کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

کارآفرینی-تولید-تجهیزات-ورزشی-و-فیزیوتراپی-الکترونیکیکارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مسئولیت-کیفری-ناشی-از-عملیات-ورزشی

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

قانون
اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از
مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به
بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات
اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به
رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به
شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای
موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی
تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما
مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و
کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از
سال ۱۳۵۵ در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر
نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل
توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه
داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف
به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری
،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند
،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی
دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم
و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در
میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور «
وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می
کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون
اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و
مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

۱- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

۴- عدل خدا در خلقت و تشریع .

۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما
پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به
انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند ۶ همین اصل با صراحت تمام بر
اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر
خدا تأکید مینماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :۴۵

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق پیوند ورزش ومعماری

تحقیق پیوند ورزش ومعماری

تحقیق پیوند ورزش ومعماری

تحقیق-پیوند-ورزش-ومعماری

دانلود تحقیق پیوند ورزش ومعماری
در قالبdoc،ودر ۲۵صفحه،قابل ویرایش ،شامل:

بی تردید بزرگترین نعمتی که پروردگار بر بندگان ارزانی داشته است، نعمت حیات است و ‘زیست ‘ هدیه خالقاست بر مخلوق، وپس از آن ، آن نعمتی که طعم این زیستن را بر بشر گوارا می سازد، نعمت سلامتی است ۱، سلامتی جسم و روح، که به حقیقت درک لذات هستی و بهره های مادی و معنوی این دنیا بدان وابسته است و سلامتی همان نعمتی است که بشر از سر بی خبری تا فقدان ان حاصل نگردد، به ارزش آن پی نبرده وچه بسا که در شکرگذاری وحفظ آن کوتاهی کند.
ما در این مقاله سعی بر آن داریم که در نگاهی هر چند کوتاه، به نقش و اهمیت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرداخته ونظری نیز به ارنباط این مهم با هنر معماری داشته باشیم و پس از تبیین نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی افراد جامعه، از هنر معماری به عنوان بستری برای فعالیت های ورزشی و ترغیب افراد جامعه به این امر، یادخواهیم کرد، و در ادامه خواهیم گفت که مساله ورزش، چیزی نیست که امروزه مطرح شده باشد، بلکه با تاریخ وفرهنگ هر ملت گره خورده است، وهمانطور که معماری بسترساز فعالیت های ورزشی است، رقابت های ورزشی نیز از کذشته تا امروز زمینه ای را برای رقابت وهنرنمایی معماران فراهم آورده است.
نقش ورزش در زندگی فردی واجتماعی مطمئناً در بحث تندرستی و سلامت ،دو عنوان تغذیه وورزش به عنوان عوامل تعیین کننده وتاثیرگذار مطرح خواهند شد، که در اینجا صحبت وتوجه ما پیرامون مساله ورزش و نقش وتاثیر آن در سلامت و نشاط روحی وج سمی درزندگی فردی واجتماعی می باشد ۲، و در ادامه خواهیم گفت که نقش ورزش در زندگی اجتماعی به سلامت افرادجامعه محدود نشده و امروز ورزش می تواند به عنوان یک علم یا حتی فرصت اقتصادی مطرح باشد . رابطه ای که میان ورزش ومعماری بر قرار می شود، وبر پایی مسابفات و تو رنمت های متعدد که بسترساز هنرمندی معماران شده واز سوی دیگر خلق آثار در خور توجهی در این زمینه که می تواند سبب ترغیب بیش از پیش افراد واستقبال آنان ازاماکن ورزشی نظیر استادیوم ها گردد، وورزش را از حد یک حرکت فردی در آ ورده وبه صورت فرهنگی در جامعه
مطرح سازد.
صحبت از اهمیت ورزش در زندگی فردی واجتماعی است که دستورات اسلامی نیز متض من این موضوع می باشد . دراسلام برای انسان به عنوا ن اشرف مخلوقات، شأن و ارزش ویژه ای در نظر گرفته شده و باید همت ورزید تا در جهان هستی با بهره مندی از نعمات الهی به پرورش جسم از یک طر ف و ارتفاء معنوی روح از سوی دیگر پرداخت و بابرخورداری از سلامت کامل زندگی نمود.
ورزش از نظر لغوی به معنای اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی وروحی است وبه صورتی دیگر می توان گفت از ورزش تنها ورزیدگی جسمی حاصل نمی آید، بلکه روح و روان آدمی نیز مورد نظر است .
ورزش در جنبه فردی آن، دارای نقش اساسی وغیر ق ابل انکار در زندگی آدمیان بوده که همه احاد مردم از فقیروغنی، کوچک وبزرگ، پیر وجوان، عامی ودانشمند و … در طول زندگی خود با ان سرو کار دارند؛ و در این قسمت،حداقل امکانات وهزینه نیز پاسخگو بوده ، وحتی بدون صرف هزینه نیز می توان به نرمش های بدنی وورزش های فردی پرداخت.
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تاثیر ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان

تحقیق تاثیر ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان

تحقیق تاثیر ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان

تحقیق-تاثیر-ورزش-کوهنوردی-بر-روی-بدن-زناندانلود تحقیق در مورد تاثیر ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان

