پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

فایل ورد فصل دوم کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادکینگ روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان

فایل ورد فصل دوم کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادکینگ روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان

فایل ورد فصل دوم کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادکینگ روان درمانی خانواده های سالم و نابسامان

فایل-ورد-فصل-دوم-کتاب-خانواده-درمانی-ساموئل-گلادکینگ-روان-درمانی-خانواده-های-سالم-و-نابسامانزندگی خانوادگی مدام در حال تغییر است و آنچه در یک دوره سالم قلمداد میشود، لزوما در دوره های بعد سالم نیست.
در دهه ی ۰۹۸۱ ،اجماع فراگیری دربین خانواده های شهر نشین آمریکائی اروپایی تبار طبقه متوسط وجود داشت مبنی بر
آنکه خانواده ی سالم و کارور، خانواده ی پدر سالار است)فوت لیک، ۰۸۸۱ (. پدران نان آور و واضع مقررات خانواده
بوده و مادران به آشپزی و مراقبت از فرزندان می پرداختند.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت دهان و دندان در بیماری ام . اس

پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت دهان و دندان در بیماری ام . اس

پاورپوینت اختلال بلع و بهداشت دهان و دندان در بیماری ام . اس

پاورپوینت-اختلال-بلع-و-بهداشت-دهان-و-دندان-در-بیماری-ام--اس 

بیماری بلع :

بیماری ام .اس باعث اختلال بلع می شود که این
امر دیس فاژی نام دارد .بین سی ال
ی چهل درصد
ازبیماران اختلال بلع راتجربه می کنند.اعمال توپی ازغذاکه آماده بلع است ایجادمی
شود که
Bolusنامیده می شود.. غیرمعقول نیست که درمورداختلال بلع نگران وناراحت
باشید.بلع جزیی اززندگی روزمره است که هرگونه تغییری درآن باعث شوک می
شود.امااگرتغییراتی مشاهده کردیداین به آن معنا نیست که این مشکل بدترمی شودبلکه
بامراقبت صحیح به طورموثربر طرف می گردد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (۱۵ اسلاید)

پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (۱۵ اسلاید)

پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (۱۵ اسلاید)

پاورپوینت-روانشناسی-یادگیری-(ژان-پیاژه)-(15-اسلاید)پاورپوینت روانشناسی یادگیری (ژان پیاژه) (۱۵ اسلاید)
زندگی نامه ژان پیاژه

ژان پیاژه در نیوشاتل سویس به دنیا آمد.ابتدا به زیست شناسی علاقه نشان داد،ایشان مقالاتی در مورد نرم تنان به چاپ رسانید .پیاژه درجه ی دکتری خود را رشتهی زیست شناسی در سن ۲۱سالگی دریافت کرد.ژان پیاژه حدود ۳۰کتاب و بیش از ۲۰۰مقاله به چاپ رسانید و تا زمان مرگش در سال۱۹۸۰م به انجام پژوهش در دانشگاه ژنو ادامه داد.

مفاهیم نظری عمده از دیدگاه ژان پیاژه
هوش
طرحواره
جذب وانطباق
تعادل یابی
درونی سازی

هوش:
از نظر ژان پیاژه یک عمل هوشمندانه عملی است که ارگانیسیم را برای رسیدن به شرایط بهنیه برای بقا کمک می کند.طبق نظر پیاژه هوش جز جدایی ناپذیر هر موجود زنده است .زیرا همه موجودات زنده  شرایطی را  که برای بقا انها کمک میکند می جویند.


طرحواره:

توانایی عمل کردن به طریقی معین طرحواره نامیده می شود .برای نمونه طرحواره به چنگ گرفتن به توانایی کلی فرد در به چنگ گرفتن اشیا اشاره میکند.

و……………

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

پاورپوینت مصاحبه تشخیصی آسیب شناسی روانی (۲۲ اسلاید)

پاورپوینت مصاحبه تشخیصی آسیب شناسی روانی (۲۲ اسلاید)

پاورپوینت مصاحبه تشخیصی آسیب شناسی روانی (۲۲ اسلاید)

پاورپوینت-مصاحبه-تشخیصی-آسیب-شناسی-روانی-(22-اسلاید)پاورپوینت مصاحبه تشخیصی آسیب شناسی روانی  (22 اسلاید)

مصاحبه تشخیصی
معرفی کردن دو اصطلاح:

