقالات،تجربیات و دیگر منابع را جای داده ام،لذا از هر گونه مطالب اضافی صرف نظر کرده ام و بیشتر سعی کرده ام به نکات عملی و موثر بپردازم والا مطالب بسیار زیادی را میتوانستم در کتاب بیاورم.

برخی از ویژگی های این کتاب
پرداختن به نکات عملی و موثر
بررسی و مطالعه منابع زیاد در عین حال کوتاه ومفید بودن(چکیده)
استفاده از ازآیات قرآن،احادیث اهل بیت(ع) ،برخی از آثار ادبی و برخی از جملات بزرگان.
کیفیت بسیار بالای محصول از نظرمحتوا و گرافیک.
ساده و روان بودن

دانلود فایل

تحقیق کارنمای معلمی

تحقیق کارنمای معلمی

تحقیق کارنمای معلمی

تحقیق-کارنمای-معلمی

توضیحات:
پروژه کارنمای معلمی، در قالب فایل pdf و در حجم ۳۰ صفحه.

چکیده:
آموزش و پرورش یکی از بنایی ترین سازمان های هر کشور است؛ در واقع اگر کشوری قصد پیشرفت در زمینه های مختلف علمی را داشته باشد، مهم ترین رکنی که باید نگاه خود را به آن معطوف سازد، آموزش و پرورش است؛ چرا که  پایه ی شخصیت افراد جامعه در سنین کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و افراد در این سنین در اختیار این سازمان هستند. بنابر این، هر گونه تحولی در جامعه محتاج تغییرات در  سازمان تعلیم و تربیت است. از طرفی توجه به این نکته نیز ضروری است که سنگ بنای آموزش و پرورش، آموزگاران و معلمان هستند. لذا توجه به پیشرفت و توسعه ی حرفه ای آنان در نیل به هدف رشد جامعه موثر است. بدین منظور، آموزش پرورش کشور ما، سعی در توانمند سازی نیروهای جدید خود در زمینه ی حرفه ای دارد از این رو در تلاش است که نگرش دانشجو معلمان نسبت به حرفه ی معلمی و همچنین میزان تحول آن، در اثر تحصیل در دانشگاه را مورد سنجش قرار دهد. لذا با قرار دادن دروسی مانند پروژه، قصد دارد به دانشجو معلم کمک کند که یافته های حاصل از تجربیات خود را، صورت بندی نموده و در قالب دانش کاربردی ارائه نماید. تا با توجه به آن به دانشجویان کمک کند من حرفه ای خود را بهتر بشناسند و تلاش کنند که آن را رشد دهند و قابلیت های خود را در زمینه های مختلف دانشی، نگرشی، حرفه ای، مهارتی و شخصیتی ارتقا دهند. بدین سبب در پژوهش پیش رو ابتدا به بررسی تجاربی که موجب علاقه مندی به حرفه ی معلمی شد پرداخته شده است سپس انتظارات از دانشگاه و تجارب حاصل از تحصیل و در آخر به مواردی که نشان دهنده ی شخصیت حرفه ای دانشجو در آینده است، پرداخته شده است.

فهرست بخشی از مطالب:
ﻓﺮم ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ
چکیده
ﺷﺮح ﺗﺠﺎرب زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز در روی آوردن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ی ﻣﻌﻠﻤﯽ
اﻧﺘﻈﺎرات اوﻟﯿه
ﺷﺮح ﺗﺠﺎرب ﻣﻌﻠﻤﯽ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﺪرﯾﺲ
ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن  و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺎﮔﺮ
روﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺮم ۷
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه
ﺷﺮﺣﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻈﺎراﺗﻢ از داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه
ﺑﺎور ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش دارم
اﺻﻮل ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﺮدن
ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ
و …

