کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه

کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه

کار تحقیقی بررسی تاثیر قیمت بیمه نامه در گرایش مردم به بیمه

کار-تحقیقی-بررسی-تاثیر-قیمت-بیمه-نامه-در-گرایش-مردم-به-بیمهفهرست مطالب
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
چکیده
فرضیه
روش تحقیق
پیشینه بیمه در ایران
مطالعه هزینه و حق سرانه خدمات درمانی
بیمه نامه
حق بیمه
بیمه گذار
بیمه شده
گرایش مردم نسبت به بیمه عمر
بیمه شده اصلی
بیمه شده تبعی
حق سرانه
ذینفع
فرانشیز
بیمه عقدی است با خصوصیات و ویژگی های زیر
مزایای بیمه های زندگی
گرایش مردم به بیمه عمر
سئوالات پژوهش
منابع
نتیجه گیری


فرضیه هایی برای این تحقیق در نظر گرفتم که بدانم آیا عملکرد بیمه مناسب بوده است ؟ آیا احساس رضایت و خرسندی از عملکرد بیمه می تواند در رفتار انسانها تاثیر گذارد و یا در کار آنها اثر بخشی داشته باشد. آیا قیمت بیمه ای که ما می کنیم در گرایش مردم به سمت بیمه موثر است؟ می گوییم عوامل زیادی بر گرایش مردم به سمت بیمه تاثیر دارد که یکی از آنها می تواند قیمت بیمه و اطلاع رسانی خوب و به موقع به مشتری باشد.
البته برای رسیدن به هدفهای بیمه و ارائه خدمات و تسهیلات از سوی آنها و میزان عملکرد بیمه در قبال تعهدات بایدرس و جویهایی به عمل آید که بتوان فهمید قیمت و گرایش مردم با بیمه ارتباط نزدیکی با هم دارند.

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی)

پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی)

پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی)

پروژه-جامع-بیمه-(بیمه-های-مهندسی)

بیمه های مهندسی /
بیمه جامع پروژه

شماره بیمه نامه:

کلوز ۱۳۴۳

استثنای خاص: وضعیت طبیعی دریا

این الحاقیه قسمتی از:

بخش یک (الف)              بلی                 خیر

بخش یک (ب)            
بلی                  خیر

را تشکیل میدهد و در بقیه موارد تابع ضوابط، مقررات،
شرایط و استثنائات موجود در بیمه نامه یا الحاق شده به آن می باشد

۱- استثناء:

۱-۱-  بیمه گر غرامت بیمه گذار را برای
خسارت یا صدمه ناشی از وضعیت طبیعی دریا نمی پردازد

۲-      
تعریف:

۲-۱-  وضعیت طبیعی دریا عبارت است از
وضعیت دریا که تا رده ۸ در مقیاس بیوفورت یا … آشکار می شود

 

تاریخ صدور :

شرکت بیمه……………

واحد:……….

 

بیمه های مهندسی /
بیمه جامع پروژه

شماره بیمه نامه:

کلوز ۱۳۴۴

استثنای خاص: کار دریایی و فراساحلی

این الحاقیه قسمتی از بخش یک (الف) را تشکیل می دهد و در
بقیه موارد تابع ضوابط، مقررات، شرایط، و استثنائات موجود در بیمه نامه یا الحاق
شده به آن می باشد.

۱- استثناء:

۲-۲-  بیمه گر غرامت بیمه گذار را برای
هزینه های بیمه شده به منظور لایروبی یا لایروبی مجدد برای هزینه اتلاف یا خسارت
به مواد پر کنده نمی پردازد:

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران

تحقیق ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران

تحقیق ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران

تحقیق-ساختار-تشکیلاتی-بیمه-نظام-خدمات-بیمه-ای-در-ایرانساختار تشکیلاتی بیمه
نظام خدمات بیمه ای در ایران