درقالبWORDودر۳صفحه،قابل ویرایش:
بطور کلی زنان ۵/۶۵ درصد قدرت بدنی مردان را دارا هستند. این میزان در اندام فوقانی ۵۰ درصد و در اندام تحتانی ۶۰ تا ۷۰ درصد می باشد. اگر قدرت بدنی را براساس توده خالص بدنی (بدون احتساب چربی بدن) بسنجیم زنان در اندام تحتانی گاه حتی کمی قوی تر از مردان نیز می باشند. با بررسی نوع فیبرهای عضلانی زنان و مردان بیشتر بودن استقامت عضلانی زنان توجیه پذیر خواهد بود به طوری که عضلات زنان نسبت به خستگی مقاوم تر بوده و باعث بهتر شدن عملکرد زنان نسبت به مردان مثلا در دویدن در مسافتهای بالای ۴۲ کیلومتر می شود.
برخی تحقیقات بیانگر بالاتر بودن اشباع اکسیژنی خون زنان در ارتفاعات بالا نسبت به مردان در همان ارتفاع بوده است که این تفاوت بویژه در دوره قبل از یائسگی باعث بروز کمتر بیماری مزمن ارتفاع در زنان می شود. همچنین در مطالعه ای در دماوند ، میزان بروز بیماری حاد ارتفاع در زنان کوهنورد بسیار کمتر از مردان بوده است(برخلاف هیمالیا) که می تواند به دلیل آمادگی جسمی بیشتر زنان کوهنورد قبل از اقدام به صعود دماوند باشد. موارد فوق می تواند بیانگر توانمندی جسمی زنان در پرداختن به رشته ورزشی کوهنوردی باشد.
درحدود ۲۵ تا ۳۰ درصد وزن زنان را چربی تشکیل می دهد در حالی که این میزان در مردان ۱۰ تا ۱۴ درصد است. با توجه به فیزیولوژی بدن زنان و خونریزی های طبیعی ماهیانه، شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان بسیار زیاد می باشد و نیز تغییرات هورمونی ماهیانه در زنان باعث افت توان روحی اغلب زنان در برخی روزها می شود. همچنین تاثیرات ارتفاع و کاهش اکسیژن بر زنان در دوران بارداری حائز اهمیت می باشد. مواردی که ذکر گردید می توانند جزو محدود کننده های فعالیت زنان در رشته کوهنوردی باشند.
علی رغم تاثیر کوهنوردی سنگین همانند دیگر رشته های ورزشی، در تغییرات هورمونی و ایجاد بی نظمی در دوره های ماهیانه زنان، این امر نمی تواند مانع توصیه این ورزش مفید و مفرح به زنان و دختران شود.
بدیهی است بحث و بررسی جامع موضوعات مطرح شده و نیز دیگر مسائل مربوط به زنان در کوهنوردی فرصت و مقالی بیشتر می طلبد.
آبان ۱۳۸۶ – پزشکی کوهستان و زنان
برخی تحقیقات بیانگر بالاتر بودن اشباع اکسیژنی خون زنان در ارتفاعات بالا نسبت به مردان در همان ارتفاع بوده است که این تفاوت بویژه در دوره قبل از یائسگی باعث بروز کمتر بیماری مزمن ارتفاع در زنان می شود. همچنین در مطالعه ای در دماوند ، میزان بروز بیماری حاد ارتفاع در زنان کوهنورد بسیار کمتر از مردان بوده است(برخلاف هیمالیا) که می تواند به دلیل آمادگی جسمی بیشتر زنان کوهنورد قبل از اقدام به صعود دماوند باشد. موارد فوق می تواند بیانگر توانمندی جسمی زنان در پرداختن به رشته ورزشی کوهنوردی باشد.
از جمله روش های موثر مقابله با بروز افسردگی و حفظ بهداشت روانی افراد  انجام ورزش های ایروبیک (هوازی) مثل قدم زدن، آهسته دویدن، کوهنوردی و… است که می تواند خلق و خوی فرد را تا حد چشمگیری افزایش دهد. انجام این ورزش ها به ویژه به زنانی که از افسردگی خفیف و ملایمی در رنج هستند، توصیه می شود.
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تاثیر ورزش بر قلب

تحقیق تاثیر ورزش بر قلب

تحقیق تاثیر ورزش بر قلب

تحقیق-تاثیر-ورزش-بر-قلبدانلود تحقیق در مورد تاثیر ورزش بر قلب

درقالبWORDودر۱۸صفحه،قابل ویرایش:
اگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در آن صورت درمی یابیم که چرا جوامع پیشرفته سرمایه گذاری زیادی بر روی این امرخطیر یعنی ورزش می کنند. در متون تاریخی همواره از از ورزشکاران و پهلوانان بعنوان افرادی جسور و جوانمرد یاد می شود. امروزه اثرات مفید ورزش بر ساختار فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. اگر در جامعه ای فرهنگ ورزشی جایگاه مناسب خود را پیدا کند، افرادآن جامعه از سستی و کرختی رهایی می یابند و علاوه بر بالا رفتن نیروی کار، از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها کاسته می شود. چون در هنگام ورزش موادی بنام آندورفین در بدن زیاد می شود و دستگاه گردش خون اکسیژن را به تمام بافتهای بدن به مقدار کافی می رساند، یک ورزشکار همواره شاداب بوده و از نشاط کافی برخوردار است. بنابراین نیازی به مواد مخدر برای دستیابی به نشاط ندارد. از طرفی نشاط ورزشی یک نشاط پایداراست و روز بروز سلامتی و نیروی فرد را افزایش می دهد. اما سرخوشی از مواد مخدر یک سرخوشی کاذب وناپایدار بوده و به مرور نیروی فرد را تحلیل برده و او را به کام مرگ می فرستد. در سایه ورزش افراد اجتماع ، افرادی منطقی، منضبط ، با اخلاق و با گذشت خواهند شد. در هنگام ورزش همراه با سمومی که از طریق عرق کردن از بدن دفع می شوند ، پلیدیها و زشتی ها جای خود را به نشاط ، طراوت و انسانیت خواهند داد و یک روح آزاد پرورش خواهد یافت. 
ورزش و ذخیره قلبی
بنا به تعریف ، ذخیره قلبی عبارت است از نیروی مصرف نشده قلب در حال استراحت ، برای رسانیدن اکسیژن به بافتهای بدن.  مکانیزمهای ذخیره قلبی شامل تغییرات در : ۱- تعداد ضربان قلب  ، ۲- حجم انقباضی و انبساطی ، ۳- حجم ضربه ای ،  4- جذب اکسیژن توسط بافتهای بدن،  می باشد. در یک انسان بالغ جوان ورزشکار در خلال ورزش سنگین، برون ده قلب ممکن است از حالت عادی که ۶ لیتر در دقیقه است ، به ۲۵ لیتر در دقیقه یا بیشتر برسد، مصرف اکسیژن از ۲۵۰ میلی لیتر در دقیقه به ۱۵۰۰ میلی لیتر در دقیقه افزایش یابد، و ضربان قلب ممکن است از حالت عادی که ۷۲ تا در دقیقه است به ۱۸۰ تا در دقیقه افزایش یابد. افزایش نیاز بدن به اکسیژن، به منظور برآورده کردن نیازهای سوخت و ساز در خلال ورزش با افزایش چشمگیر برون ده قلب ( حجم ضربه ای × تعداد ضربان قلب ) و یا جذب بیشتر اکسیژن توسط بافتها از مویرگها برآورده می شود. در یک انسان بالغ جوان ورزشکار در حال استراحت، خون شریانی حاوی ۱۸ میلی لیتراکسیژن در هر    دسی لیتر خون و خون وریدی حاوی ۱۴ میلی لیتراکسیژن در هر دسی لیتر خون می باشد. بنابراین اختلاف اکسیژن شریانی و وریدی در حال استراحت در حدود ۴ میلی لیتر اکسیژن در هر دسی لیتر خون می باشد. در خلال ورزش ، افزایش در برون ده قلب حتی اگر به حداکثر مقدار ممکن هم برسد به آن اندازه کافی نیست که بتواند احتیاجات متابولیک بدن را برآورده نماید و مکانیزمی که در اینجا به کمک بدن می آید جذب زیاد اکسیژن توسط بافتها از مویرگها در خلال ورزش است که آنقدر اکسیژن را جذب می کند که اکسیژن وریدی بطور چشمگیری کم شده و اختلاف اکسیژن شریانی و وریدی در حال ورزش به ۱۴ میلی لیتر اکسیژن در هر دسی لیتر خون می رسد. 
واکنش قلب و عروق به ورزش 
در هنگام ورزش جریان خون از پوست ، کلیه ها و احشاء به طرف ماهیچه های در حال فعالیت سرازیر شده ، مقاومت عروق محیطی کاهش می یابد و اختلاف فشار خون ماکزیمم و می نیمم زیاد شده و تعداد تنفس افزایش می یابد. 
قلب ورزشی
یک گروه واکنش های فیزیولوژیک در افراد ورزشکار که به ورزشهای سخت و سنگین می پردازند ایجاد می شود. کاهش تعداد ضربان قلب یکی از مشخصات برجسته این افراد است و بزرگ شدن هر دو بطن قلب در عکس ساده قفسه سینه این افراد به وضوح دیده می شود. این بزرگی قلب که در یک فرد غیر ورزشکار ، غیر طبیعی در نظر گرفته می شود، در افراد ورزشکار نباید اشتباها به عنوان یک بیماری قلب در نظر گرفته شود. 
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تاریخچه واهمیت ورزش