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) تاسیس علم روان شناسی

پاورپوینت (اسلاید) تاسیس علم روان شناسی

پاورپوینت (اسلاید) تاسیس علم روان شناسی

پاورپوینت-(اسلاید)-تاسیس-علم-روان-شناسی

توضیحات:
پاورپوینت تاسیس علم روان شناسی، در حجم ۱۴ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
ویلهلم وونت (۱۸۳۲-۱۹۲۰):
– دکترای فیزیولوژی از دانشگاه هایدلبرگ ۱۷سال تدریس در دانشگاه هایدلبرگ و ۴۵ سال در دانشگاه لایپزیک
– تاسیس اولین آزمایشگاه روان شناسی مشخص کردن حوزه ی جدید علم روان شناسی کتاب: خدمت هایی به نظریه ی ادراک حسی کتاب: اصول روان شناسی فیزیولوژی

فهرست مطالب: 
ویلهلم وونت(۱۸۳۲-۱۹۲۰) 
(Consciousness) موضوع روان شناسی وونت: ”هشیاری“
تجربه هشیار: احساس های بیرونی و درونی (
هرمان ابینگهاوس (۱۸۵۰-۱۹۰۹)
هجاهای بی معنی (nonsense syllables) 
شمردن تعداد تکرارهای لازم برای یادگیری 
مطالعه ی تفاوت سرعت حفظ کردن
مطالعه ی تاثیر طول مطلب
اثر پر آموزی
فرانز برنتانو(۱۸۳۸-۱۹۱۷)
کارل ستامپ (۱۸۴۸-۱۹۳۶)
مکتب ساخت گرایی
ادوارد بردفورد تماهیت)ساختار( تجربه های هشیار )وابسته به شخص تجربه کنندهیچنر(۱۸۶۷-۱۹۲۷)

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) آزمون بندر گشتالت

پاورپوینت (اسلاید) آزمون بندر گشتالت

پاورپوینت (اسلاید) آزمون بندر گشتالت

پاورپوینت-(اسلاید)-آزمون-بندر-گشتالت

توضیحات:
دانلود پاورپوینت آزمون بندر گشتالت، در حجم ۳۴ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
برای تشخیص ضایعات مغزی و تشخیص عقب ماندگی ذهنی آزمون های مختلفی وجود دارد که در اینجا به معرفی و بیان دستورالعمل های آزمون “بندر گشتالت” می پردازیم …

فهرست مطالب: 
اهداف این آزمون :
راهنمای آزمون شخصیتی بندر گشتالت
دستورالعمل اجرا:
تصریح دستورالعمل :
تعبیرو تفسیر آزمون بندرگشتالت :
شکل شماره ی ۱:
بازخوردهای آزمودنی را در مورد نظم و ترتیب و اهمیتی که وی برای جزئیات قائل است نشان می دهد 
شکل شماره ۳:
نمایشگر بازخوردهای آزمودنی نسبت به بیان احساسات و نیازهای وی می باشد ……………
ملاکهای تشخیصی حالتهای اضطرابی :
شاخص های بندرگشتالت در تشخیص ویژگیهای سایکوپاتیک:
ملاکهای تشخیص مانیک-دپرسیو:
ملاکهای تشخیص روان – تنی:
ملاکهای تشخیصی هیستری:

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) ارزشیابی ریاضی

پاورپوینت (اسلاید) ارزشیابی ریاضی

پاورپوینت (اسلاید) ارزشیابی ریاضی

پاورپوینت-(اسلاید)-ارزشیابی-ریاضی

توضیحات:
پاورپوینت ارزشیابی ریاضی، در حجم ۱۶ اسلاید، همراه با توضیحات.

بخشی از متن:
سنجش رفتار ریاضی باید به صورت بخش جدایی ناپذیرازمقوله یادهی یادگیری ریاضیات مطرح شود.
معلمان با استفاده از ارزشیابی می توانند تدریس ریاضی خود و نیزموقعیت های تحصیلی دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دهند و برای بهبود آن بکوشند توجه به این نکته ضروری است که درقرن جدید، ارزشیابی را در باز پس گرفتن آنچه که به دانش آموزان یاد داده ایم یک خطای نابخشودنی و جبران ناپذیراست …

فهرست مطالب: 