فصل اول
کلیات

بخش اول
بیمه های اشیاء و مسئوولیت

بیمه آتش سوزی
قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال ۱۶۹۶ و اداره آتش سوزی سان در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمه هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی در سده هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمه آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.
حریق چیست؟
حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک ماده سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).
نحوه ایجاد حریق
برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:
۱- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.
۲- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازه کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.
۳- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:
– ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)
– افزایش حرارت
– آتش سوزی خود به خود
– انفجار
– جرقه الکتریکی
– واکنش شیمیایی
– متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی
مثلث حریق
برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.
برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقه دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.
با پودرهای شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کننده سنگین تر از هوا که با فشار روی مواد مشتعل پراکنده می شوند، در حقیقت اکسیژن را دور می سازند تا حریق خاموش شود. حتی اگر درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای خنثی از حد معینی کمتر شود خودبه خود حریق خاموش می گردد. آنچه گفته شد، کلی بود و در موارد دیگر، راههای دیگری دارد. مثلاً آب یا کف، حریقهای الکتریکی را با آب خاموش نمی کنند. در این مورد در مرحله نخست باید جریان برق را قطع کرد و گرنه خطر برق گرفتگی نیز اضافه می شود.
آتش بر اثر شعله به صورت حریق در می آید و این پرتوافکنی شعله است که وحشت زاست و عامل انتشار و توسعه حریق به شمار می رود و در عین حال مانع دستیابی به کانون اصلی حریق و خاموش کردن آن می شود. پس مثلث حریق درون دایره شعله قرار می گیرد و برای خاموش کردن حریق ابتدا باید شعله را از بین برد، سپس براساس نوع آتش، به شیوه خاص اطفای حریق پرداخت. چون شعله از یک سو، تظاهرات مرئی اکسیداسیون گاز سوخت است و از دیگر سو، هر نوع ماده احتراق پذیر حتی جامدات ابتدا به صورت گاز در می آید لذا می توان گفت که در اطفای حریق هرگونه آتش سوزی، نخست باید به مبارزه با آتش گاز(شعله) پرداخت. برای این مبارزه، به طوری که تجربیات سالیان دراز کشورهای پیشرفته نشان می دهد، هیچ وسیله ای بهتر از پودر ویژه شیمیایی نیست.
تعریف آتش سوزی
آتش سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسع یافته باشد ( آتش خسارت زننده).
قرارداد بیمه آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی است بین بیمه‌گذار از یک سو، و بیمه‌گر از دیگرسو که به صورت بیمه نامه، متجلی می شود. بدین قرار که بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند. تعهد بیمه‌گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود. از ضروریات بیمه آتش سوزی آن است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود. همچنین نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار قانونی باشد و بیمه‌گذار کلیه اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد.
اصول قرارداد بیمه‌ آتش سوزی
– ایجاد و قبول: باید ایجاب و قبول طرفین قرارداد ( بیمه‌گر و بیمه‌گذار) به طور قطعی و بدون هیچ قید و شرط و با رضایت طرفین در مدت معین یا مدتی که عرفاً معقول و منطقی باشد اعلام شود.
جنبه های قانونی بیمه آتش سوزی : قرارداد بیمه آتش سوزی قرارداد عادی است و الزام قانونی برای کتبی بودن آن است. در عمل، قرارداد آتش سوزی نوشته ای است که به آن بیمه نامه اطلاق می شود و طرفین قرارداد آتش سوزی در مورد محتوای آن اتخاذ تصمیم می کنند.
اصول کلی قراردادها : عقد هر قراردادی باید منع قانونی نداشته باشد. هرگونه توافقی که بین طرفین ایجاد تعهد کند ولی این توافق از نظر قانون مشروعیت نداشته باشد باطل است، مانند:
– قراردادی که برای ارتکاب جنایت باشد.
– قراردادی که مخالف شئون جامعه باشد.
– قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد.
– قراداد با بیگانگانی که با کشور متبوع در حال جنگ باشند، حتی اگر این توافق قبل از – — شروع جنگ حاصل شده باشد.
– محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی
– یک قرارداد آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد:
– نام شرکت بیمه
– عنوان بیمه نامه آتش سوزی
نام بیمه‌گذار
– خطرهای مورد پوشش
– اموال بیمه شده
– مبلغ مورد بیمه
– حق بیمه
– مدت قرارداد
– سایر مطالبی که طرفین تشخیص دهند قید آن در قرارداد ضرورت دارد
– اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناآت قرارداد است.
– استثنا کردن مواردی که در صورت ذکر نشدن قرارداد آنها را پوشش می دهد.
– تعهدات
نفع بیمه پذیر
در این مورد باید در بیمه نامه آتش سوزی مشخص شود که چه چیزی مورد بیمه است و رابطه آن با بیمه‌گذار چگونه است. در حقیقت نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار است که بیمه می شود مفهوم نفع بیمه پذیر این است که رابطه بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه طبق قانون مشخص باشد و درصورت تحقق خطر بیمه شده، بیمه‌گذار دچار زیان شود.
تعریف : نفع بیمه پذیر به مفهوم آن است که رابطه بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه به موجب قانون قابل تشخیص است و بیمه‌گذار با وارد شدن خسارت به مورد بیمه بر اثر تحقق خطر موضوع بیمه دچار زیان مالی شود. نفع بیمه پذیر می تواند در موارد زیر ایجاد شود:
