پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد-پتانسیل‌های-صادراتی-با-استفاده-از-تقریب-مدل-tradesimچکیده 
یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه
۱٫ مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
۲٫ ساختار مدل TradeSim
۳. نتایج مدل‌های براوردی
۱-۳٫ پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی؛ کل صادرات(نفتی و غیرنفتی)
۲-۳٫ پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی در زمینه محصولات غذایی و حیوانات زنده
۳-۳٫ گروه دوم، نوشیدنی‌ها و دخانیات (تنباکو)
۴-۳٫ گروه سوم، مواد خام غیر خوراکی
۵-۳٫ نفت و فرآورده‌های نفتی
۶-۳٫ روغن و چربی حیوانی و گیاهی
۷-۳٫ فرآورده‌ها و مواد شیمیایی
۸-۳٫ محصولات صنعتی کارخانه‌ای
۹-۳٫ ماشین آلات و وسایط حمل و نقل
۱۰-۳٫ کالاهای صنعتی ساخته شده(مرکب)
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران

بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران

بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران

بررسی-عوامل-موثر-در-بهره-وری-کارکنان-کارخانه‌ی-آسفالت-سازی-سازمان-مهندسی-و-عمرانفصل اول
کلیات
۱-۱ مقدمه
۲-۱ چکیده
۳-۱- بیان مسأله
۴-۱ ضرورت تحقیق
۵-۱ جمعیت مورد مطالعه
۶-۱ حجم نمونه
۷-۱ مراحل انجام تحقیق
۸-۱ موانع موجود در انجام تحقیق
 
فصل دوم
ادبیات موضوع تحقیق
«موضوع تحقیق»
۱-۲-۱ پیشینه‌ی تحقیق
۱-۱-۲ تعریف بهره وری
۲-۱-۲ مفهوم بهره وری
۳-۱-۲ هزینه‌های افزایش کیفیت
۱-۳-۲-۱ هزینه‌های پیش گیرانه
۲-۳-۱-۲ هزینه‌های ناکامس
۴-۱-۲ بهره وری و سودآوری
۵-۱-۲ بهره وری و کیفیت زندگی کار
۲-۲ ادبیات تحقیق
۱-۲-۲ سابقه و تاریخچه
۲-۲-۲ تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری
۳-۲-۲ فرهنگ مدیریت
۴-۲-۲ سازمان بین المللی کار ILO
۵-۲-۲ آژانس بهره وری اروپا EPA
۶-۲-۲ مرکز بهره وری ژاپن JPC
۷-۲-۲ تاریخچه‌ای از سازمانهای بهره وری در جهان
۸-۲-۲ بهره وری در کشورهای آسیایی
۳-۲- عوامل موثر در بهره وری و مدل‌های مختلف بهره وری
۱-۳-۲ مدل یکپارچه عوامل بهره وری
۲-۳-۲ مدل پروکوپنکو
۲-۳-۳ مدل سازمان ملی بهره وری ایران با توجه به عوامل موثر
۴-۲ تحقیقات انجام گرفته در مورد بهره وری
۱-۴-۲ اهمیت مدیریت و نقش آن در بهره وری در شرکت ماشین سازی جابر
۲-۴-۲ بهره وری و سودآوری در شرکت زمزم تهران
۳-۴-۲ بهره وری و سازماندهی در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
۴-۴-۲ بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید، تعمیرات و نگهداری شرکت تحقیقاتی روئیز
۵-۴-۲ بهره وری در صنایع شهید کلاهدوز
۶-۴-۲ بررسی بهره وری راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۷-۴-۲ عوامل موثر در بهره وری در شرکت تکنوصنایع
۸-۴-۲ عوامل موثر در افزایش بهره وری در صنایع تولیدی کوچک کشور
۹-۴-۲ بررسی بهره وری در شرکت بیمه البرز
۱۰-۴-۲ بهره وری کار
۱۱-۴-۲ انگیزش و بهره وری در کارکنان
 