تعریف سنجش ریاضی
شیوه های ارزشیابی«دقیق»،«کمی»،
آشنایی با روش های بدیل در ارزشیابی ریاضی:
درک مفهومی :
دانش رویه ای :
حل مساله :
ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی ومجموعی در درس ریاضی
استانداردهای ارزشیابی:
۱-ارزیابی،حاصل ساختن، خلاصه کردن وتفسیراندازگیری هاست.
۲-سنجش باید بر ابقای یادگیری برای مدت طولانی تاکید داشته باشد
۳-سنجش بایستی برتوانایی های لازم یادگیری تاکبد داشته باشد
۴-سنجش باید برفهمیدن ساختمان ها و مفاهیم تاکید داشته باشد
۵- استاندارد ریاضیات «ارزشیابی بایستی انعکاس دهنده ریاضیاتی باشد که دانش آموزان برای دانستن وانجام دادن به آن نیازدارند
۶-استاندارد یادگیری
۷-استاندارد بازبودن (آزادبودن):
۸-استاندارداستنتاج 
۹-استاندارد برابری
۱۰-استاندارد پیوستگی وارتباط منطقی

دانلود فایل

پاورپوینت کتاب هنر شناخت مردم (فصل دوم)

پاورپوینت کتاب هنر شناخت مردم (فصل دوم)

پاورپوینت کتاب هنر شناخت مردم (فصل دوم)

پاورپوینت-کتاب-هنر-شناخت-مردم-(فصل-دوم)

توضیحات:
پاورپوینت فصل دوم کتاب هنر شناخت مردم با عنوان با خودت صادق باش : تحقیق و تأیید شرح حال، در حجم ۳۶ اسلاید، همراه با توضیحات کامل.

بخشی از متن:
سلسله مراتب یک تیپ در واقع طرحی کلی از نقاط قوت و ضعف طبیعی آن است و از آنجا که تمام افراد یک تیپ از سلسله مراتب یکسانی برخوردارند …

فهرست مطالب: 
کارکردها
گروههای مختلف خلق و خو
ح ق ها : قضاوت گرهای حسی یا «سنت گرا» 
ح ر ها : دریافت گرهای حسی یا «تجربه گراها» 
ش م ها : متفکرهای شهودی یا « مفهوم پرداز ها »
ش ا ها : احساسیها ی شهودی یا « آرمان گراها
تیپ های شخصیتی 
ب ح م ق : برون گرا ، حسی ، متفکر ، قضاوت گر
د ح م ق درون گرا ،حسی، متفکر ،قضاوت گر
ویژگی شخصیتی

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت-(اسلاید)-آموزش-رنگ-ها

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی آموزش رنگ ها، در حجم ۳۲ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
کودکان نام رنگ ها را در سن ۲ تا ۵ سالگی یاد می گیرند. در فاصله ۶ هفتگی تا ۲ ماهگی وضعیت کودکان تغییر بنیادینی می کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخیص رنگ قرمز می کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ های روشن به ویژه …

فهرست مطالب:

مفهوم رنگ 
تغییر بنیادینی 
دخترها معمولاً نام رنگ ها را زودتر از پسرها می آموزند 
تمرین های آموزش رنگ ها 
مهره های رنگی
نقاشی
شناسایی رنگ مورد نظر در بین رنگ های مختلف

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) مفاهیم فضایی

پاورپوینت (اسلاید) مفاهیم فضایی

پاورپوینت (اسلاید) مفاهیم فضایی

پاورپوینت-(اسلاید)-مفاهیم-فضایی

توضیحات:
پاورپوینت مفاهیم فضایی، در حجم ۱۹ اسلاید، همراه با توضیحات.

بخشی از متن:
آگاهی فضایی، اصطلاح جامعی است ،که بر توانایی یادگیری مفاهیم ، وضعیت جانبی ،جهت یابی ، وضع در فضا و روابط فضایی اطلاق میشود . در خلال نخستین دوره کودکی،فرد نسبت به دو سمت بدن خود آگاهی  درونی پیدا میکند.
این اگاهی درونی یا  درک وضعیت جانبی به فضای بیرونی گسترش یافته،و بدین وسیله کودک جهات راست،چپ،جلو،عقب،بالا و پایین را می اموزد.
به زودی  کودک در میابد که …

فهرست مطالب:

فضایی (مکانی)
تمرین های فضایی 
nail board تخته ی میخ دار 
( following directionsپیروی جهات)
( similarities and difference puzzles) پازل شباهت ها وتفاوتها

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) ارکان مدرسه

پاورپوینت (اسلاید) ارکان مدرسه

پاورپوینت (اسلاید) ارکان مدرسه

پاورپوینت-(اسلاید)-ارکان-مدرسه

توضیحات:
پاورپوینت ارکان مدرسه، در حجم ۹ اسلاید، همراه با توضیحات.

