پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پاورپوینت ریاضی پایه نهم (۳۷ اسلاید)

پاورپوینت ریاضی پایه نهم (۳۷ اسلاید)

پاورپوینت ریاضی پایه نهم (۳۷ اسلاید)

پاورپوینت-ریاضی-پایه-نهم-(37-اسلاید)پاورپوینت ریاضی پایه نهم کامل این پاور بصورت کاملا تشریحی و با گرافیک فوق العاده زیبا و کاربر پسند طراحی شده است و شامل کل مطالب ریاضی پایه نهم میباشد.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت-درس-(2)-دو-تاریخ-معاصر-ایران-سال-سوم-دبیرستان-(26-اسلاید)پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید) –
درس دوم
دوران ناصرالدین شاه
دوران ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه قاجار، که پنجاه سال به طول انجامید، موضوع این درس است. در این درس هم چنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر،
یعنی میرزای شیرازی، امیر کبیر و سید جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

دوران طولانی سلطنت ناصر الدین شاه با چند موضوع شناخته می شود:
١ قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست،
میرزا تقی خان امیر کبیر، به تحریک فاسدان و
بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
٢ آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با
پیشرفت های اروپاییان.
٣ واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به
بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر، امتیاز لاتاری و امتیاز خرید
و فروش تنباکو.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید)

پاورپوینت-درس-(2)-دو-تاریخ-معاصر-ایران-سال-سوم-دبیرستان-(26-اسلاید)پاورپوینت درس (۲) دو تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان (۲۶ اسلاید) –
درس دوم
دوران ناصرالدین شاه
دوران
ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه قاجار، که پنجاه سال به طول انجامید، موضوع
این درس است. در این درس هم چنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر،
یعنی میرزای شیرازی، امیر کبیر و سید جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

دوران طولانی سلطنت ناصر الدین شاه با چند موضوع شناخته می شود:
١ قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست،
میرزا تقی خان امیر کبیر، به تحریک فاسدان و
بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
٢ آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با
پیشرفت های اروپاییان.
٣ واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به
بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر، امتیاز لاتاری و امتیاز خرید
و فروش تنباکو.