کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق مروری بر مراقبت از دهان و دندان ( بهداشت دهان و دندان )

تحقیق مروری بر مراقبت از دهان و دندان ( بهداشت دهان و دندان )

تحقیق مروری بر مراقبت از دهان و دندان ( بهداشت دهان و دندان )

تحقیق-مروری-بر-مراقبت-از-دهان-و-دندان-(-بهداشت-دهان-و-دندان-)مروری بر مراقبت از دهان و دندان ( بهداشت دهان و دندان )
این مقاله اطلاعات کامل در رابطه با بهداشت دهان ودندان برای تمام افراد جامعه به تفکیک ارائه می گردد
مقدمه:
سلامت انسانها و در نتیجه سلامت جامعه نقش مؤثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد ،سلامت محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تا ثیر می پذیرد . مهمترین مساله در این راستا آگاهی و شناخت کامل افراد می باشد و این امر میسر نمی گردد مگر به کمک بهره گیری از روشهای جدید آموزشی و انجام پژوهشهای لازم ومتعدد .
با ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در زمینه بهداشت دهان ودندان از طریق آموزش روشهای صحیح بهداشت و پیشگیری ، فرهنگ سازی وجلب مشارکت آنها میتوان نگرش و رفتار و عملکرد آنان را در رابطه با سلامت دهان ودندان تغییر داده و با این افزایش آگاهی ، تغییر نگرش ها ،باورها و در نهایت ایجاد الگوهای صحیح رفتارهای بهداشتی می توانیم قدم مؤثری در تا مین سلامتی جامعه بر داریم .
مطالعات و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که پوسیدگی دندان بطور چشمگیری در بین افراد جامعه شایع است .این مساله بیانگر این مهم است که وجود مشکل پوسیدگی دندان به عنوان یکی از اولویتهای بهداشتی درمانی جامعه امروز بوده و به برنا مه ریزی دقیق آموزشی و بهداشتی درزمینه پیشگیری نیاز دارد.

دانلود فایل

بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

بررسی-تکنیکهای-کنترل-رفتاری-والدین-مراجعه-کننده-به-بخش-کودکان-دانشکده-دندانپزشکی

توضیحات:
تحقیق بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی، در قالب فایل word و در حجم ۶۶ صفحه.

بخشی از متن:
پایه و اساس رشته دندانپزشکی کودکان توانایی هدایت کودکان با تجربیات دندانپزشکی آنها است.در کوتاه مدت این مهارت دندانپزشک امتیازی برای تامین نیازمندی های فوری دندانپزشکی کودکان است. بیشتر آثار سودبخش ماندگار نیز، هنگامی که بذر های سلامت دندانی آینده کودکان در اوایل زندگی کاشته شود، حاصل می شود.اگر هدف حرفه دندانپزشکی را ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به این رشته و بهبود سلامت دندانی جامعه بدانیم ، کودکان راه منطقی رسیدن به این هدف در آینده اند. متغیر های موثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان کودک مضطرب و ترسویی که پیش بینی ملاقات ناخوشایندی را می کند، در مقایسه با کودکی که ترس واضطراب کمتری دارد،بیشتر مستعد داشتن چنین تجربه ناخوشایندی است.اضطراب یا ترس بر رفتار کودک و بر موفقیت ملاقات دندانپزشکی تاثیر زیادی می گذارد.مکتبهای مختلف روانشناسی اضطراب را خصوصیتی شخصیتی می دانند، اما عقاید گوناگونی را درباره منشا این ویژگی ابراز می کنند. متغیر های بسیاری را در پیشینه کودکان با این رفتارها ،مربوط دانسته اند اضطراب مادری در سالهای گذشته مرسوم بود که مادران بیشتر از پدران کودک را به مطب دندانپزشکی می آوردند. اضطرابی که مادران در ملاقاتهای دندانپزشکی از خود نشان می دادند، منابع دندانپزشکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر چه در آینده نزدیک ممکن است این عنوان به “اضطراب والدین“تغییر نام دهد. در حال حاضر چنین تغییری می تواند زود هنگام باشد. بیشتر تحقیقات نشان دهنده رابطه مهمی بین اضطراب مادر و رفتار کودک از نظر همکاری در اولین ملاقات دندانپزشکی است.اضطراب زیاد والدین بر رفتار کودکان آنها تاثیر منفی دارد.دانسته های علمی نشان می دهد که اضطراب مادران بر کودکان در تمام گروههای سنی تاثیر دارد. بیشترین اثر آن بر کودکان زیر ۴ سال است. زیرا همزیستی بین کودک و مادر از نوزادی آغاز می شود و به تدریج رو به کاهش می گذارد
تاریخچه پزشکی توافق عمومی وجود دارد که کودکانی که دارای تجربه مثبت پزشکی هستند، همکاری بهتری با دندانپزشکان دارند. کیفیت ملاقاتهای گذشته از نظر احساسی از تعداد ملاقاتها مهم تر است. دردی که کودک در ملاقاتهای پزشکی قبلی تجربه کرده است ، نکته مهم دیگری در تاریخچه پزشکی اوست. این درد ممکن است، خفیف یا شدید، حقیقی یا خیالی باشد. با وجود این باور های والدین در مورد درد ملاقاتهای پزشکی گذشته نیز بررفتار و همکاری کودک درمحیط دندانپزشکی موثراست …