درمانجو
افراد درجریان درمان با کسانی که آنها را درمان می کنند، همکاری دارند.
بیمار، مفهوم ضمنی شرکت کننده منفعل به جای فعال را با خود به همراه دارد
در زمینه (( درمان سرپایی )) و((حقوق بیمار))استفاده از اصطلاح بیمار مناسب است.
متخصص بالینی
فردی که شرایط درمان را فراهم می کند.
انواع متخصص بالینی:

psychiatrist:: کسانی که در زمینه درمان افراد مبتلا به اختلالات روانی، آموزش تخصصی پیشرفته دیده اند ودارای مدرک پزشکی((MD
 Clinical psychologists: در رشته روان شناسی مدرک پیشرفته دارند ودر زمینه تشخیص و درمان آموزش دیده اند.(ایالت لوئیزیانا و نیومکزیکو ازسال ۲۰۱۱ امتیاز تجویز دارو را به آنها داده است)
PsyD(دکتری روان شناسی از دانشکده حرفه ای روان شناسی با آموزش کمتر در زمینه پژوهش وگذراندن یک دوره انترنی
دکتری پرورشی
متخصصانی با مدرک کارشناسی ارشد(مددکاران اجتماعی، مشاوران در سطح ارشد، درمانگران زناشویی وخانواده ، متخصصان بالینی پرستار

مصاحبه تشخیصی
طرح تشخیصی:
نشانه هایی که مراجع گزارش می کند ؟    

هرمراجع به شکلی شروع می کند(گریه، شکایت کردن، به زور حرف زدن)
مراجع از مسأله اصلی صحبت نمی کند(حاشیه می رود)
تفاوت مشاور و روان پزشک(روان پزشک —سوال —تشخیص—تجویز)
مسأله ی اصلی این است که بیمار چه قدر مسائل ومفاهیم اصلی را بیان می کند.
پس گام آغازین در تشخیص و درمان ایجاد رابطه است
رابطه ای یاورانه، رابطه ای حسنه، رابطه ای مناسب که دارای ویژگیهای خاصی می باشد.
تعیین ملاک های تشخیصی
تشخیص افتراقی
تشخیص نهایی یا اصلی

و…………………….

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

پروژه مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان

پروژه مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان

پروژه مقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان

پروژه-مقایسه-میزان-آشنایی-دانشجویان-مشاوره-و-علوم-تربیتی-دانشگاه-فرهنگیان-ارومیه-با-مدیریت-زمانمقایسه میزان آشنایی دانشجویان مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ارومیه با مدیریت زمان -به صورت آماری و sps بوده ودر همایش بین المللی پاریس به صورت سخنرانی پذیرش گرفته.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

پروژه میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین

پروژه میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین

پروژه میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین

پروژه-میزان-رضایتمندی-دانشجویان-دختر-و-پسر-دانشگاه-پیام-نور-ارومیه-از-مجموعه-دانشگاه-و-مسئولینبه صورت آماری و sps بوده ودر همایش مربوط به وزارت علوم پذیرش گرفته
به صورت آماری و sps بوده ودر همایش مربوط به وزارت علوم پذیرش گرفته
به صورت آماری و sps بوده ودر همایش مربوط به وزارت علوم پذیرش گرفته
به صورت آماری و sps بوده ودر همایش مربوط به وزارت علوم پذیرش گرفته
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی
دانشجویان دختر و پسر  دانشگاه پیام نور
ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین
انجام شده است. با
استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، 
۶۷۲  نفر از دانشجویان دانشگاه به
صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از طبقات به طور تصادفی انتخاب شدند.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی)

تحقیق قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی)

تحقیق قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی)

تحقیق-قرص-های-شادی-آور-و-هیجان‌زا-(اکستازی)موضوع :
قرص های شادی آور و هیجان‌زا
(اکستازی)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه
قرص های شادی آور در ایران
تاریخچه
مصاحبه
هشدار X سرفصل جدید تاریخ اعتیاد در ایران
تجربه ایی جدید در ایران
مواد خطرناک صنعتی
عوارض پیامدهای اکستازی
آمارگیری
نتیجه گیری