تحقیق تاریخچه واهمیت ورزش

تحقیق تاریخچه واهمیت ورزش

تحقیق-تاریخچه-واهمیت-ورزشدانلود تحقیق در مورد تاریخچه واهمیت ورزش

درقالبwordودر۲۰صفحه ،قابل ویرایش:
ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است. 
بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است. 
انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند . 
ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند . 
ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد . 
تاریخچه ورزش
تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند . 
این کسب مهارت ها وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می درخشد . مثلا ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه‌ی زیادی دارد . 
ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود داشت. دسترسی به ورزش های عمومی با تاسیس یونان قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، دومیدانی ، بوکس ، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و مسابقه ارابه سواری نیز در آن زمان متداول بود. 
بازی های المپیک هر چهار سال یک بار در دهکده‌های کوچک مثل یونان باستانبرگزار می شد و مردم سراسر جهان به این المپیک ها فرا خوانده می شدند. 
وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک قرن قدیمی و قرن حاضر است. فعال شدن موجودات برای تنظیم غذا و خوراک خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر مسابقات و فعالیت هایی مثل ماهیگیری و باغبانی است . انقلاب صنعتی موجب زیاد شدن آلودگی و فرصت نداشتن تماشاگر ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است. محبوبیت و تمایل داشتن مانند ماشین افزایش گر، موجب ترقی‌های حرفه ای متداول ورزشی می شود . توضیح بیشتر در تاریخچه ورزش
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی شهر بابل

تحقیق مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی شهر بابل

تحقیق مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی شهر بابل

تحقیق-مجتمع-فرهنگی-تفریحی-ورزشی-شهر-بابلدانلود تحقیق در مورد   مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی شهر بابل

درقالبwordودر۵۷صفحه،قابل ویرایش:
–  پیشگفتار ۴
۱-۱- طرح مسئله ۴
۱-۲- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع ۴
۱-۳- روش تحقیق ۵
*۲-  شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه ۷
۲-۱- پبشینه و وجه تسمیه بابل ۷
۲-۲- رشد شهر (عامل جایگزینی شهر در مقر فعلی) ۸
۲-۲-۱- وجه عملکردی ۸
۲-۲-۲-وجه جمعیتی ۹
۲-۲-۳-وجه فضایی ۹
۲-۳- دین، سواد و آموزش ۱۱
۲-۴- جمعیت و نیروی انسانی ۱۲
۲-۵- معماری و مسکن (معماری بومی منطقه) ۱۴
۲-۶-امکانات ارتباطی ۱۵
۲-۶-۱- راه ها ۱۵
۲-۷-جاذبه های توریستی ۱۹
۲-۸- نتیجه گیری ۲۲
*۳-  خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی ۲۳
۳-۱- موقعیت شهرستان بابل ۲۳
۳-۲-شرایط اقلیمی استان ۲۶
۳-۲-۱- بافت شهری ۲۷
۳-۳-ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ۲۸
۳-۴-فرم ساختمان در اقلیم معتدل ۲۹
۳-۵- تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب ۳۰
۳-۶-اقلیم بابل ۳۱
۳-۶-۱- درجه حرارت ۳۱
۳-۶-۲- بارندگی ۳۴
۳-۶-۳- رطوبت ۳۵
۳-۷-پوشش گیاهی ۳۶
۳-۷-۱- جنگل ها ۳۶
۳-۷-۲- مراتع ۳۸
۳-۸-منابع آب ۳۸
۳-۸-۱- آب های سطحی ۳۸
۳-۸-۲- آب های زیرزمینی ۳۹
۳-۹- نتیجه گیری ۳۹
*۴- برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر بابل در زمینه خدمات فرهنگی و وزشی 
۴-۱- کاربری فرهنگی ۴۰
۴-۲- کاربری ورزشی ۴۱
۴-۳- برنامه ی فیزیکی پروژه ۴۱
*۵- گذران فراغت و فضاهای شهری ۴۳
۵-۱-مقدمه ۴۳
۵-۲-ضرورت گذراندن فراغت ۴۴
۵-۳-تعریف فراغت ۴۴
۵-۴-محیط گذراندن فراغت ۴۶
* ۶- برنامه ریزی اوقات فراغت ۴۷
۶-۱-پیش فرضهای برنامه ریزی اوقات فراغت ۴۷
۶-۲-فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت ۴۸
۶-۳-اصول برنامه ریزی اوقات فراغت ۴۸
۶-۴-عوامل موثر در برنامه ریزی اوقات فراغت ۴۹
*۷-  بررسی اصول و ضوابط نظری و طراحی فضای فرهنگی ۵۰
۷-۱-رابطه فرهنگ، معمار و معماری ۵۰
۷-۲-تاثیر فرهنگ در معماری ۵۱
۷-۳-تأثیر تکنولوژی در فضاهای معماری ۵۱
۷-۴-نقش مردم و استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری ۵۱
۷-۵-معماری فن و هنر ۵۲
۷-۶-خاستگاه صورت (فرم در معماری) ۵۳
۷-۷-عوامل فرهنگی ۵۴
۷-۸-بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری ۵۶
* ۸- طراحی ۵۸
۸-۱- مبانی شکل گیری ایده معماری ۵۸
۸-۲- زمین طرح ۵۹
۸-۳- دید های کلی به سایت ۶۰
۸-۴- دیاگرام دسترسی ها ۶۷
۸-۵- دیاگرام کاربری های اطراف ۶۷
۸-۶- دیاگرام فضاها ۶۸
۸-۷- نقشه های نهایی
توضیحات متن:
مسئله اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن از مسائل بسیار مهم برای افراد جامعه بخصوص شهرهای کوچک می باشد و تاثیر زیادی در پرورش افراد جامعه خواهد داشت. به طوریکه اگر در مسیر صحیح قرار بگیرد موجبات پیشرفت آن را فراهم آورده و در غیر این صورت موجب افزایش بزهکاری، اعمال نادرست و در کل زوال و نابودی شهر و مردمانش می شود.
شهر بابل از شهرهای استان مازندران می باشد که دارای جمعیت جوان به نسبت زیاد می باشد و از نظر فرهنگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین گذراندن اوقات فراغت بسیار مهم می باشد و مکانی که بتوان مورد استفاده جوانان از نظر علمی، فرهنگی، تفریحی قرار بگیرد تقریباً وجود ندارد. یا لااقل در اختیار عموم نیست. بنابراین ایده طراحی چنین مرکزی بر اساس دو اصل استفاده از فرهنگ و طبیعت منطقه پایه گذاری شد. و سعی خواهم کرد که در طراحی مسائل زیر را مد نظر داشته باشم.
-استفاده از فرهنگ بومی منطقه
-استفاده از طبیعت منطقه
-امکانات و پتانسیل های منطقه  اقلیم، جاذبه های گردشگری و … دید و منظر
– محدودیت ها و مشکلات  فقدان مدیریت شهری و …. نبود امکانات مالی، نبودن ضابطه در ساخت ساز شهری و …
۱-۲- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع:
در طی سالهای اخیر شاهد رشد سریع شهر بوده ایم بدون اینکه رشد چشمگیر در زمینه سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی را شاهد باشیم. جمعیت کثیری بدون در دسترس داشتن محیطی مناسب، در زمانهای آزاد به سمت پارکهای کوچک شهری و حتی فضاهای کنار خیابانهای اصلی رو می آورند و آرامش از دست رفته خود را در آن جا جستجو می کنند. با توجه به شناخت بومی منطقه و آشنایی با مشکلات و معضلات فرهنگی – اجتماعی موجود در شهر در نگاه اول نیاز به طراحی مجموعه فرهنگی – ورزشی – تفریحی که پاسخگوی برخی از مسائل فوق باشد در محدوده ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه من خود شناخت کاملی از مسائل و معضلات شهری و اجتماعی آنجا دارم طراحی این مجموعه که از مهمترین و ضروری ترین احتیاجات مردم فرهنگ دوست آن منطقه می باشد را به عنوان موضوع پروژه خود برگزیده ام.
این پروژه طراحی مجموعه ای برای عده کثیری از شهروندان بابلی و بخصوص جوانان که بتوانند اوقات فراغت خود را پربارتر نمایند و هدف آن ایجاد تأسیسات فرهنگی، تفریحی، ورزشی در فضاهای سالم و ایجاد زمینه های آزاد جهت رشد فرهنگی و تقویت قدرتهای اجتماعی و تبادل فرهنگی می باشد.
۱-۳- روش تحقیق:
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارند بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که اهمیت موضوع، اهداف و نیز وسعت آن مشخص باشد. چون موضوع تحقیق این پروژه بررسی، مطالعه و طراحی قسمتی از شهر است تاثیرپذیری و تاثیرگذاری آن بر شهر بخشی از تحقیق است در بخش مبانی نظری پروژه به آن توجه خواهد شد. در بخش مطالعاتی به مطالعات نمونه های موجود داخل و خارجی می پردازم و از فهرست فضاهای مورد نیاز و سایر اطلاعات مورد نیاز برای این طراحی، آگاهی پیدا می کنم. روش تحقیق به این ترتیب است.
کتابخانه ای (اسنادی)  اهمیت موضوع از جهت موارد مشابه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این بررسی چگونگی فضاها، روابط بین آنها، ساختار، شکل و … مورد ارزیابی قرار می گیرد.
میدانی  در این مود سایت مورد نظر، ابعاد آن، شماتیک، دسترسی، اقلیم (که تاثیر زیادی در شکل و عملکرد خواهد داشت) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
که در نتیجه: آشنایی با خصوصیات و نیروهای اقلیمی و جغرافیایی بستر پروژه همچنین سلسله مراتب دسترسی به این مرکز. شناخت خود زمین طرح، جهت گیری بنا، بررسی ایده ها و بررسی هندسه زمین و غیره. کار طراحی را که شامل: الگوی ساختاری شکل گیری، مبانی شکل گیری آن الگو، اصول و معیارهای نظم دهنده به طرح، طرحهای اولیه و سرانجام طرح نهایی و به دنبال آن طراحی جزئیات است را در پی خواهد داشت.
 