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان
۱-اضطراب مادری
۲-تاریخچه پزشکی
۳-آگاهی از مشکلات دندانی
طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری
والدین بیمار خردسال
راهبرد های گروه دندانپزشکی
کنترل رفتار و ارتباط با کودکان
مروری بر مقالات
اهداف مطالعه
اهداف فرعی
هدف کاربردی
مواد و روش ها
معیارهای ورود به مطالعه
ساخت فیلم
روش اجرای تحقیق
آزمون t و روش V.C 
بحث و نتیجه گیری
نتایج 
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با شغل دندانپزشکی

پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با شغل دندانپزشکی

پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با شغل دندانپزشکی

پاورپوینت-(اسلاید)-آشنایی-با-شغل-دندانپزشکی

توضیحات:
پاورپوینت آشنایی با شغل دندانپزشکی، در حجم ۱۶ اسلاید، همراه با تصاویر.

بخشی از متن:
دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دهان‌پزشکی گذاشت.
در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند. اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است.

فهرست مطالب:
هدف دندانپزشکی
ماهیت دندانپزشکی
آینده شغلی، بازار کار و درآمد دندانپزشکی
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه  شغل دندانپزشکی
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
درسهای پایه رشته دندانپزشکی
درسهای اختصاصی رشته دندانپزشکی
بیماریهای دهان و تشخیص
رشته‌های مشابه و نزدیک به رشته دندانپزشکی
وضعیت نیاز کشور به رشته دندانپزشکی در حال حاضر
نکات تکمیلی درباره شغل دندانپزشکی
تصویر

دانلود فایل

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید

بررسی-تأثیر-درمان-پریودنتال-بر-سطح-سرمی-c-reactive-protein--فیبرینوژن-پلاسما-و-شمارش-گلبولهای-سفید

توضیحات:
پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی با موضوع بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein  ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت، در قالب فایل word و در حجم ۷۷ صفحه. 

بخشی از متن:
بیماری پریودنتال، یک عفونت باکتریال گرم منفی Low-grade مزمن است که ساختمان‌های حمایت‌کننده دندان را درگیر می‌کند. شدت بیماری براساس میزان Attachment loss موجود دسته بندی می‌شود. فقدان استخوان، بافت همبند و PDL در طول یک واکنش التهابی اتفاق می‌افتد، که به وسیله باکتری‌ها و با واسطه میزبان ایجاد می‌شود. مطالعات اخیر در مورد پاسخ فاز حاد و نقش آن در زمینه آترواسکلروز دیدگاه‌های تازه‌ای را در زمینه رابطه احتمالی آترواسکلروزیس با بیماری پریودنتال مطرح ساخته است.
Loe و Theilade نشان دادند که التهاب لثه به‌وسیله باکتری‌ها ایجاد شده و سلامت لثه به وسیله یکسری از باکتری‌ها به خطر می‌افتد. Page و Schroeders در تحقیق خود تحت عنوان ژنژیویت تجربی در انسان گزارش کردند که بیماری پریودنتال یک منشأ التهابی از میزبان دارد. آنها شروع پاسخ التهابی وابسته به میزبان را با باکتری‌ها مرتبط دانستند. 