۱- مالکیت (کلی، جزئی یا مشترک).
۲- راهن و مرتهن : نفع بیمه پذیر مرتهن به نسبت مبلغی است که در رهن دارد، نه تمام اموال مورد بیمه.
۳- اشخاص یا سازمانهایی که به نحوی اموالی برای حفاظت و نگهداری در اختیار آنها قرار می‌گیرد ( مثل گمرک، انبارهای عمومی، سردخانه و …) این اشخاص یا مؤسسه ها در مورد حفظ و نگهداری اموالی که به آنها سپرده می شود مسئولیت دارند و می توانند پوشش بیمه‌ای اخذ کنند.
۴- حق العمل کارها و واسطه‌ها نیز در مقابل اموالی که برای فروش در اختیار آنها قرار می گیرد، مسؤول و دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند پوشش بیمه‌ای لازم را در قبال مسئولیت خود کسب کنند.
۵- صاحبان اماکن عمومی مانند هتلها، مسافرخانه ها و موسسه های حمل و نقل که معمولاً مقررات قانونی ویژه برای مؤسسه ها درباره اموالی که در اختیار آنان قرار می گیرد وجود دارد و آنها در مقابل تحویل دهندگان چنین اموالی مسؤولند و این مسئولیت برای آنها بیمه پذیر قابل اخذ پوشش بیمه‌ای را ایجاد می کند.
۶- آژانسها و نمایندگیها.
۷- زن وشوهر در مقابل تعلقات مشترک خود، نفع بیمه پذیر قابلیت بیمه شدن دارند ( اسباب و اثاث منزل).
نتایج حاصل از اصل خسارتی بودن بیمه آتش سوزی
آثار منتج از این اصل شامل موارد زیر خواهد بود :
۱- بیمه‌گذار فقط محق به ادعای خسارت، حداکثر تا مبلغ بیمه شده است.
۲- در صورت وجود خسارت جزئی، بیمه‌گذار مستحق دریاف خسارت به میزان واقعی خسارت وارده است.
۳- در صورتی که بیمه‌گذار خسارت خود را به طور کامل از بیمه‌گر دریافت دارد، به موجب اصل جانشینی که قبلاً شرح داده شد کلیه حقوق خود را در مقابل شخص ثالص مسؤول حادثه به بیمه‌گر منتقل می کند و بیمه‌گر حق دارد شخص ثالث مسؤول حادثه را تحت پیگرد قرار دهد و خسارت خود را از او ادعا کند. بیمه‌گذار نمی تواند برای یک مورد خسارت از دو منبع ( بیمه‌گر و شخص ثالث مسؤول حادثه) خسارت دریافت کند.
۴- در مواردی که اموال بیمه شده، بیش از یک بیمه نامه داشته باشد، از مجموع تمام بیمه نامه ها فقط می تواند یک خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده از یکی از بیمه‌گران دریافت دارد یا اینکه بیمه‌گران به نسبت تعهد خود در پرداخت خسارت مشارکت می کنند.
نحوه تفسیر اصل خسارتی بودن : عموماً خسارت بیمه‌گذار عبارت است از مابه التفاوت ارزش اموال بیمه شده بعد از وقوع خسارت با قیمت آن در محل و زمان آتش سوزی بلافاصله قبل از وقوع خسارت. این مبلغ است که جبران پذیر با بیمه نامه آتش سوزی است زیرا مسئولیت بیمه‌گر نیز تا این حدود است یعنی قراردادن بیمه‌گذار در وضعیت و موقعیتی که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته. به هر حال، خسارتی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می پردازد، به خسارت فیزیکی محدود می شود و در ارزیابی خسارت، ارزش معنوی و علایق شخصی ملاک نیست؛ چون روش و قاعده یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد و در بعی مواقع مشکلات و اختلافهایی به ویژه در مورد لوازم منزل و اموال شخصی بروز می کند. در اینجا به ارزیابی خسارت برای برخی از اموال بیمه شده می پردازیم.
نحوه ارزیابی خسارت در بیمه آتش سوزی
همانطور که پیشتر گفته شد اساس تعهد بیمه‌گر در بیمه آتش سوزی، ارتباط حق بیمه با سرمایه بیمه شده است و بیانگر حداکثر مسئولیت بیمه‌گر، که در صورت تحقق خطر بیمه شده، خسارت بر آن اساس پرداخت می شود. سرمایه بیمه شده باید در لحظه شروع قرارداد برابر با ارزش واقعی بیمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغییر پیدا نکند. حق بیمه براساس درصد یا در هزار سرمایه بیمه شده بر مبنای تعرفه نرخ بیمه محاسبه می شود. اگر سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد،‌ بیمه‌گذار از دریافت کامل خسارت خود محروم می شود و بیمه‌گر خسارت را به نسبت سرمایه بیمه شده به ارزش واقعی می پردازد(ماده ۱۰ قانون بیمه). برای اجتناب از کم بیمه شدگی و تعدیل سرمایه بیمه شده براساس ارزش واقعی می توان از روشهای افزایش اتوماتیک در زمان تجدید قرارداد، یا با استفاده از شاخصهایی نظیر تورم و غیره برای بهنگام کردن سرمایه بیمه شده استفاد کرد. البته از آنجا که مدت اعتبار اکثر قراردادهای بیمه آتش سوزی یکساله است بیمه‌گذار نباید توجه خود را فقط به زمان تجدید قرارداد معطوف کند که اموال بیمه شده فقط در زمان تجدید قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه بیمه‌گذار باید در تمام مدت اعتبار بیمه نامه سرمایه بیمه شده را مورد توجه قرار دهد.
محاسبه ارزش واقعی اموال بیمه شده
برای محاسبه ارزش واقعی از دو روش محاسبه در زمان ورود خسارت و محاسبه در محل ورود خسارت استفاده می شود. ارزش مورد بیمه از نظر بیمه‌ای ارزش واقعی است. هیچ ارزش دیگری مثل علایق شخصی، ملاک تعیین ارزش نیست. بیمه‌گذار حداکثر تا سرمایه بیمه شده استحقاق دریافت خسارت دارد. تنها مشکل، اساس و روش محاسبه خسارت مورد بیمه برای انواع مختلف اموال است. هیچ گونه اساس و روش یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد. پرداخت خسارت براساس ارزش جایگزینی برای ساختمان و ماشین آلات متداول است در صورتی که برای سایر اموال معمولاً قیمت بازار مبنای تعیین خسارت قرار می گیرد. برای اشیایی که فاقد ارزش بازار هستند ( نظیر آثار عتیقه، تابلوهای نقاشی نفیس، یادگارهای خانوادگی و جز آن) از بیمه نامه ارزش توافقی استفاده می شود. ارزش مورد بیمه براساس نظر کارشناس تعیین می شود و در هنگام تحقق خطر ارزش توافق شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملاک ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود.