*۲- شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه
۲-۱- شهر بابل (پیشینه و وجه تسمیه)
شهر بابل در گذشته به نام های دیگری خوانده می شد که قدیمی ترین آن مامطیر است. در باره بنای مامطیر و همچنین نام آن روایات گوناگونی وجود دارد. ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان ص ۷۳ درباره بنای مامطیر و نام آن می گوید که چون امام حسن بن علی (ع) در زمان خلافت عمر به مامطیر رسید و مکانی دلگشا با آبگیرهای و مرغان و شکوفه ها بدید گفت: «بقعه طیبه ماء و طیر» از آن تاریخ مختصر عمارتی پدید آمد… »
در مورد تغییر نام شهر به بارفروش، عباس زریاب خویی می نویسد: دقیقاً معلوم نیست که در استیلای مغول بر مامطیر چه گذشته است. ظهیرالدین در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (تهران ۱۳۶۳ ش، ص ۲۶۴) می گوید که لشگر مغول در استراباد و مازندران قتل به افراط کردند، چنانکه توده خاک در آمل و ساری و کجور که از خرابکاری آنها پیدا شده بود هنوز (در زمان او) بر جای بوده است. اگر حال شهرهای بزرگ چنین بوده، حال شهرک ها معلوم است و شاید از این رو نام مامطیر برافتاده و در قرن هشتم در زمان حکومت مرعشیان نام بارفروش ده بر آن نهاده شده باشد. در باره این تحول می توان حدس زد که شهرک مامطیر، مانند شهرکهای دیگر مجاور آن از قبیل رودبست و ارم و تریجه و غیر آن، در حمله مغول به کلی ویران شده بود. پس از مدتی چون محل آن استعداد آبادی و استقرار جمعیت را داشته است مردم به تدریج در آن جمع شده اند و این از افسانه ای که دومرگان از قول مردن این شهر در باره آستانه «کلاج مشهد» یا «کلاج مسجد» ذکر کرده است به خوبی معلوم می شود. 
… در کتاب هیأت علمی فرانسه در ایران (تالیف ژاک دومرگان، ترجمه کاظم ودیعی، ج ۱، ص ۲۲۰) در ذیل بارفروش آمده است: «تنها بنای تاریخی شهر مسجد کهنه ای است که در حدود هزار سال است بنا شده …. و مقبره امام ابوالقاسم (کذا) پسر امام موسی (ع) وجود دارد (کذا). مازندرانی ها آن را کلاغ مسجد، ایرانی ها آنرا امازاده ابوالقاسم می نامند.» پس از آن افسانه ای درباره بنای شهر و این محل ذکر می کند و می گوید که: این منطقه قبل از بنای مسجد خالی از سکنه بوده و همه هفته در آنجا بازاری تشکیل می شده است. اهالی متوجه شدند که در محلی که امروز مسجد بنا شده است، کلاغ ها گروه گروه گرد هم جمع می آیند و مردم به همین دلیل زمین را کندند و آثار و بقایای امام را یافتند و در آنجا مسجدی ساختند که به مسجد کلاج یا مسجد کلاغ موسوم شد و شهر پیرامون آن بنا گردید.  به موجب این افسانه در آن محل هفته بازاری تشکیل می شده است و این وجه نامگذاری بعدی آن را به بارفروش روشن می سازد.
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