فصل اول : مقدمه و معرفی 
مقدمه
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی 
بیماریهای پریودنتال 
مارکرهای التهابی CRP 
پروتئین فیبرینوژن پلاسما 
مکانیسم‌ افزایش مارکرهای التهابی 
مارکرهای التهابی و بیماری‌های سیستمیک 
گلبولهای سفید خون 
CRP و بیماری پریودنتال 
شستشوی (irrigation) بالای لثه‌ای و زیر لثه‌ای 
– شستشوی پاکت‌ها در مطب 
– کارآیی (efficacy) 
– نتایج کلینیکی و میکروبیولوژیکی 
– کاربرد موضعی مواد ضد میکروبی 

فصل دوم : مروری بر مقالات 
فصل سوم : روش تحقیق 

اصول انتخاب بیماران 
معاینات کلینیکی و پریودنتال 
روش درمان 

معاینات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی 

محاسبه حجم نمونه، تعداد آن و تفسیر آماری داده‌ها 

فصل چهارم : نتایج 
فصل پنجم : بحث 

بحث 
نتیجه گیری 

فهرست منابع

فهرست جداول
جدول ۱ : تأثیر عفونت در بیماری ایسکمیک قلبی
جدول ۲ : تاثیر عفونت پریودنتال در آترواسکلروز
جدول ۳ : عوارض قلبی عروقی و پریودنتال مرتبط با فنوتیپ مونوسیت / ماکروفاژ فوق العاده حساس 
جدول ۴ : آنتی بیوتیک‌های قابل استفاده موضعی که بصورت رایج و تحقیقاتی برای درمان پریودنتال در دسترس می‌باشند.
جدول ۵ : زمان بندی مراحل درمانی.
جدول ۶ : جدول متغیرها
جدول ۷ : توزیع مشخصات دموگرافی در بیماران
جدول ۸ : یافته‌های آزمایشگاهی و مقایسه نتایج قبل و بعد از درمان
جدول ۹ : یافته‌های کلینیکی و مقایسه نتایج قبل و بعد از درمان
جدول ۱۰ : میزان کاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان
فهرست تصاویر:
شکل ۱ : پاتوژنز آترواسکلروز
شکل ۲ : jet tip استاندارد
شکل ۳ : Pik pocket tip
فهرست نمودارها:
نمودار ۱ : مقایسه میانگین سطح سرمی CRP قبل و پس از درمان
نمودار ۲ : مقایسه میانگین سطح سرمی Fibrinogen قبل و پس از درمان
نمودار ۳ : مقایسه شمارش گلبولهای سفید خون قبل و پس از درمان
نمودار ۴ : مقایسه شمارش نوتروفیل‌های خون قبل و پس از درمان
نمودار ۵ : توزیع فراوانی بیماران بر اساس تقسیم بندی CDC / AHA بر مبنای CRP قبل و پس از درمان
نمودار ۶ : مقایسه پلاک ایندگس قبل و پس از درمان
نمودار ۷ : مقایسه خونریزی حین پروب قبل و پس از درمان
نمودار ۸ : میانگین کاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان
دانلود فایل

پمفلت آموزشی دندانپزشکی

پمفلت آموزشی دندانپزشکی

پمفلت آموزشی دندانپزشکی

پمفلت-آموزشی-دندانپزشکیرشته دندانپزشکی
دندانپزشک به تشخیص و
درمان بیماریهای دهان و
دندان میپردازد و از
همینرو شاید بهتر باشد که
عنوان این رشته را
دهانپزشکی گذاشت . در گذشته دندانپزشکی را
مساوی با دندانسازی
میدانستند. اما امروزه
دندانسازی تنها بخشی از
دندانپزشکی است. رشته
دندانپزشکی در مقطع
دکترای عمومی نحوه رعایت
بهداشت، پیشگیری و درمان
بیماریهای دهان و دندان
را آموزش میدهد . دندانپزشکی یک علم تخصصی
است که سلامت دهان و دندان
را به عنوان عضوی مهم در
سلامت جسم و روح، زیبایی و
ادا کردن کلمات تامین
میکند. همچنین به یاری
این علم میتوان بسیاری از
بیماریها را در مراحل
اولیه شناخت و از پیشرفت
آن جلوگیری نمود .

دانلود فایل