روش عملی قابل اعمال برای محاسبه خسارت انواع مختلف اشیای بیمه شده به شرح زیر است :
• ساختمان
تعدادی از ساختمانها مانند مساجد و کلیساها دارای ارزش مشخص بازار نیستند در حالی که ساختمانهای تجاری، مسکونی، کارخانه ها و غیره، ارزش و قیمت بازار دارند. برای پرداخت خسارت این نوع ساختمانها ارزش بازار ملاک نیست بلکه ارزیابی خسارت بر مبنای خسارت واقعی برای تعمیر، مرمت و بازسازی مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر اموال بیمه شده در وضعیت بهتر قرار گیرد، این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود. یعنی ساختمان عیناً مثل سابق بازسازی و مرمت می شود. استثنا براین قاعده آن است که باز سازی و تعمیر ساختمان، بیشتر از میزان خسارت هزینه داشته باشد یا اینکه ساختمان قدیمی و کهنه باشد و بازسازی آن به همان سبک قدیم به صلاح نباشد. در این صورت مبلغ خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می شود تا هرگونه که صلاح می داند هزینه کند مگر اینکه مالکان دیگری در ساختمان مشارکت داشته باشند، مثل مالک طبقه همکف ساختمان که اصرار دارد ساختمان به سبک سابق بازسازی شود.
• ماشین آلات کارخانه ها
نحوه ارزیابی خسارت بیمه‌گذار در این قسمت بستگی زیادی به سن و نحوه استفاده کارخانه دارد. اگر ماشین آلات نو باشند و مدت زیادی از عمر آنها نگذشته باشد، میزان خسارت، قیمت ماشین نو و از همان نوع یا نوع مشابه خواهد بود. اگر ماشین آلات قدیمی باشند و هنوز در مرحله سرویس دهی قرار داشته باشند ممکن است مشکلای بروز کند. اگر مشابه این ماشین را بشود از بازار آزاد خریداری کرد، میزان خسارت بیمه‌گذار باید تا حدی باشد که بتوان آن ماشین را از بازار آزاد خرید و جایگزین ماشین آسیب دیده کرد. به هر حال خسارت نقدی پرداخت می شود تا بیمه‌گذار به هر طریق صلاح می داند هزینه کند. در صورت وجود شرط جایگزینی ماشین آلات، خسارت بیمه‌گذار ارزش نو است پس از کسر استهلاک برای سالهایی که از آن استفاده شده. در این صورت بیمه‌گذار اگر برای استهلاک ماشین آلات خود ذخیره ای در نظر گرفته باشد مبلغ کافی در اختیار خواهد داشت که ماشین نو را خریداری و نصب کند.
• وسایل و لوازم خانگی
برای ارزیابی خسارت لواز خانگی بیمه‌گذار که بر اثر آتش سوزی وارد آمده باشد، ارزش وسایل در زمان وقوع آتش سوزی را اساس کار قرار می دهند و با توجه به استهلاک و مورد مصرف آن و همچنین اگر بازیافتی وجود داشته باشد با توجه به ارزش بازیافتی میزان خسارت تعیین می شود. مشکل بیشتر زمانی به وجود می آید که قیمت روز وسیله آسیب دیده با قیمت اصلی آن تفاوت فاحش داشته باشد، مثل زمانی که اقتصاد تور می باشد و قیمت مواد اولیه و کالاهای تولیدی به سرعت افزایش پیدا کند که در این صورت باید ارزش جایگزینی مدنظر قرار گیرد. بر خلاف، ممکن است ارزش کالای قدیمی آسیب دیده بیشتر از قیمت نو آن در بازار باشد، مثل مبلمان و اثاث قدیمی کمیاب که باز در این صورت باید ارزش جایگزینی کالای آسیب دیده ملاک باشد.
• موجودی تولید کنندگان
برای کالاهای تولید شده که در انبار موجود است خسارت براساس قیمت تمام شده، شامل قیمت مواد اولیه به اضافه هزینه های تولید ( دستمزد کارگران، هزینه های اداری و مدیریت و سایر هزینه های سربار) به استثنای سود تولید کننده که موضوع بیمه عدم النفع است ( به شرطی که از قیمت بازار همان محصول تجاوز نکند)، قیمت بازار ملاک پرداخت خسارت خواهد بود. برای کالاهای در جریان تولید، خسارت بر مبنای قیمت مواد اولیه مصرف شده به اضافه هزینه هایی که تا آن نقطه از تولید مصرف شده است پرداخت می شود.