در این پاور در درس اسناد و قوانین به بررسی ارکان مدیر مدرسه پرداخته است .

بخشی از متن:
 تعریف مدیریت: 
هماهنگ کردن عوامل مادی و انسانی مورد لزوم و هدایت این عوامل در جهت تحقق هدف یا – هدف های خاص.

شورای مدرسه:
ماده ۱۰٫ در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه ی
مشارکت، همکاری و استفاده از تجارب معلمان، مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره ی مدارس،
بهبود فرآیند تصمیم گیری، ارتقای کیفی …

فهرست مطالب:

۱٫ مدیر مدرسه
۲٫ شورای مدرسه
ـ ترکیب اعضا شورای مدرسه به شرح زیر است:
۳٫ انجمن اولیا و مربیان
۴٫ شورای معلمان
۵٫ شورای دانش آموزان
ـ ترکیب اعضا شورای دانش آموزان به شرح زیر است:

دانلود فایل

اثرات منفی کودک عقب مانده بر سازگاری های اجتماعی مادران

اثرات منفی کودک عقب مانده بر سازگاری های اجتماعی مادران

اثرات منفی کودک عقب مانده بر سازگاری های اجتماعی مادران

اثرات-منفی-کودک-عقب-مانده-بر-سازگاری-های-اجتماعی-مادران

توضیحات:
تحقیق اثرات منفی کودک عقب مانده بر سازگاری های اجتماعی مادران، در قالب فایل word و در حجم ۱۰۹ صفحه.