مقدمه:
متاسفانه داروهایی که با عنوان نشاط آور عرضه می شوند و انرژی فوق العاده همراه با شادی کاذب در افراد ایجاد می کنند، برای انسان زایدآور هستند و سلامتشان را به خطر می اندازند.
سنین جوانی خود به خود مملو از انرژی و شادی طبیعی است که خداوند در جوانان گذاشته و هرچیز مصنوعی باعث افزایش انرژی شود زاید است و عوارض بسیار خطرناکی دارد؛ بخصوص داروها که با کمی افزایش سم تبدیل می شوند و می‌بایست کاملاً از این کار پرهیز شود. متاسفانه سازندگان و توزیع کنندگان این نوع مواد خیلی ساده جوانان را هدف قرار می دهند و از سادگی آنها استفاده می کنند و آن مواد را در اختیار آنها قرار می دهند. آمار به دست آمده حاکی از آن است که افراد بالای ۳۰ سال بندرت دنبال این نوع داروها می روند و بیشتر برخی جوانان زیر ۳۰ سال در کشور ما، مصرف کنندگان این داروها شده اند. فراموش نکنیم بیش از ۴۵ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و با یک مطالعه مناسب بوضوح در می یابیم آمار و ارقام بزهکاری و اعمال خلاف عفت عمومی ناشی از مصرف این گونه مواد در کشور ما به شدت بالا رفته، محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعی بهترین مرجع برای بررسی این موضوع هستند.
وجود چنین موادی سبب بی پروایی و شدت شهوات نفسانی می شود و مسوولان مملکتی در این زمینه باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند. این داروها تماماً وارداتی است و افراد سودجو و بی توجه به عوارض جسمانی این داروها، از طرق مختلف اقدام به ورود و توزیع آنها می کنند. این داروها به هیچ وجه مجاز به توزیع در سیستم دارویی رسمی کشور و داروخانه های موجود در ایران نیستند و چنانچه هر از گاه این مراکز ادام به خرید و توزیع آن کنند و مرتکب خلاف شوند، می توان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
ضرورت دارد برای جلوگیری از توزیع احتمالی این داروها از سوی مراجع رسمی مجازات سنگین در نظر گرفته و به همگان اعلام شود. باید توجه داشت این قبیل داروها را شرکتهای تولید کننده فقط به این منظور تولید نمی کنند و بیشتر برای درمان بیماری های خاصی که در جوامع آنها وجود دارد، تولید می شود و اثرات نشاط آور، گاه از عوارض ثانویه این داروهاست.
به عنوان مثال، وقتی داروی ماینوکسیدیل را برای فشار خون تولید و عرضه کردند، پس از ۲ سال اول متوجه شدند سبب رویش بیش از اندازه موهای بدن می شود، بنابراین آنها از این داروها که ابتدا به صورت قرص و آمپول تولید می شد، بنابراین آنها از این دارو که ابتدا به صورت قرص و آمپول تولید می شد، محلول های موضعی مخصوص برای موی سر تولید کردند که در حال حاضر یکی از موثرترین داروهای رشد موی سر هستند. پس اگر قرار بود داروهای نشاط آور را فقط برای آثار شادی افزایی و افزایش انرژی و حرکت جسمی تولید کنند، قدر مسلم مسوولان دارویی کشور تولید کننده، از صدور مجوزهای مربوطه خودداری می کردند و وجود چنین داروهایی را ضروری نمی دانستند.
خودداری نیروزای بسیاری در دنیا و ایران وجود دارد که پزشکان برای بیماران مربوط تجویز می کنند و هیچ اشکالی هم ندارد، ولی اگر همین داروها را ورزشکاران مصرف کنند و آزمایش دوپینگ از آنها به عمل آید، به هر رکوردی که در رشته ورزشی خود رسیده باشند، مردود شناخته می شود و جریمه می شوند که این نشان می دهد این داروها برای این نوع کار مجاز نیست، در حالی برای بیماران مربوطه هیچ اشکالی نداشته است. داروهای نشاط آور نیز همین شرایط را دارند.

