پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی-قالیهای-کتیبه-دار-موزه-فرش-ایرانچکیده 
آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان که قالی چکیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد که همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است کلک نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند که در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارک هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه کرده است .
هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعکس می‌سازد .
فهرست مطالب
مقدمه ………………………….
فصل اول : مروری بر قالی ایران ……….
فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران ……
فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران ….
فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف …………
فصل پنجم : قالیهای کتیبه‌دار موزه فرش ایران …….
فصل ششم : کتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی …………
فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی ……….
– نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار دوره صفویه
فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار در سایر موزه‌ها …….
خلاصه ………….
نتیجه ……………
فهرست منابع ………
فهرست تصاویر ………..

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

بررسی-قالیهای-کتیبه-دار-موزه-فرش-ایرانچکیده 
آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان که قالی چکیده عصاره آنها است ، نشان می‌دهد که همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است کلک نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره‌گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی ، خالق آثاری بی‌بدیل و بی‌همانند که در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارک هنر شرق می‌درخشد و همچنین با بهره‌گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی‌حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه کرده است .
هنر خوشنویسی در قالی ، بازتاب ادبیات پارسی را منعکس می‌سازد .
فهرست مطالب
مقدمه ………………………….
فصل اول : مروری بر قالی ایران ……….
فصل دوم : تاریخچه موزه فرش ایران ……
فصل سوم: تعریف ونقش خط درقالی ایران ….
فصل چهارم : طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف …………
فصل پنجم : قالیهای کتیبه‌دار موزه فرش ایران …….
فصل ششم : کتیبه ، نقشمایه‌ای در قالی …………
فصل هفتم : قالی بافی در دوره‌ی صفوی ……….
– نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار دوره صفویه
فصل هشتم : نمونه‌هایی از قالیهای کتیبه‌دار در سایر موزه‌ها …….
خلاصه ………….
نتیجه ……………
فهرست منابع ………
فهرست تصاویر ………..

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی)

تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی)

تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی)

تاریخچه-طراحی-لباس-و-خود-لباس-(فنون-فروشندگی)

این فایل به بررسی تاریخچه طراحی لباس و خود لباس (فنون فروشندگی) می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در ۶۱ صفحه می باشد.


بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
 کلمه ی لباس از مصدر لبس که در عربی به معنای ( شبهه و اشکال و عدم وضوح ) امده است . ( المنجد ) که در ذهن این معنی را می رساند که وسیله ایست برای از نظر دور داشتن شکل اصلی بدن و تغییر شکل دادن ان و ان را به شکل و گونه ای دیگر در اوردن و وسیله ایست برای از بین بردن وضوح و مشخصات بدن که این کلمه در فارسی واژه های پوشش ، تن پوش و پوشاک را تداعی می کند که با فعل پوشیدن و و پوشاندن به کار می بریم که مقصود همان پوشاندن تن و ننمایاندن ان است که برای هر طبقه ای قابل فهم است و منشا اصلی پیدایش لباس ، محفوظ ماندن ( از سرما و گرما و عوامل طبیعی ) عفت و پرهیزگاری و زیبا و با وقار بودن است . و اما اینکه انسان چه بپوشد و چگونه بپوشد بستگی به فرهنگ و جهان بینی جامعه ای دارد که در ان زندگی می کند باید دید فرهنگ ان جامعه جهان را به چه معنا می داند ؟ افراد انسان را چگونه موجودی می شناسد ؟ و چه سر نوشتی را برای انها تصور می کند .
لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست . پرچمی است که او بر سر در خانه ی وجود خود نصب کرده است و با ان اعلام می کند که از کدام فرهنگ تبعیت می کند . همچنان که هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می کند هر انسان نیز مادام که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و دل بسته باشد ، متناسب با ان ارزش ها و بینشها را از تن به در نخواهد کرد . قبل از گسترش فرهنگ منحط غربی صرف نظر از اختلاف ظاهری و البسه اقوام مختلف بشر ، لباسهاس گوناگون وجه اشتراک داشتند که ان خاصیت پوشیدگی انهاست اما در پس گسترش فرهنگ استعماری ، لباس ابزاری شد برای امیال شیطانی بشر نظیر خود نمایی ، حسادت ، رقابت ، جاه طلبی و سلطه بر دیگران و با استفاده از ابزار مد انسان اسیر مطامع موسسات استعماری گردید که برای سود بیشتر هر روز او را به بازی می گیرند و انچه از بین رفته است انسانیت است و بس . در جامعه ای که ارزشهای والای معنوی و انسانی بی اعتبار باشد و عالم درون انسان حیثیت و معنایی مستقل از نمایش ها و جلوه های بیرونی نداشته باشد قهرا شخصیت انسان به کلی بر پایه ی توجه دیگران و اظهار نظر انان در باره وی شکل می گیرد . و پیداست که افراد در چنین جامعه ای سعی می کنند با هر وسیله ای و از جمله با لباسی که به تن می کنند برای خود نوعی تشخیص و تعین ایجاد کنند که نمونه ی این طرز فکر غلط را دیدیم و دیدید.

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه
فصل اول                                     2
مقدمه                                           3
تاریخچه طراحی لباس در ایران                              4
نوع شغل                                     6
عمده فروشی یا خرده فروشی در این شغل                          6
نوع خدمات ارائه دهنده طراحان پارچه                       7
فصل دوم                                     8
معرفی استانداردهای لازم برای این شغل                          9
مهارت با گواش                                       10
مهارتهای نیروی کار طراحی چاپ پارچه                       13
استاندارد کاری در کنار نرم افزار cad                          14
استانداردهای لازم برای تشکیل کارگاه طراحی                     16
فصل سوم                                     20
بازارهای هدف کالا                                21
نحوه طراحی فروشگاه های طراحی با روش stp                  23
کانال های بازاریابی صنعتی در رشته طراحی                  26
مشتری صنعتی                                     29
تفاوت بین ارزش ادراکی و….                              32
تبلیغات صنعتی                                       36
فصل چهارم                                       41
روشهای جاری فروش محصولات در بازار صنعتی                   42
نحوه طراحی فروشگاه                                  44
فصل پنجم                                    47
نتیجه گیری                                      48
هدف                                         49
وضعیت نیاز کشور به این رشته                              55
پیشنهادات                                       56
منابع                                           59

دانلود فایل