• محصولات کشاورزی
برای خسارت محصولات کشاورزی مبنا، قیمت نزدیک ترین بازار به محل تولید با کسر هزینه های برداشت و هزینه حمل تا محل فروش است.
• ماشین آلات کشاورزی
برای ماشین آلات کشاورزی، خسارت براساس قیمت جایگزینی با کسر هزینه استهلاک در زمان تحقق خطر مورد بیمه است.
• کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار)
کامپیوتر معمولاً تحت بیمه نامه خاصی بیمه می شود. این نوع بیمه نامه نه تنها خسارتهایی را که ناشی از خطرهای خارجی کامپیوتر مانند آتش سوزی، انفجار، دزدی، سیل و طوفان است جبران می کند بلکه خسارتهای الکتریکی و مکانیکی دستگاهها در حین استفاده نیز جزو پوشش بیمه‌ای است. خسارتهای مادی و عدم النفع، هر کدام به صورت خطر جداگانه بیمه می شوند. فعلاً طرح استانداردی برای بیمه کامپیوتر وجود ندارد. متن قراداد و شرایط آن از یک بیمه‌گر به بیمه‌گر دیگر متفاوت است. در بخش خسارت مادی، بیمه‌گر متعهد پرداخت هزینه تعمیرات، جایگزین کردن کامپیوتر و سایر تأسیسات در صورت ورود خسارت کلی به قیمت جاری بازار است به شرطی که از حداکثر سرمایه بیمه شده تجاوز نکند. پرداخت هزینه تخلیه ضایعات و جابه جایی دستگاههای آسیب دیده در پی تحقق خطر بیمه شده، همچنین حفاظت از قسمتهای سالم تا پس از تعمیر و تعویض قطعات یا جایگزینی کامپیوتر خسارت دیده جزو تعهدات بیمه‌گر است. نرم افزار کامپیوتر تحت عنوان« و سایر محتویات» طبق تعریف و شرایط مندرج در قرارداد بیمه دارای پوشش بیمه‌ای است. تعهد بیمه‌گر تنها شامل هزینه های اداری، تهیه برنامه و دادن اطلاعات و تایپ است. یعنی هزینه های دبیرخانه ای و هزینه تهیه و تولید اطلاعات جزو استثناآت بیمه نامه است و تحت پوشش بیمه نیست.
• انبارها
در مورد کالاهای انبار شده در انبارهای عمومی، انبار گمرک و سایر محلهای مشابه، خسارت وارده باید براساس قیمت کالای آسیب دیده در محل و زمان وقوع آتش سوزی مورد ملاک قرار گیرد. به طور کلی بیمه نامه اتش سوزی خسارت مازاد بر ارزش بازار اموال حادثه دیده را تعهد نمی کند. برای برخی کالاهای مورد بیمه مقررات ویژه ای برای پرداخت خسارت در متن بیمه نامه درجه می شود. مثلاً برای انبار پنبه که دچار آتش سوزی شده قیمت آن را با توجه به قیمت پنبه در محل معینی بی درنگ بعد از وقوع آتش سوزی اساس محاسبه خسارت در نظر می گیرند یا اینکه اگر آتش سوزی در انبار پنبه در فصلی خارج از فصل تجارت آن اتفاق افتاده باشد، قیمت پنبه در اولین فرصت زمان شروع تجارت پنبه را اساس محاسبه خسارت قرار می دهند. البته این مورد زمانی است که قیمت یکنواخت را دولت اعلام نکرده است و تجارت پنبه تحت انحصار یا کنترل دولت نیست.
برای واحدهای صنعتی و تولیدی که دچار آتش سوزی می شوند ممکن است خسارت شامل کالاهای تولید شده، در حال تولید و مواد اولیه خام باشد. برای ارزیابی خسارت در این موارد، قیمت بازار مواد اولیه در زمان وقوع آتش سوزی اساس محاسبه خسارت است و برای کالاهای نیمه تولید یا در حال تولید و همچنین تولید شده، هزینه های تولید ( دستمزد و کارگر) به آن افزوده می شود. البته جای این بحث باقی می ماند که برای کالاهای تولید شده خسارت باید بر مبنای قیمت روز بازار تعیین و پرداخت شود که در این صورت سود تولید کننده و سایر هزینه های او نیز جبران می شود. ولی در پاسخ باید گفت که بیمه نامه آتش سوزی آن را پوشش نمی دهد و برای جبران آن باید بیمه‌گذار به فکر تهیه بیمه نامه عدم النفع باشد. بیمه‌گر باید توجه بیشتری به قدمت و سن اموال بیمه شده داشته باشد: کارخانه قدیمی است یا نه؛ کالاهای تولید شده باب میل بازار است؛ کالاهای مشابه و با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب در بازار به فراوانی وجود دارد؛ تولید کالا و فروش آن به قیمت معمولی امکانپذیر است یا تولید کننده باید زیر قیمت معمولی آنها رابه فروش برساند؟ اگر چنین بیمه‌گذاری بتواند از بیمه نامه آتش سوزی خسارتی افزون برقیمت عادی بازار آن کالا دریافت دارد یا صاحب واحد تولیدی بتواند خسارتی مازاد بر ارزش ماشین آلات خود در بازار دریافت کند، برای ایجاد آتش سوزی عمدی یا سهل انگاری در مراقبت از اموال بیمه شده انگیزه خواهد داشت.
تعهد پرداخت هزینه ها از طرف بیمه‌گر
بیمه‌گران آتش سوزی معمولاً هزینه هایی از قبیل هزینه تهیه طرح و نقشه ساختمان و ماشین آلات، دستمزد مهندسان مشاور، آرشیتک ها و سایر هزینه های مشابه را که بیمه‌گذار باید متحمل شود، تعهد می کنند. البته هزینه هایی که در خصوص تهیه و بررسی خسارت بیمه‌گذار انجام می شود استثناست. بدین منظور تحت عنوان خاصی این پوشش در بیمه نامه آتش سوزی قید شده و برای محاسبه آن نیز فرمولی در نظر گرفته می شود. در موارد خاصی اصل خسارتی بودن بیمه آتش سوزی به دلیل رقابت شدید بین شرکتهای بیمه نادیده گرفته شده و بیمه‌گر ممکن است خسارتی بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز صدور بیمه نامه متعهد شود. موارد زیر از جمله این نوع پوششهاست :
۱- بیمه نامه های ارزش توافقی. در این نوع بیمه نامه اموال بیمه شده براساس فهرست مورد پوشش قرار می گیرند و بیمه‌گر متعهد می شود خسارت هر یک از اقلام بیمه شده طبق ارقام فهرست را که بر اثر آتش سوزی تلف می شوند بپردازد. لذا ممکن است بیمه‌گذار خسارتی مازاد بر قیمت اموال بیمه شده در زمان آتش سوزی دریافت دارد. مورد استفاده این نوع بیمه نامه ها برای بیمه آتش سوزی تابلوهای نقاشی، کارهای هنری و نظایر اینها متداول است.
۲- هزینه های اضافی برای باز سازی و تجدید بنای ساختمانهای آسیب دیده که به موجب قانون انجام می گیرد.
در بعضی از مناطق و شهرها ممکن است شهرداریها و مسؤولان ذی ربط، قوانین و مقررات خاصی برای تجدید بنا و ایجاد ساختمانهای جدید وضع کنند که رعایت آنها اجباری اعلام شود. معمولاً اینگونه مقررات برای ساختمانهای موجود وضع نمی شود بلکه برای ساختمانهای جدیدالحداث است که مثلاً