قرص‌های شادی آور در ایران:
متاسفانه این روزها جمعی از نوجوانان و جوانان که اکثراً زیر ۲۰ سال سن دارند در اثر بی اطلاعی به مصرف قرص های توهم زا (اکستازی از مشتقات آمفتامین ها) که در اشکال گوناگون (آدامس، کپسول، پودر و آمپول) موجود است، رو آورده اند و نباید فراموش کرد آمفتامین ها گروهی از داروها هستند که از نظر ساختمانی با ناقلهای عصبی نوراپی توین و دوپامین مربوط بوده و تحت عنوان داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی نیز معروف می باشند که بالطبع مصرف آن اثرات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت.
علیرغم آنکه مصرف این موارد اغلب برای بهبودی کارآیی، کاهش خواب و ایجاد سرخوشی مورد استفاده قرار می گیرند، آثار مصرف آن علاوه بر سرخوشی کاذب، اضطراب و بی قراری، عصبانیت و اختلال در قضاوت می باشد. همچنین می توان به تغییر رفتارهایی در بدن نظیر تغییرات فشار خون، لرزش بدن و تهوع و استفراغ، اتساع مردمک، کاهش وزن، بروز سایکوز شبیه اسکیزوفرنی، ضایعات پوستی مزمن و اختلالهای ایکمیک قلب اشاره داشت.
به طور کلی داروهای محرک و این دارویی که اخیراً مورد استفاده قرار می گیرد (اکستازی) علاوه بر محرک بودن دارای خواص توهم زایی است. این ماده اغلب به دلیل اثرات اولیه اش یعنی شادی و قدری آرام بخش بودن مورد مصرف می باشد، البته به طور معمول در مهمانی ها استعمال می گردد از همین جهت در کشورهای غربی به آن داروی کلوپ هم گفته می شود.
آنچه که باید مورد تاکید قرار گیرد، اثرات پس از مصرف آن است که اگر بیش از حد باشد در واقع نه تنها نشاط آور نیست بلکه احتمال بروز اضطرابهای شدیدی را به همراه خود می آورد و به دلیل محرک زا بودن باعث بالا رفتن فشار خون و زیاد شدن تعداد ضربان قلب می شود. از طرف دیگر شدیداً موجب کم آبی در بدن می گردد و همین مساله می تواند عامل مهمی برای بروز خطر مرگ باشد. به طور مثال می تواند به ۱۵ درصد از علت مرگ در اثر استعمال این دارو در کشورهای غربی اشاره کرد و دلیل آن هم، این است که چون قادر نیستند از حواس خود به درستی استفاده کنند، نیاز به مصرف آب را حس نکرده در نتیجه احتمال ایست قلبی و به دنبال آن مرگ شخص رخ خواهد داد.
ناگفته نماند، متاسفانه مرگ هرچند عارضه کوتاه مدت است اما در طولانی مدت فرد دچار اضطراب، خستگی، افسردگی شده و به طور کلی تعادل روانی وی برای همیشه به هم خواهد ریخت. همچنین عوارضی مانند مشکلات قلبی، کلیوی و… را بر جای خواهد گذاشت.
در اثر مصرف این مواد ممکن است از فرد رفتارهای ناشایستی که بعضاً می تاند جنسی باشد، سرزند. بنابراین همین مساله می تواند به یکی از عوامل انتشار بیماری ایدز در جوامع مختلف تبدیل شود.
اکستازی یک داروی کشنده، اما با ظاهری گول زننده است که مصرف کننده را برای مدت بسیار کوتاه به عالم رویا راهنمایی می کند. مصرف آن سبب می گردد، فرد در تسخیر داروی مزبور در آید و بر اعمال و رفتار خود هیچ گونه اختیار عملی نداشته باشند.
فردی که از این قرص ها مصرف کرده و اصطلاحاً به آن «ادکس توکانده» می گوید، اظهار می کند: «ضرری که اکستازی دارد بعد از تمام شدن ا

دانلود فایل

کلید های میانبر windows 7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دا

تحقیق مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دا

تحقیق مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دا

تحقیق-مداخله-متمرکز-بر-هیجان-در-کاهش-درماندگی-رابطه-زوجهایی-که-فرزندی-با-بیماری-مزمن-دا
موضوع تحقیق :
مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند

( به منظور ارائه روشی برای زوجهای ایرانی )