بخشی از متن:
وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان، وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند مجامع، گروهها و خانواده‌های موجود در آن جامعه است وجود خانواده‌های سالم ودارای سلامت روان می‌تواند تاثیر بسزایی در سلامت روانی موجود و ایجاد بهداشت روانی در آن جامعه داشته باشد، زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، در جامعه بزرگ انسانها تاثیر مستقیم و موثر دارد و ثبات و بی‌ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یا بی‌ثباتی جامعه تاثیر دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک می‌تواند بر پویایی خانواده اثر بگذارد، والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را جهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان بر خانواده می‌تواند اثرات عمیقی داشته باشد، زیرا خصوصیات کودکان و نوزادان معلول حدود انتهایی رفتار است و از آنجایی که معلولیت و رفتارهای ناشی از آن امری ثابت و پایدار می‌باشد، این امر بر تعاملاتی که کودک با والدین و خواهران و برادران خود دارد، تاثیر می‌گذارد (هالاهان وکافمن ، ۱۹۹۸).
مراقبت‌های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می‌کنند، برنحوه تعامل والدین تاثیر می‌گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زیادی را در خانواده ایجاد می‌کند، بنحوی که یکایک افراد خانواده دچار بحرانهایی ناشی ازوجود فرد معلول می‌شوند.
روابط دچار سردی وتیرگی می‌شود و روابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می‌گردد. سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی و اجتماعی می‌گردند و بطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمایه‌های فردی-اجتماعی است به شدت به مخاطره می‌افتد هر چند خانواده‌های کودکان معلول فشار روانی بیشتری را تجربه می‌کنند ولی سازگاری زناشویی بالاتری را از خود نشان می‌دهند(حسین نژاد، ۱۳۷۵).
در تحقیق حاضر سعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیا حضور کودک عقب مانده ذهنی در خانواده می‌تواند بر سازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشد یا نه؟
۲-۱- بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هر یک از اجزای و اعضاء آن کل نظام را مختل می‌کند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشدید و مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. با این نگرش، معلولیت یکی از فرزندان، برتمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکایک اعضاء تاثیر غالبا منفی باقی می‌گذارد. به عبارت دیگر معلولیت فرزندی در خانواده، مانع از آن می‌شود که خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحو مطلوب داشته باشد.
از جمله این کارکردها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان‌، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاء و ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می‌باشد. خانواده پایگاهی برای برقراری ارتباطات اجتماعی است و برقراری ارتباط با دیگران در استحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد (ناصرشریعتی وداورمنش، ۱۳۷۴ص ۱۱۷-۱۱۶).
همانطور که می‌دانیم انسان عادی برای حفظ و تطابق خود با محیط از انواع روشهای خودآگاه و مکانیسم‌های دفاعی کمک می‌گیرد. ولی هر انسانی در برابر فشارها و عواملی که سبب ایجاد تنش و فشار روانی در او می‌شود، دارای آستانه تحمل است و چنانچه فشارهای محیطی او بیش از اندازه شود، در نقطه‌ای تعادل روانی او به مخاطره می‌افتد (اسلامی‌نسب، ۱۳۷۳ص۳۳).
با به دنیا آمدن کودک ناتوان فشارهایی بر والدین وارد می‌گردد که موجب بر هم خوردن آرامش و انسجام خانواده می‌شود، در نتیجه سازش یافتگی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
فابر (۱۹۷۵) خاطر نشان می‌سازد که در اثر وجود کودک عقب مانده ذهنی انواع فشارهای زیر به والدین و سایر اعضای خانواده تحمیل می‌شود:
۱) به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان
۲) محدود شدن پیشرفت خانواده
۳) وقوع بحرانهایی مانند مشکلات زناشویی، طلاق، افسردگی والدین
۴) بروز احساساتی از قبیل خشم، ناامیدی و احساس گناه (ترنبول وترنبول ، ۱۹۹۰ به نقل از شریفی‌درآمدی ص۶۴).
رزنبرگ ورابینسن (۱۹۹۰) به تاثیر شرایط خانواده بر سازگاری با تولد کودک معلول اشاره می‌نماید. آنها خاطر نشان می‌سازند. خانواده‌هایی که از نظر وضعیت آموزشی، تربیتی و فرهنگی در وضعیت مناسبی نیستند و از امکانات حمایتی برخوردار نباشند و شرایط اقتصادی بدی داشته باشند، فرایند سازگاری را بخوبی طی نمی‌کنند و دچار ناراحتی می‌شوند (به نقل از ماهر،۱۳۷۷).
البرزی (۱۳۷۵) درباره تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر والدین و رویارویی پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی نشان میدهد که والدین به واکنشهای مختلفی دچار می‌شوند که عبارتند از:احساس خجالت (۴۱درصد)، احساس گناه (۳۷درصد)، پنهان کردن فرزند (۱۰درصد).
خانواده در ارتباط با داشتن چنین فرزندی فشارهایی را تحمل میکند که از جمله آن مواردی از قبیل نگرانی برای فرزند (۸۷درصد)، آزردگی عصبی (۲/۵۳درصد)، تاثیر بر روابط خانواده (۲۳درصد)، اختلاف زناشویی (۱۸درصد) اشاره نمود (شریفی‌درآمدی، ۱۳۸۱ص۱۶۵-۱۶۴).
فابر (۱۹۵۹) یکی از اولین پژوهشگرانی است که انواع استرس ایجادشده در خانواده که ناشی از پی بردن به معلولیت کودک است را مورد بررسی قرار میدهد. یکی ازرایج ترین این استرس‌ها، واکنش اندوه است. این واکنش سمبل یا نشانه مرگ کودک طبیعی است. بعبارت دیگر، داشتن کودک معلول نشانه از دست دادن یک کودک طبیعی است. آگاهی از اینکه کودک آنها با مشکل متولد شده است و این مشکل ادامه خواهدیافت، فرایندی از اندوه را موجب میشود که شبیه اندوهی است که اعضاء خانواده کودک در حال فوت با آن روبرو است.

فهرست مطالب :
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت
هدف کلی
اهداف ویژه پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف واژه‌ها

دانلود فایل