دانلود فایل

کلید های میانبر windows  7برنامه های موجود در تسك بار را اجرا می كنند. با كمك این میانبر، Win+ - كلیدهای تركیبی 1

تحقیق بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

تحقیق بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

تحقیق بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

تحقیق-بیمه-ضرورت-اقتصاد-مدرنبیمه، ضرورت اقتصاد مدرن
بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد
در شانزدهم شهریور سال ۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام ” شرکت سهامی بیمه ایران ” با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و … به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد , ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: ۱- بیمه های حمایتی ۲- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد – هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.
در حال حاضر ۵شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.
در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

پروپوزال بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

پروپوزال بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

پروپوزال بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

پروپوزال-بررسی-نقش-بیمه-عمر-و-پس-انداز-در-چرخه-اقتصادیپروپوزال بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی در حجم ۱۱ صفحه به صورت کامل

بخشی از متن:
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد.
پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال ۲۰۲۵م مستمری دریافت می کنند.
به طور کلی فروش بیمه های عمر، یک سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می کند.
تأمین نیاز یک حالت غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یک کودک به محض این که دستش را نزدیک آتش می برد، به طور خودکار آن را پس می کشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید کننده خارجی یک غریزه است. کمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است که موجب تهدید زندگی می شود. چرا یک شهروند ایرانی که در سن ۶۵ سالگی بازنشسته می شود باید دوباره کار کند؟‌ اما یک شهروند ژاپنی در سن ۶۵ سالگی که بازنشسته می شود، ساکش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یکی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست که این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین حالت برای انسان این است که معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر کند. پس باید غریزه ای را که در وجود تک تک مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم که در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد  . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES  به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

کار تحقیقی (۲) کلیات بیمه

کار تحقیقی (۲) کلیات بیمه

کار تحقیقی (۲) کلیات بیمه

کار-تحقیقی-(2)-کلیات-بیمهکار تحقیقی(۲)
موضوع:
کلیات بیمه
مقدمه:

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
بیمه یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر.(

نتیجه گیری:
اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی هنوز به صورت کامل در ایران اجرا نشده و صرفا بر اساس حداقل وظایف قانونی اجرا می شود که معمولا اصل کفایت اجتماعی و پرداخت بر اساس استانداردهای زندگی رعایت نمی شود. نظام DB موجب افزایش تعهدات شده و متناسب با آن منابع خالص غیر حق بیمه ای افزایش نیافته بنابراین حرکت از PAYG به نظام اندوخته گذاری (کامل یا جزیی) هنوز از زیرساخت های کافی برخوردار نیست و با توجه به زمزمه های لیبرالیستی موجود در خصوص برتری روش اندوخته گذاری؛ که فارغ از شرایط خاص اقتصادی کشور است لازم است برنامه ریزی بیشتری برای تعریف مفاهیم اساسی و حرکت به نظام اندوخته گذاری صورت بگیرد. در شرایط موجود برنامه گذار به نظام اندوخته گذاری توصیه نمی شود