فصل اول

طرح مساله:
از بطن درمان خانوادگی درمان زوجین بعنوان یک رویکرد یا شیوه جدید نگریستن به مشکلات روانی پدیدار شده است. یکی از این مدل های مهم ، درمان متمرکز بر هیجان (EFT) است.
درمان EFT شامل سه مرحله و ۹ گام است: مرحله اول ۴ گام را در بردارد و با ارزیابی و مشخص کردن چرخه دشوار و نیز تحلیل حالتهای هیجانی همراه آن سروکار دارد. در پایان این مرحله زوج قفل را از چرخه های منفی و تثبیت روابط منفی باز می کنند و به این نتیجه می رسند که به جای اینکه یکدیگر را متهم بدانند بر چرخه تعامل متمرکز شوند. مرحله دوم شامل گامهای ۵ تا ۷ است، دیگر زوجها توسط هیجاناتشان در هم شکسته نمی شوند، بلکه از تجربه هیجانی شان به عنوان راهنمایی برای نیازهایشان استفاده می کنند. در مرحله سوم موقعیت امنی برای رابطه تثبیت می شود تا آنان بتوانند راه حلهای جدیدی را برای مشکلات قدیمی بیابند وداستانهای روشنی از رابطه بسازند تا وضعیتها و چرخه های جدیدی از رفتارهای دلبستگی تثبیت گردد. و زوج با توانایی تازه ای درباره بحثهای حساس گفتگو کنند و بطور واقع بینانه مشکلات رابطه‌ای را حل کنند. (جانسون ۱۹۹۹).
به اعتقاد جانسون اثر بخشی بالینی EFT بطور قابل توجه ای به اثبات رسیده است، در مواردی که درمان توام با موفقیت نبوده است به این دلیل است که موارد انتخاب شده مناسب این نوع درمان (EFT) نیستند مثلاً وقتی زوجی قصد جدایی دارند یا خشونت شدید در رابطه وجود دارد EFT درمان مناسبی نیست، یکی از کاربردهای موثر EFT در درمان (PTSD) و نیز بیماریهای مزمن است، در واقع زمانی که یکی از زوجین نیاز شدیدی به مراقبت وحمایت همسر خود دارد، همسر دیگر از این حمایت سرباز می زند، اینجاست که صدمه دلبستگی رخ می دهد.
صدمه دلبستگی به وسیله ترک یا خیانت در لحظه های بحرانی که فرد به آن نیاز دارد مشخص می شود. این صدمات رابطه را به عنوان یک رابطه ناایمن در ذهن فرد نگه می‌دارد و به عنوان استانداردی مطرح می شود که فرد آنرا در نظر می گیرد و از آن رنج می برد ( جانسون و میلیکین ۲۰۰۱)
از نظر جانسون (۱۹۹۹) درماندگی رابطه همان دلبستگی ناایمن است و اینکه چطور زوج با چنین ناایمنی روبرو می شود. درماندگی رابطه با ارتباط غیرموثر منفی گرایی متقابل و طرح واره رابطه منفی مشخص شده است. زوج های درمانده به سختی هیجانات زیر بنایی و نیازهای دلبستگی را مطرح می کنند، به طوری که تواناییشان برای حل تعارضات به ویژه تعارضات «داغ» که همراه با اهمیت دلبستگی است باز می‌ماند.
در نتیجه ، وقتی چنین تعارضاتی رخ می دهد یکی از همسران تمایل به انتقاد وشکایت کردن دارد در حالیکه دیگری یک حالت دفاعی به خود می گیرد.
در حال حاضر تئوری دلبستگی یکی از مناسبترین تئوریهای امیدبخش روابط عشق بزرگسالی است از نظر شاور و هازن (۱۹۹۳) انسان تمایل طبیعی برای پیوندهای عاطفی نیرومند با افراد مهم دارد. (بالبی ۱۹۹۹) این پیوندها بطور ساده براساس نوع دوستی متقابل نیست بلکه بیشتر بر وابستگی درون روانشناسانه و فیزیولوژیکی عمیق استوار است ( جانسون ، میلیکین ، مکیننی ۲۰۰۱)
در خانواده هایی که فرزندی با بیماری مزمن وجود دارد، زوجین نیاز به حمایت و پشتیبانی یکدیگر دارند تا بهتر بتوانند با بیماری فرزند کنار آیند در این فرآیند اگر یکی از همسران از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، همسر دیگر صدمه می بیند ( طبق گفته جانسون همسر آسیب دیده غالباً نه همیشه زن است)
این موضوع می تواند باعث درماندگی رابطه شود و به عنوان استانداردی عمل کند که منجر به چرخه منفی در رابطه شده وشکایات دائمی وحتی فاصله دفاعی ایجاد کند.
حال سوالی اصلی تحقیق این است که آیا درمان متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند موثر است؟
صاحب نظران بر اساس تحقیقات انجام شده معتقدند وقتی که یک عضو خانواده یا یک واحد دو نفری برای درمان مشکلات مربوط به زندگی خانوادگی مراجعه می کنند شیوه درمان خانوادگی زناشوئی موثرتر از درمان فردی است (ثنایی ۱۹۷۰ ص۳۱) لیکن با توجه به تجربه مشاور در مراکز مشاوره،این نتیجه حاصل شده است که برای حل مشکلات زناشوئی زنان بیشتر دواطلب هستند و مردان غالباً از آمدن به مراکز مشاوره برای حل مشکلات زناشویی تفره می روند حال با توجه به این تجربه، در این پژوهش سئوال اصلی تحقیق (آیا درمان متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری

دانلود فایل