فصل سوم
معرفی کارخانه
۱-۳ معرفی کارخانه
۲-۳ وسعت کارخانه
۳-۳ تعداد کارمندان و کارگران و واحدهای مختلف کارخانه
۴-۳ محصولات تولیدی کارخانه
۱-۴-۳ آسفالت توپکا Topeka
۲-۴-۳ آسفالت بیندرBinder
۳-۴-۳ آسفالت بلک بیس Black bais
۵-۳ نمودار تحلیل روند کارخانه
 
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آماری
۱-۴ تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
۲-۴ نتیجه گیری
۳-۴ پیشنهادات
منابع و مآخذ

 
مقدمه
در جهان امروز پیشتاز بودن تنها طریقه‌ی واقعی ادامه‌ی زندگی است و اینجاست که مفهوم بهره وری هر چه بیشتر نمایان می‌شود که عبارتست از برنامه‌ریزی، سازماندهی مناسب برای گرفتن بهترین نتیجه از مجموعه‌ی فعالیتها است، ارزش پیدا می‌کند.
چند سالی است که بحث پیرامون «بهره وری»‌جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است.
در صحنه‌ی پر تنش رقابت جهانی و سیر پرشتاب فن آوری،‌اینک سیاست گذاران و مدیران «ارزش بهره وری» را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می‌دهند.
اندازه گیری بهره وری یک مکانیزم کنترلی برای مدیریت است و اصولاً سازمانها مکانیزم‌هایی برای کنترل‌ رفتارها، موجودی و کیفیت و … دارند. روش‌های متفاوتی جهت دسته بندی سیستم‌های کنترلی وجود دارد و می‌توان آنها را بر اساس مدیریت منابع مورد استفاده کرد و دسته بندی نمود. که سیستم‌های کنترل مالی،‌ سیستم‌های کنترل تولید و سیستم‌های کنترل رفتاری مثالهایی از این قبیل هستند.
در همین راستا تصمیم گرفته شد تا با استفاده از روش‌های نمونه گیری و ریاضی میزان عملکرد و کارایی و میزان تولید با توجه به استانداردهای از پیش تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.
نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که تمام کارخانجات ساخت آسفالت نیاز به بالا بردن سطح کارایی خود هستند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار رقابتی این صنعت را در دست گیرند
.
 
چکیده
یکی از مهم ترین مسائل صنعت کشور در حال حاضر بهبود بهره وری و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود است.
تلاش فراوانی ابتدا ضرورت انجام این تحقیق بیان شده است و با توجه به جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه مراحل مختلفی جهت انجام این تحقیق صورت گرفته است.
عوامل موثر در بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و با بیان مسائلی در مورد تاثیر آنها در فرم‌های پرسشنامه با توجه بهه تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش‌های آماری به نتایجی دست پیدا کردیم و مولفه‌های تاثیر گذاری در بهره وری در کارخانه‌ی ۶ و ۷ آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مورد بحث قرار گرفت.
در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود بهره وری تولید و نیروی انسانی در این کارخانه ذکر کردیم که امیدواریم با عملی کردن این پیشنهادات ساده ولی مهم در بهبود بهره وری این کارخانه‌ی مهم در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران قدمی برداشته شود.

 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

براورد-پتانسیل‌های-صادراتی-با-استفاده-از-تقریب-مدل-tradesimچکیده 
یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه
۱٫ مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
۲٫ ساختار مدل TradeSim
۳. نتایج مدل‌های براوردی
۱-۳٫ پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی؛ کل صادرات(نفتی و غیرنفتی)
۲-۳٫ پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی در زمینه محصولات غذایی و حیوانات زنده
۳-۳٫ گروه دوم، نوشیدنی‌ها و دخانیات (تنباکو)
۴-۳٫ گروه سوم، مواد خام غیر خوراکی
۵-۳٫ نفت و فرآورده‌های نفتی
۶-۳٫ روغن و چربی حیوانی و گیاهی
۷-۳٫ فرآورده‌ها و مواد شیمیایی
۸-۳٫ محصولات صنعتی کارخانه‌ای
۹-۳٫ ماشین آلات و وسایط حمل و نقل
۱۰-۳٫ کالاهای صنعتی ساخته شده(مرکب)
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع

دانلود فایل