تحقیق بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

تحقیق بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

تحقیق-بررسی-ارتباط-ارتفاع-قوس-طولی-داخلی-پا-با-آسیب-های-ورزشی-مچ-پا-و-زانو-در-دونده-ها-ی-حرفه-ای-مرددانلود پایان نامه در مورد بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

درقالبwordودر۱۰۵صفحه،قابل ویرایش:
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۳
بخش اول
۱٫ آناتومی پا
۱-۱-استخوان شناسی پا …………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-عضلات پا ………………………………………………………………………………………۱۶
۲٫ بیومکانیک پا
۱-۲-قوس های کف پایی …………………………………………………………………………۲۰
۲-۲-قوس طولی داخلی …………………………………………………………………………….۲۱
۳-۲-تعادل در ساختار پا ……………………………………………………………………………۲۳
۴-۲-کینتیک پا ………………………………………………………………………………………۲۸
۳٫ متد های طبقه بندی انواع پا 
۱-۳-معاینه دیداری غیر کمی ……………………………………………………………………..۳۲
۲-۳-مقادیر انتروپومتریک ………………………………………………………………………….۳۳
۳-۳-شاخص های فوت پرینت …………………………………………………………………….۳۷
۴-۳-ارزیابی های رادیوگرافیک ………………………………………………………………….۴۱
بخش دوم
فصل اول
بیان مسأله …………………………………………………………………………………………۴۵
دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….۴۷
فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین ………………………………………………………………………۵۰
فصل سوم
اهداف ……………………………………………………………………………………………..۵۷
فرضیات ……………………………………………………………………………………………۵۷
فصل چهارم
متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………۵۹
تعریف متغیر ها ……………………………………………………………………………………۵۹
نوع مطالعه …………………………………………………………………………………………۵۹
فهرست مطالب: (ادامه)
روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………….۶۰
جامعه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….۶۰
تعداد نمونه ………………………………………………………………………………………..۶۰
روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………..۶۰
ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………….۶۰
روش کار ………………………………………………………………………………………….۶۱
فصل پنجم
یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………….۶۸
فصل ششم 
بحث ……………………………………………………………………………………………….۷۹
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….۸۶
محدودیت های طرح و پیشنهادات برای مطالعات آتی ……………………………………۸۶
پیوست
پرسشنامه شماره یک ……………………………………………………………………………۸۹
پرسشنامه شماره دو ………………………………………………………………………………۹۰
فرم رضایتنامه ……………………………………………………………………………………..۹۱
جداول ضمیمه …………………………………………………………………………………….۹۲
تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………….. ۹۶
منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………۹۸
 
فهرست جداول:
جدول ۱- ضریب Reliability داده های بدست آمده از emed-x platform…………………………….68
جدول ۲- توزیع دونده های آسیب دیده و سالم در هر یک از سه گروه بر حسب تست بالینی ‘ناویکولار دراپ’ ………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول ۳- توزیع میانگین تست بالینی ‘ناویکولار دراپ’ در دو گروه دونده های آسیب دیده و  سالم ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول ۴-ضریب همبستگی بین دو متغیر ناویکولار دراپ و  Modified Arch Index …………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول۵- نتایج مقایسه میانگین Peak Pressure A.I در سه گروه …………………………………………..۷۶
جدول۶- نتایج مقایسه میانگین  Maximum Force A.Iدر سه گروه ………………………………………۷۷
جدول۷- نتایج مقایسه میانگین Contact Area A.I در سه گروه ……………………………………………۷۷
 
فهرست شکل ها:
بخش اول:
شکل ۱- مدل Beam برای توصیف قوس طولی داخلی …………………………………………….۲۱
شکل ۲- مدل Truss برای توصیف قوس طولی داخلی…………………………………………۲۱
شکل ۳- نمایی شماتیک از موقعیت اکستانسورهای مچ پا و نیز عضلات فلکسور و اکستانسور انگشتان پا………………………………………………………………………………………………۲۴
شکل ۴- موقعیت مرکز فشار در حین راه رفتن………………………………………………….۲۹
شکل ۵- نمودار نیروی عکس العمل عمودی زمین در حین دویدن…………………………۳۱
شکل ۶-Rearfoot Angle…………………………………………………………………………..35
شکل ۷- والگوس ایندکس…………………………………………………………………………۳۷
شکل ۸- Arch Index ………………………………………………………………………………38
شکل ۹- Arch Angle ………………………………………………………………………………39
شکل ۱۰- فوت پرینت ایندکس…………………………………………………………………..۴۰
شکل۱۱- Arch – Length Index………………………………………………………………….40
شکل ۱۲- Truncated Arch Index ……………………………………………………………..41
شکل ۱۳-  Brucken Index……………………………………………………………………….41 
شکل۱۴- زاویه های رایج مورد استفاده در ارزیابی های رادیوگرافی …………………….۴۲
بخش دوم:
شکل ۱-نحوه تعیین وضعیت طبیعی مفصل ساب تالار ……………………………………….۶۲
شکل ۲-نحوه انجام تست بالینی ‘ناویکولار دراپ’ ………………………………………….۶۳
شکل ۳- emed-x platform  ………………………………………………………………………64
شکل ۴-  اجرای مرحله دینامیک آزمون ………………………………………………………..۶۵
شکل ۵- وضعیت فشار کف پای نمونه در وضعیت دینامیک ……………………………….۶۶
 
فهرست نمودارها:
نمودار۱- همبستگی بین داده های Dynamic Peak Pressure A.I و Static Peak Pressure A.I …………………………………………………………………………………………………………………………………..70
نمودار۲- همبستگی بین داده های Dynamic Maximum Force A.I و Static Maximum Force A.I …………………………………………………………………………………………………………………………….71
نمودار۳- همبستگی بین داده های Dynamic Contact Area A.I و Static Contact Area A.I ……………………………………………………………………………………………………………………..71
نمودار۴- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های Dynamic Contact Area A.I  ……………………………………………………………………………………………………………………..73
 نمودار۵- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های  Static Contact Area A.I  ……………………………………………………………………………………………………………………..73
نمودار۶- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های Dynamic Max Force A.I ……………………………………………………………………………………………………………………..74
نمودار۷- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های Static Max Force A.I ………………………………………………………………………………………………………………………74
نمودار۸- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های Dynamic Peak Pressure A.I ………………………………………………………………………………………………………………………75
نمودار۹- همبستگی بین تست بالینی ناویکولار دراپ و داده های Static Peak Pressure A.I ………………………………………………………………………………………………………………………..75
 
