پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان

گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان

گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان

گزارش-کارآموزی-در-شبکه-بهداشت-و-درمانیکی از اهداف انقلاب فرهنگی ایجاد دگرگونی اساسی در دروس اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بود و این امر مستلزم بازنگری منابع درسی و تدوین دروس عملی بود اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که با تدوین دروس عملی در بین واحدهای دانشگاهی سعی در بهتر یادگیری دروس نظری گردد. اما از بین واجدهای عملی می توان به واحد کارآموزی اشاره کرد . در این واحد سعی شده تا واحدهای نظری پاس شده توسط کارآموز دانشجویان را بطور عملی بهتر بیاموزد و بتواند یادگیریهای خویش را افزایش دهد .
فهرست

فصل اول

۱-۱ موسسات خدماتی 

۲-۱ زمانبندی و نحوه انجام کار 

۳-۱ نحوه انجام کار بطور خلاصه 

فصل دوم

۱-۲ محل شبکه بهداشت و درمان 

۲- ۲ زیر مجموعه های شبکه بهداشت 

۳-۲ زیر مجموعه های شبکه بهداشت 

۴-۲ رئیس شبکه 

۵-۲ تاریخچه شبکه بهداشت و درمان 

۶-۲ تغییرات 

۷-۲ تغییرات در واگذاری 

۸-۲ خانه بهداشت 

فصل سوم

۱-۳ چرخه حسابداری در موسسات خدماتی 

۲-۳ ارکان سازمان 

۳-۳ زیرمجموعه امور مالی 

۴-۳ شرح وظایف 

۵-۳ عامل ذیحساب 

۶-۳ امور مالی 

۷-۳ حسابداری 

۸-۳ دفتر روزنامه 

۹-۳ سند حسابداری 

۱۰-۳ معین 

۱۱-۳ منابع درآمد 

۱۲-۳ انبارداری 

۱۳-۳ وظایف امین اموال 

۱۴-۳ شرح وظایف تدارکات 

۱۵-۳ پرسنل 

۱۶-۳ پرداختیها 

۱۷-۳ پرداختیهای جاری 

۱۸-۳ پرداختی از محل اختصاصی 

۱۹-۳ پرداختیها از محل ردیف 

۲۰-۳ تامین پرداختیها 

چارت فصول هزینه 

اعتبارات هزینه‌ای 

۲۲-۳ حقوق و دستمزد 

۲۳-۳ نحوه محاسبه حقوق 

۲۴-۳ بیمه حقوق پرداختی 

۲۵-۳ اعتبارات 

۲۶-۳ بودجه 

۲۷-۳ ثبت گردش پول 

۲۸-۳ بستن حسابها 

فصل چهارم

۱-۴ تهیه صورتهای مالی 

۲-۴ تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم 

۳-۴ شورای سازمان 

۴-۴ ایران محاسبات کشور 

۵-۴ شورای اقتصادی 

۶-۴ حسابرس 

۷-۴ وظایف حسابرس

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در جهاد کشاورزی

گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-در-جهاد-کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی که فعالیتهای ان  مربوط میشود به مکانیزاسیون کردن کشاورزی در سطح کشور و اما فعالیتهای امورمالی جهاد کشاورزی که من دوره کاراموزی خود را در آن گذرانده ام .

این چنین بود که……..

امورمالی ازچند قسمت داخلی تشکیل شده است:

۱-ممیزی

۲-اموال

۳-اعتبارات

۴-صدور چک

۵-سند رسمی

۶-قراردادها

۷-انبارها

وغیره………می باشد.

سیستم کاری به این صورت است که سازمان برنامه وبودجه وزارت کشور بودجه ای را جهت کارهای کشاورزی به وزارت کشاورزی تخصیص می دهد و این وزارت بودجه را بین استانهای کشورتقسیم کرده واستان بودجه را به شهرستانهای مربوط تخصیص می دهد این بودجه وقتی  که به حساب امورمالی شهرستان مربوط واریز می شود امور مالی از طریق کارهای مختلف انرا هزینه میکند.