فهرست مطالب
مبحث اول
تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن
گفتار اول
تعاریف
بند اول
تعریف لغوی بیمه
بند دوم
تعریف قانونی بیمه
بند سوم
تعریف فنی بیمه
گفتار دوم
ارکان و اصطلاحات مهم بیمه
بند اول
بیمه‌گر
بند دوم
بیمه‌گذار
بند سوم
مورد بیمه
بند چهارم
مبلغ بیمه شده
بند پنجم
خطر یا موضوع بیمه
بند ششم
حق بیمه
بند هفتم
مدت بیمه
بند هشتم
خسارت (غرامت)
بند نهم
فرانشیز
بند دهم
بیمه نامه
بند یازدهم
الحاقی
مبحث دوم
تاریخچه پیدایش و سیر تحول بیمه
گفتار اول
سابقه تاریخی بیمه در جهان
بند اول
پیشینه
بند دوم
پیدایش بیمه
گفتار دوم
تاریخچه بیمه در ایران
بند اول
شروع فعالیتهای بیمه‌ای در ایران
بند دوم
تأسیس شرکت‌های بیمه ایرانی
بند سوم
بیمه مرکزی ایران
بند چهارم
بیمه پس از انقلاب اسلامی ایران
مبحث سوم
ماهیت حقوقی و اصول اساسی بیمه
گفتار اول
حقوق بیمه
گفتار دوم
ماهیت حقوقی بیمه
بند اول
بیمه چگونه عقدی است؟
بند دوم
خصوصیات عقد بیمه
بند سوم
شرایط صحت عقد بیمه
گفتار سوم
اصول اساسی بیمه
بند اول
اصل حسن نیت
بند دوم
اصل غرامت (جبران خسارت)
بند سوم
اصل نفع بیمه‌ای
بند چهارم
اصل جانشینی (قائم مقامی، نیابت)
بند ششم
اصل علت نزدیک
بند هفتم
اصل داوری
بند پنجم
اصل مشارکت (تعدد بیمه)
مبحث چهارم
حکم شرعی بیمه
مبحث پنجم
انواع بیمه
گفتار اول
بیمه اموال
گفتار دوم
بیمه مسئولیت
بند اول
مسئولیت
بند دوم
مسئولیت مدنی
بند سوم
شناخت بیمه مسئولیت
مبحث ششم
روابط میان مؤسسات بیمه
گفتار اول
هم‌بیمه‌گی (بیمه مشترک)
گفتار دوم
بیمه اتکایی
بند اول
بیمه اتکایی اجباری
بند دوم
بیمه اتکایی اختیاری

مبحث اول
تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول
تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

بند اول
تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه» (Insurance) از کلمه «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز» .
تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»

بند دوم
تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. » که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.
لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:
«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»

بند سوم
تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطه حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است. و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»
از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.

دانلود فایل

تأثیر حق بیمه‌ دریافتی شرکت‌های بیمه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی

تأثیر حق بیمه‌ دریافتی شرکت‌های بیمه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی

تأثیر حق بیمه‌ دریافتی شرکت‌های بیمه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی

تأثیر-حق-بیمه--دریافتی-شرکت-های-بیمه-بر-سرمایه-گذاری-آن-ها-در-بازار-مالی

توضیحات:
تحقیق بررسی تأثیر حق بیمه‌ دریافتی شرکت‌های بیمه بر میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی (با تاکید بر بیمه عمر)، در قالب فایل pdf و در ۲۳ صفحه.

بخشی از متن:
رشد و توسعه‌ی صنعت بیمه و فعالیت‌های بیمه‌گری در کشور به‌طور طبیعی تابعی است از رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور، به‌گونه‌ای که هر چه بر میزان توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در کشور افزوده شود، بر گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای نیز افزوده می‌شود. در ابتدا حضور شرکت‌های بیمه در بازار مالی اندک و اهمیت این موضوع نیز کم بود اما به‌تدریج با گسترش حجم فعالیت‌های بیمه‌ای و میزان سرمایه و وجوه شرکت‌های بیمه، اهمیت حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه برای کلی جامعه و برای خود شرکت‌های بیمه به‌عنوان یک مقوله مدیریتی افزایش بیشتری یافت.