توضیحات متن:
-آناتومی پا:
۱-۱-استخوان شناسی پا :
استخوان بندی پا از سه قسمت تشکیل شده است: تارس  Tarsus(مچ پا)، متاتارس Metatarsus (کف پا) و انگشتان Phalanges. تارس شامل هفت استخوان از نوع کوتاه بنام های تالوس، کالکانئوس، ناویکولار، سه استخوان کانئیفورم داخلی، میانی، خارجی و کوبوئید می باشد. این هفت استخوان علاوه بر آنکه با هم مفصل می شوند در جلو هم با پنج استخوان متاتارس در ارتباط می باشند و در نهایت هر یک از این پنج استخوان با یکی از انگشتان مفصل می شوند. هر انگشت پا دارای سه بند یا فالانکس می باشد. بجز شست که دارای دو بند است[ ].
استخوان تالوس بر روی کالکانئوس قرار می گیرد و خود با استخوان های ساق مفصل شده و مفصل مچ پا را می سازد. تالوس از دیستال با کالکانئوس و از قدام با ناویکولا مفصل می شود و در نتیجه میزان وزنی را که دریافت می کند، مستقیماً به این دو استخوان منتقل می نماید. استخوان های تارس، به استثنای تالوس، هر یک با دیگری و با استخوان های متاتارس، توسط لیگامانهای کف پایی و ساختمان های مجاور مفصل می شوند. لیگامان های کف پایی، مسئول حفظ قوس کف پایی می باشند. مفصل مچ پا یکی از مهم ترین مفاصل نیمه خلفی پا می باشد و در عمل مفصلی با ۳ درجه آزادی حرکت است. سه محور مهم این کمپلکس مفصلی عبارتند از: محور عرضی (XX)، محور طولی ساق (Y) و محور طولی پا (Z). محور عرضی (XX) از دو مالئول می گذرد و بر محور مچ پا منطبق می باشد. محور عرضی (XX) جلوی صفحه فرونتال قرار می گیرد و حرکات دورسی و پلنتار فلکشن مچ پا در صفحه ساﮊیتال حول این محور انجام می شود. محور طولی ساق (Y) محوری عمودی است و حرکت ابداکشن و اداکشن پا در صفحه ترنسورس، حول این محور اتفاق می افتد. محور طولی پا (Z) محوری افقی است و در صفحه ساﮊیتال قرار می گیرد. کف پا می تواند حول این محور به سمت داخل، پایین و خارج بچرخد. مشابه این حرکت پا در دست، حرکات سوپینیشن و پرونیشن می باشد[۱].
۲-۱- عضلات پا:
۱-۲-۱- عضلات دورسی فلکسور مچ پا: 
تمامی عضلاتی که در جلوی محور عرضی قرار گرفته اند دورسی فلکسورهای مچ پا محسوب می شوند، اما این عضلات را می توان بسته به موقعیت آنها نسبت به محور طولی پا به دو گروه فرعی دیگر تقسیم نمود:
دو عضله ای که داخل این محور قرار می گیرند، یعنی اکستانسور هالوسیس لانگوس و تیبیالیس قدامی، همزمان اداکشن و سوپینیشن را به وجود می آورند. تیبیالیس قدامی که از محور طولی دورتر قرار گرفته اداکتور و سوپیناتور قدرتمند تری است.  دو عضله ای که خارج محور طولی قرار دارند یعنی اکستانسور دیژیتوروم لانگوس و پرونئوس ترشیوس همزمان ابداکتور و پروناتور می باشند و پرونئوس ترشیوس در مقایسه با اکستانسور دیژیتوروم پروناتور و ابداکتور توانمندتری است. از این رو برای نیل به دورسی فلکشن خالص مچ پا، بدون هر گونه اداکشن و سوپینیشن یا ابداکشن و پرونیشن، این دو گروه عضله می باید همزمان و به صورت متوازن به انقباض در آیند. لذا این عضلات آنتاگونیست و سینرژیست یکدیگر محسوب می شوند. از چهار عضله مسئول دورسی فلکشن مچ پا، دو عضله مستقیماً به استخوان های تارسال و متاتارسال منتهی می شود؛ تیبیالیس قدامی به کونئیفورم داخلی و متاتارس اول ختم می شود و پرونئوس ترشیوس به دورسوم قاعده متاتارس پنجم اتصال می یابد. بنابراین عملکرد آنها بلاواسطه و مستقیم است و نیازی به کمک عضلات دیگر نیست. این امر در دو دورسی فلکسور دیگر مچ پا صادق نیست و اکستانسور دیژیتوروم  لانگوس و اکستانسور هالوسیس لانگوس از طریق انگشتان روی پا عمل می کنند و لذا در صورتی که انگشتان بطور پسیو یا توسط عضلات اینتراسئوس در وضعیت صاف یا فلکشن قرار گیرند، در این صورت این عضلات قادر به دورسی فلکشن مچ پا خواهند بود؛ اما اگر اینتراسئوس ها فلج شوند، فلکشن مچ پا با دفورمیتی چنگالی شدن انگشتان همراه خواهد بود[۱].
۲-۲-۱- عضلات پلنتار فلکسور مچ پا:
تمامی پلنتار فلکسور های مچ پا در خلف محور عرضی مچ پا قرار دارند. شش پلنتار فلکسور در مچ پا وجود دارند که در عمل تری سپس سورای (گاستروکنیموس) از پلنتار فلکسور های کارآمد است. هرنوع حرکتی که با اکستنشن همزمان مچ پا و زانو مثل صعود از کوه و یا دویدن همراه باشد، فعالیت گاستروکنیموس را تسهیل می کند. وقتی از وضعیت دورسی فلکشن مچ پا و اکستنشن زانو شروع می کنیم، تری سپس سورای به حداکثر کارآیی می رسد و با انقباض خود مچ پا را به پلنتار فلکشن می برد[۱]. 
علاوه بر تری سپس سورای پنج عضله دیگر نیز به پلنتار فلکشن مچ پا کمک می کنند. پرونئوس برویس و پرونئوس لانگوس در خارج محور طولی پا قرار می گیرند و همزمان در پا ابداکشن و پرونیشن نیز ایجاد می کنند. تیبیالیس خلفی، فلکسور دیژیتوروم لانگوس و فلکسور هالوسیس لانگوس در داخل محور طولی قرار می گیرند و همزمان اداکشن و سوپینیشن تولید می کنند. پلنتار فلکشن خالص تنها نتیجه فعالیت متوازن عضلات خارجی و داخلی می باشد. با این همه عملکرد این عضلات را که می توان پلنتار فلکسور های کمکی نامید، در قیاس با تری سپس سورایی نسبتاً کم است. قدرت تری سپس سورایی معادل ۶۵ کیلوگرم وزن است، در حالیکه توان کل پلنتار فلکسورهای کمکی معادل ۵/۰ کیلوگرم وزن، یعنی یک چهاردهم توان کل می باشد. پس از پارگی تاندون آشیل وقتی پا آزاد و بدون تحمل وزن باشد، پلنتار فلکسورهای کمکی می توانند به صورت فعال مچ پا را به پلنتار فلکشن ببرند. اما تنها تری سپس سورایی قادراست به فرد امکان دهد تا روی نوک انگشتان بایستد. از بین رفتن این حرکت علامت تشخیصی پارگی تاندون مذکوراست[۱].
۳-۲-۱- عضلات پروناتور :