 

مثلا جهت هزینه های جانبی شهرستان از قبیل تعمیر و سرویس ماشین الات وتعمیر ساختمان وغیره به  یک نفر کارمند وزارت که رسمی و واجد شرایط می باشد مبلغی به عنوان تنخواه پرداختمی کند که نحوه پرداخت به این صورت است که ابتدا درخوست وجه نوشته می شود.

 

این در خواست توسط رئیس مربوطه امضاء می شود.امور مالی پس از بررسی مبلغ در خواستی را حواله وسند زده به شرح ذیل:

فهرست :
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی
– تاریخچه
– اهداف و وظایف
– شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
– اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی
فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )
– تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
– سیستم کاری امور مالی
– نحوه اجرای مناقصه
– حسابداری مدارک امور مالی
– حسابهای اموال
– نمونه فرم ها
فصل سوم :
گزارش کارهای انجام شده در دوره کارآموزی
– مثال عملیاتی در مورد جهاد کشاورزی
– پیشنهاد و انتقاد ها
دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان این

گزارش-تخصصی-چگونگی-کنترل-رفتارهای-نامتعارف-و-عدم-مسئولیت-پذیری-در-دانش-آموزان-راهنمایی-دبیرستان-اینچگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی
فهرست مطالب
چکیده ۳
کلید واژه : ۳
مقدمه. ۴
توصیف مسئله و وضعیت موجود. ۴
شواهد ۱٫ ۷
تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. ۷
مشاهده ۱۰
پیشینه تحقیق: ۱۲
۱- خانواده : ۱۴
۲- دانش آموز ۱۸
۳- محیط مدرسه. ۲۳
۴- معلم. ۲۶
۵- اجتماع. ۲۸
ارائه راه حل  های پیشنهادی وبررسی راه حل ها (شواهد ۲ ) ۲۹
منابع. ۳۴

چکیده
در سال تحصیلی اخیر  که بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم ، شاهد
مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می
شد، بودم.
تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می نالید در حالی که
از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از
دانش آموزان کلاس نهم  می نالیدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی
انضباط می خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و تکالیفشان و اینک آن
ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال وظایف تحصیلی و مدرسه خود ندارند و تنها
برای گذراندن وقت به مدرسه می آیند و هیچ ارزشی برای زحمات معلم هایشان
قائل نیستند.
خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ،
توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط
دانش آموزان گردم.
کلید واژه :
 بی انضباطی – علوم –پایه نهم 
 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تفاوت بانکداری سنتی با مدرن و تفاوت خدمات دستگاهATM ایران با سایر کشورها

تفاوت بانکداری سنتی با مدرن و تفاوت خدمات دستگاهATM ایران با سایر کشورها

تفاوت بانکداری سنتی با مدرن و تفاوت خدمات دستگاهATM ایران با سایر کشورها

تفاوت-بانکداری-سنتی-با-مدرن-و-تفاوت-خدمات-دستگاهatm-ایران-با-سایر-کشورها

دانلود فایل کامل پاورپوینت زیبا و حرفه ای’ تفاوت بانکداری سنتی با مدرن و تفاوت خدمات دستگاهATM  ایران با سایر کشورها ‘ در درس تجارت الکترونیک که از ۳۵ صفحه اسلاید تشکیل شده است.

بخشی از پاورپوینت ::
بانکداری سنتی قدیمی:

تعریف بانکداری سنتی : تقابل سنت و مدرنیسم از آن مقوله هایی است که مورد علاقه بسیاری از روشنفکران و صاحبان سخن است. بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیاست که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده های مردم را دریافت می کنند و در قبال دریافت این سپرده ها به آنها «بهره» می پردازند.
از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده ها، آنها را به صورت «وام» در اختیار گروه دیگری به نام «سرمایه گذاران» قرار می دهند. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درآمد بانکها را تشکیل می دهد.
تعریفی دیگر: بانکداری سنتی بانکداری به شیوه متداول در گذشته یعنی استفاده از شعب فیزیکی و انجام عملیات فیزیکی از طریق کاغذ و قلم
می باشد. این نوع بانکداری نقطه مقابل بانکداری الکترونیک قرار دارد.

دانلود فایل