فهرست مطالب:
چکیده
واژکان کلیدی
مقدمه
طرح موضوع
مفهوم سرمایه گذاری و بازدهی
بازارهای مالی و انواع آن
اهمیت فعالیت های سرمایه گذاران شرکت های بیمه
نقش صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه
حق بیمه های دریافتی و میزان سرمایه گذاری مالی شرکت های بیمه
فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری 
منابع و مآخذ

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) بیمه و قوانین تامین اجتماعی

پاورپوینت (اسلاید) بیمه و قوانین تامین اجتماعی

پاورپوینت (اسلاید) بیمه و قوانین تامین اجتماعی

پاورپوینت-(اسلاید)-بیمه-و-قوانین-تامین-اجتماعی

توضیحات:
پاورپوینت بیمه و قوانین اجتماعی، در حجم ۲۴ اسلاید.

بخشی از متن:

تعریف بیمه: حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تا مین اجتماعی پرداخت می شود. دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد …


فهرست مطالب:
بیمه و قوانین تامین اجتماعی
مقدمه
تعاریف و کلیات .
حوادث و بیماریها و بارداری
بازنشستگی
الف= کارهای سخت و زیان آور
ب- حمایتها
مرگ      
دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت

پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت

پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت

پاورپوینت-(اسلاید)-ریسک-در-بیمه-های-مسئولیت

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ریسک دربیمه های مسئولیت در حجم ۴۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه.

این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه “ریسک در بیمه های مسئولیت” می باشد که در حجم ۴۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار یا کنفرانس)درس سمینار در مدیریت بیمه مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از متن:
ابتدا قبل ازاینکه به موضوع بیمه مسئولیت بپردازیم میخواهیم تعریفی ازمسئولیت داشته باشیم. مسئولیت از مصدرسئوال گرفته شده وبه معنای پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است .
تعریف حقوقی مسئولیت: هرگاه انجام فعل و یاترک فعل افراد(اعم از حقیقی و حقوقی) موجبات زیان به دیگری (اعم ازحقیقی،حقوقی) یا جامعه را فراهم آورد مسئولیت متبلور می گردد و شخص مسئول بایستی پاسخگو باشد و کلیه زیانهای وارده اعم ازجانی و مالی رابه زیاندیده جبران نماید.

فهرست مطالب:
انواع مسئولیت
تعریف قانون مجازات اسلامی ازمسئولیت
نظریه های مسئولیت
نظریه تقصیر
نظریه خطر
نظریه تضمین حق
مبانی مسئولیت مدنی درفقه اسلامی
قاعده لاضرار
قاعده اتلاف
قاعده تسبیب
مقایسه قاعده تسبیب بااتلاف
بیمه مسئولیت
انواع بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان درمقابل کارکنان
پوشش های اضافی
کارفرما دربرابر کارکنان صنعتی ،تجاری، بازرگانی، خدماتی
بیمه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث ناشی ازعملیات ساختمانی وعمرانی
بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسوردرقبال استفاده کنندگان ازآن
بیمه مسئولیت مدنی صاحبان مجموعه های ورزشی
بیمه مسئولیت ناشی ازآتش سوزی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
معرفی سایربیمه های مسئولیت
استثنائات عمومی تعهدات بیمه گردربیمه های مسئولیت مدنی
مدیریت ریسک
فرایند مدیریت ریسک
الگوهای مدیریت ریسک
تعریف ریسک
ریسکهای مالی و ریسکهای غیرمالی
ریسکهای ایستا و ریسکهای پویا
ریسک های خالص و ریسک های سوداگرانه
ریسک های عام و ریسک های خاص
ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر
ریسکهای مسئولیت
برآورد تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران
منابع

دانلود فایل

پاورپوینت (اسلاید) تورم و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) تورم و بیمه

پاورپوینت (اسلاید) تورم و بیمه

پاورپوینت-(اسلاید)-تورم-و-بیمه

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” تورم و بیمه” در حجم ۲۷ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سمینار در مدیریت بیمه.

این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه “تورم و بیمه ” می باشد که در حجم ۲۷ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار یا کنفرانس) درس سمینار در مدیریت بیمه مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از متن:
در ظاهر تورّم نباید در حق بیمه مشکلى ایجاد کند. زیرا بر اثر تورّم ارزش موضوع بیمه افزایش مى‌یابد و به دنبال ان حق بیمه که بر اساس سرمایه بیمه شده تعیین میگردد نیزافزایش می یابد و تکافوی خسارت را هرقدر هم که متآثر از تورم باشد خواهد کرد اما اینطور نیست چراکه: اولاً، در بعضى از بیمه‌ها رابطه  بین سرمایه  بیمه و حق بیمه وجود ندارد. مثل بیمه اتومبیل که در آن ممکن است حق بیمه بر مبنای قدرت موتور یا تعداد صندلی های آن تعیین شود. یا بیمه محصولات کشاورزی که حق بیمه بر مبناء سطح زیر کشت تعیین می گردد ثانیا بین زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت همیشه فاصله ای وجود داردکه تورم در این فاصله ممکن است به حدی باشد که زیان هنگفتی برای بیمه گر بوجود آورد .

فهرست مطالب:
تعریف و انواع تورم
اثر تورم در حق بیمه
اثر تورم در خسارت
اثر تورم درعملیات اتکائی
تورم در بیمه اموال
تورم در بیمه مسئولیت
تورم در بیمه عمر
تورم در وضعیت مالی موسسه بیمه
جمع بندی
منابع

دانلود فایل