این عضلات در خلف محور عرضی و خارج محور طولی قرار می گیرند و همزمان حرکات پلنتار فلکشن، ابداکشن و پرونیشن را تولید می کنند. پرونئوس برویس به توبرکل خارجی قاعده متاتارس پنجم ختم می شود. عمل ابداکتوری این عضله کاراتر از پرونئوس لانگوس است و با بالا بردن متاتارس های خارجی در نیمه قدامی پا پرونیشن تولید می کند. عضلات پرونئوس ترشیوس و اکستانسور دیژیتوروم لانگوس، عضله مذکور را در این عمل همراهی می کنند و در عین حال مچ پا را نیز به دورسی فلکشن می برند[۱]..
پرونئوس لانگوس هم در حرکات پا و هم در حرکات استاتیک و دینامیک قوس های کف پایی نقش بسزایی را ایفا می کند.
۱٫ این عضله مثل پرونئوس برویس یک ابداکتور است و کانترکچر آن سبب انحراف پا رو به خارج می شود. در عین حال مالئول داخلی بطور قابل ملاحظه ای به بیرون برآمده می شود.
۲٫ این عضله به صورت مستقیم و بویژه غیرمستقیم پلنتار فلکشن تولید می کند؛ مستقیم با پایین بردن سرمتاتارس اول و غیرمستقیم با کشیدن متاتارس اول رو به خارج، بطوری که متاتارس های داخلی و خارجی به اصطلاح قطعه واحدی را می سازند. تری سپس سورای به عنوان یک پلنتار فلکسور –بطور مستقیم-  تنها روی متاتارس خارجی عمل می کند. لذا با کوپل شدن متاتارسهای خارجی و داخلی، این عضله باعث می شود تا کشش تری سپس در یک آن روی تمامی متاتارس ها عمل کند.
۳٫ این عضله یک پروناتور است. وقتی پا از زمین جدا می شود، پرونئوس لانگوس سر متاتارس اول را پایین می برد و پرونیشن همراه با پایین آمدن قوس داخلی اتفاق می افتد[۱].
۴-۲-۱ -عضلات سوپیناتور :
تیبیالیس پوستریور یکی از مهمترین عضلات سوپیناتور می باشد که به توبرکل استخوان ناویکولا متصل می گردد. این عضله از روی مفاصل تارسال عرضی و ساب تالار و مچ پا می گذرد و همزمان روی هر سه مفصل عمل می کند. این عضله با کشش ناویکولا رو به داخل ادکتور قدرتمندی است، از این رو آنتاگونیست بلافاصله پرونئوس برویس محسوب می شود. بواسطه اتصالات آن به استخوان های تارس و متاتارس، سوپینیشن تولید می کند و در حفاظت و ترتیب قرارگیری قوس های پلنتار نقش حیاتی دارد و فقدان مادرزادی این اتصالات پلنتار به عنوان یکی از علل پس پلانوس  قلمداد شده است.در خلال پلنتار فلکشن و اداکشن، عضلات فلکسور هالوسیس لانگوس و فلکسور دیژیتوروم لانگوس به این عضله کمک می کنند[۱].
تیبیالیس قدامی و اکستانسور هالوسیس لانگوس در قدام محور عرضی و داخل محور طولی قرار می گیرند. از این رو همزمان در مچ پا دورسی فلکشن، اداکشن و سوپینیشن بوجود می آورند. تیبیالیس قدامی در نقش یک سوپیناتور کارآمدتر از یک ادکتور است و از طریق بالا کشیدن تمامی ساختارهای قوس طولی داخلی عمل می کند. این عضله قاعده متاتارس اول را روی کونئیفورم داخلی بالا می کشد، بطوریکه سرمتاتارس نیز بالا می آید. قدرت عملکرد آن در نقش ادکتور از تیبیالیس خلفی کمتر است و همراه با تیبیالیس خلفی اداکشن و سوپینیشن خالص ایجاد می کند[۱].
اکستانسور هالوسیس لانگوس نیز اداکشن و سوپینیشن تولید می کند ولی قدرت آن کمتر از تیبیالیس قدامی است[۱].
۲- بیو مکانیک پا :
۱-۲- قوسهای کف پائی :
کف پا شامل قوسهای طولی و عرضی است. قوس طولی دارای دو بخش داخلی و خارجی است که در خلف پا (کالکانئوس) بهم می رسند، ولی در جلوی پا از هم فاصله می گیرند. بخش خارجی قوس طولی از کالکانئوس، کوبوئید و متاتارس پنجم تشکیل شده است و به اندازه کافی تخت است تا اجازه دهد کناره خارجی پا روی زمین قرار گیرد. بخش داخلی قوس طولی پا که مرتفع ترین قسمت قوس است از کالکانئوس، تالوس، ناویکولا، کانئیفورم داخلی و استخوان متاتارس اول می گذرد و توسط تاندون های عضلات تیبیالیس انتریور، تیبیالیس پوستریور و فلکسور هالوسیس لانگوس حمایت می شود[۱].
قوس عرضی از سر استخوانهای متاتارس تشکیل شده است. در بخش خلفی آن استخوان های  کوبوئید و کانئیفورم قرار می گیرند و توسط تاندون های قسمت داخلی کف پا بویژه تیبیالیس پوستریور تقویت می شوند. پرونئوس لانگوس هم به حفظ این قوس کمک می کند. در حالت ایستاده پا با ساق زاویه قائم تشکیل می دهد و استخوان های پا طوری قرار می گیرند که قوس های طولی و عرضی یکدیگر را قطع می کنند. در نتیجه انتقال نیروی وزن بدن از طریق استخوان های مچ پا –به تنهایی- صورت نمی گیرد، بلکه این نیرو از طریق استخوان های مچ پا و کف پا به قدام منتقل می گردد[۱]. 
قوس کف  پایی یک سازه معماری است که تمامی اجزای پا یعنی مفاصل، لیگامانها و عضلات را داخل یک سیستم واحد تلفیق می کند. باتوجه به تغییر انحنا و ارتجاعیت آن، قوس کف پایی خود را با ناهمواری های سطح زمین تطبیق می دهد و می تواند نیروهای حاصله از وزن بدن و حرکات آن را به زمین انتقال دهد. این امر در موقعیت های متفاوت و با برخورداری از بهترین مزیت مکانیکی به دست می آید. قوس کف پایی ضربات را می گیرد و برای انعطاف پذیری راه رفتن الزامی است. هرگونه حالات پاتولوژیک، که انحناهای آنرا صاف یا تشدید کند، می تواند بر راه رفتن و حفظ پوسچر کشیده اثر سوء بگذارد[۱].
۲-۲- قوس طولی داخلی :
دو مدل برای توصیف قوس طولی داخلی پا وجود دارد: مدل Beam و مدل Truss. هر دو مدل معتبر می باشند و می توانند بطور کلینیکی نشان داده شوند. مدل Beam بیان می کند که قوس طولی داخلی یک منحنی است که حاصل مفاصل مرتبط با هم و لیگامان های حمایت کننده کف پایی می باشد و در نتیجه اعمال وزن بدن نیرو های Tensile، روی سطح تحتانی منحنی و نیروهای Compressive در سطح فوقانی آن متمرکز شده اند. مدل Truss بیان می کند قوس ساختاری مثلثی دارد که دو پایه آن در قاعده به یکدیگر متصل شده اند. دو پایه تحت فشار های Compressive و قاعده آن در معرض نیروهای Tensile قرار دارد. ساختار قاعده ای در این مدل فاسیای کف پایی می باشد[ ].
دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

تحقیق تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

تحقیق تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

تحقیق-تاریخچه-استفاده-از-حرکات-ورزشی-برای-درماندانلود تحقیق در مورد تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

درقالبWORDودر ۱۵۵صفحه،قابل ویرایش:
تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان: 
انسانهای اولیه برای به دست آوردن غذا، لباس، مسکن و نیز برای مقابله با دشمن، ناچار به تلاش و کوشش گردیده است. غریزه طبیعی میل به زندگی، بشر را قادر به افزودن توانائیهای خود ساخته است، تا او بتواند رفته رفته به مهارتهائی دست یابد که برای محافظت از خود و مصون ماندن از شر دشمنان و حوادث و خطراتی که همواره زندگی او را تهددی می کردند، به آنها نیاز داشته است. 
تنها پرورش قدرت فیزیکی و تواناییهای بدنی بود که می توانست انسانهای اولیه را از نظر امنیت به ادامه زندگی مطمئن سازد و از همین جاست که، افراد قبائل نخستین انسانی وجود کودکان قوی و با بنیه و چابک از موهبت و کودکان ضعیف و ناتوان و دارای ناهنجاریها و ناراحتیهای جسمانی را خطری برایگروه می پنداشتند، با این همه اعتبار و اهمیت بسیاری از انسان های روزگاران کهن برای قوای جسمانی و مهارت های بدنی و چابکی و چالاکی، به منظور مقابله با حیوانات درنده یا جنگ با دشمنان یا شکار و تهیه غذا، قایل بودند، آنان را از توجه به برخی دیگر از نیازهای بشری غافل نکرده بود. 
نیازهای اساسی انسانهای اولیه آنها را وادار به تربیت قوای جسمانی و پرداختن به حرکات و فعالیتهای مختلف بدن نموده بود و همین امر سب سلامتی و نیرومندی جسمانی آنها و در نتیجه، بالا رفتن توان آنها در مقابل برخی ناراحتیهای جسمانی می گردید و عملاً آنها را در مقابل بسیاری از ناملایمات جسمی و روانی امروزی مصون می داشت. 
سرزمین یونان که مهد و زادگاه اندیشه و علم و معرفت و فلسفه و فرهنگ مغرب زمین به شمار می رود، از نخستین سرزمینهای اروپایی بود که از نعمت تمدن برخوردار گردید. در دوران یونان باستان مردان به منزله سربازانی بودند که باید در برابر دشمنان از میهن و جان و مال اقوام خود پاسداری می کردند و هدف نهایی تربیت بدنی در این دوران نیز، پرورش مردان عمل و جنگ آوران میدان بود و از این رو توانایی بدن برای آنان امری حیاتی و اجتناب ناپذیر بود. ورزشهایی مانند: دو، کشتی، تیراندازی و ژیمناستیک از فعالیتهایی بودند که برای آمادگی رزمی یونانیان از اهمیت خاصی برخوردار بودند. ژیمناستیک، پایه و اساس فعالیتهای ورزشی کودکان نوآموزان بود و اولین فردی که این رشته را مورد توجه قرار داد. و به تعلیم و تعلم آن همت گماشت، هرودوت نام داشت. او یک سری از تمرینات منظم و هماهنگ را با توجه به قوانین و اصول هندسی تدوین کرد و برای رفع بعضی از ناهنجاریها و ضعفهای بدن جوانان و نوجوانان یونانی آن دوران به کاربرد. بعدها شاگردان او دنبال کار استاد خود را گرفته و به راهش ادامه دادند. تا آنجا که یکی از معروفترین شاگردان او به نام سقراط، که لقب پدر علم پزشکی نیز به او اختصاص دادر. در مورد حرکت و فعالیتهای بدنی و آثار مثبت آن در رشد طبیعی بدن و جلوگیری از بیماریها و ناهنجاریهای مختلف جسمانی، مطالب بسیار باارزش و مفیدی را بیان داشته است. او می گوید:«بیشترین خطر برای از بین رفتن قسمتهایی از عضلات بدن زمانی صورت می گیرد که افراد در اثر بیماری و نجوری از آن عضله ها استفاده نمی کنند و در اثر غیرفعال ماندن عضلات، آنها لاغر و کم توان می شوند». 
سقراط راه رفتن را بسیار توصیه می کرد و می گفت که، راه رفتن می تواند موجب کاهش چاقی و جلوگیری از اضافه وزن شود. او تأکید می گرد که تمرین های سخت بدنی باید پس از یک دوره طولانی سخت، با احتیاط و به آرامی صورت گیرد. 
در قرون وسطی و طی تسلط کلیسا بر زندگی مردم آن زمان، عقاید و اعتقاداتی بر اجتماع آن دوران تحمیل شد که با زندگی مادی مخالفت سرسختی داشت و آن را تقبیح می کرد و به ریاضت و زهد و تزکیه توصیه می نمود. و بدین طریق معتقد بودند که، تعالی روح به ارمغان خواهد آمد. به همین دلیل، پرورش و تربیت و تقویت بدن و جسم امری ناپسند و غیرالهی پنداشته شد و بدین سان، دور نگهداشتن جسم از بیماریها به کمک تمرینات ورزشی و پرداختن به فعالیتهای بدنی به دست فراموشی سپرده شد تا آنجا که ریاضت جسم که لاغری و ضعف را به دنبال داشت، مانند یکی از اصول تقدس فردی گسترش یافت. اعمالی چون: تحمل گرسنگی، سختی کشیدن، انجام کارهای طاقت فرسا، جای فعالیتهای مفید بدنی را که قبلاً توصیه می شد، بخود اختصاص دادند و فعالیتهای مناسب جسمانی که از دوران روم و یونان باستان در میان مردم رایج بود، به فراموشی سپرده شد. از آن پس، این طرز تفکر که انسان برای رنج کشیدن آفریده شده است،   حاکم بر جامعه بود و حتی استفاده از دارو برای کاهش درد و تسریع در بهبودی بیماران به میزان بسیار کمی تجویز و توصیه می شد. 
با شروع قرن چهاردهم و همزمان با دوره رنسانس، علاقه و توجه به فرهنگ و تمدن یونان و روم به طور مجدد نمایان شد و مسائل جدیدی که متناسب با آن دوره بود، رایج شد که بخشی از آنها از تمدن مشرق زمین گرفته شده است. 
دانلود فایل