پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هشتم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هشتم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هشتم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-هشتم-)با سلام

این بخش هم مانند بخش هفتم مباحث مختصر ولی مفید و موثری در اختیارتان قرار خواهد داد که شامل موارد زیر می باشد :
بررسی
تقویت کننده های بیس مشترک 

بررسی
تقویت کننده های کلکتور مشترک 

آرایش بیس مشترک 
شکل موج کانال دو در حالتی که مدار در آستانه ی برش
قرار دارد
مدار کلکتور مشترک 

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هفتم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هفتم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش هفتم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-هفتم-)سلام مهندس

این بخش خیلی مختصر و مفید با مباحث زیر در اختیار شما قرار داده می شود:
بررسی بایاسینگ
تقویت کننده‌ی امیتر مشترک 
آرایش امیتر
مشترک
آرایش تقویت ولتاژ 
روابطی که با توجه به مدل هیبرید پی بدست می آیند 
خازن بای پس

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش ششم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش ششم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش ششم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-ششم-)سلام خدمت همهمباحث کابردی و مورد استفاده در این بخش شامل :بررسی بایاسینگ
تقویت کننده‌ی امیتر مشترک نقطه ی کار

تقویت کننده‌ی امیتر مشترک مدار بایاس

تقویت کننده‌ی امیتر مشترک رسم خط بار برای ترانزیستور DC مدار خود بایاسمدار بایاس با فیدبک ولتاژمدار مقاومت امیتر برای پایداریمدار با بایاس سادهو یک سری تمرین حل شده برای شما دوستان گرامی

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش پنجم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش پنجم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش پنجم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-پنجم-)روز بخیر

در این بخش با مطالبی همچون :
توضیح مختصری در مورد  ترانزیستورها ، رسم منحنی مشخصه در آرایش امیتر مشترک ،وظایف کلی ترانزیستورها ، آرایشهای مختلف BJT ، شناسایی پایه های ترانزیستور ، نحوه تست ترانزیستورها ، رسم منحنی مشخصه در آرایش کلکتور مشترک و مثال و تمرین با جواب برای سادگی و درک بهتر این مباحث مطرح شده است.
موفق و موید باشید
دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش چهارم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش چهارم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش چهارم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-چهارم-)با عرض سلاممباحثی همچون :بررسی مدارهای برش سطح مدار برش با استفاده از دیود زنرولتاژ شکستبررسی می شود.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش سوم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش سوم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش سوم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-سوم-)در این بخش به بررسی یکسوککنده های نیم موج و تمام موج ، مقادیر rms & dc  ، کابرد های مدار یکسو کننده تمام موج با پل دیودی و همچنین مثال و تمرین با حل آنها بررسی می شود.

goodluck
دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش دوم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش دوم )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش دوم )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-دوم-)سلام خدمت مهندسین عزیز

همانطور که در فایل جلسه اول توضیح دادم این فایل جامع و کامل هستش. این بخش شامل موارد زیر می باشد :
منحنی مشخصه ی یک دیود معمولی
منحنی مشخصه ی یک دیود زنر
تست دیود
مشاهده
ی مشخصه دیود زنر با استفاده از اسیلوسکوپ

موفق باشید
دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش اول )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش اول )

آزمایشگاه الکترونیک ۱ ( بخش اول )

آزمایشگاه-الکترونیک-1-(-بخش-اول-)سلام دوستان تا عنوان فایل رو مشاهده می کنید شوکه نشید که چرا هزینه داره ، اشتباه نکنید این فایل آزمایشگاه با بقیه متفاوت است. این فایل خیلی جامع و کامل به همراه تصاویر و نمودارهای کاملا رنگی و واضح می باشد. در ضمن این فقط یک آزمایشگاه نیست بلکه در اصل ۳ جزوه آزمایشگاه هستش، شامل دو آزمایشگاه پیش نیاز خودش یعنی آزمایشگاه فیزیک ۱ و آزمایشگاه اندازه گیری مدار با توضیحات جامع و کامل نیز می باشد .قابل توجه دوستان : این جزوه شامل ۸ جلسه هستش که جلسات بعدی رو جداگانه در اختیارتون قرار خواهم داد.امیدوارم نهایت استفاده رو از این جزوه کامل بهره مند شوید.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

تحلیل کسکدبا نرم افزار ps pise

تحلیل کسکدبا نرم افزار ps pise

تحلیل کسکدبا نرم افزار ps pise

تحلیل-کسکدبا-نرم-افزار-ps-piseسلام دوستان عزیزدر این تمرین نحوه تحلیل دستی و تحلیل با نرم افزار  ps pise  را برای یک تقویت کننده کسکد به همراه معایب و مزایای آن بررسی می کند.یک تمرین مناسب برای آموزش و یادگیری این نرم افزار می باشد ، بعلاوه تمرین تحویلی مناسبی برای نمره تشویقی از استاد درس الکترونیک خواهد بود.

دانلود فایل

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگپرسشنامه مقیاس اعتماد به نفس روزنبرگمقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵)، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می­گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می­سنجد . به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج­ترین مقیاس­های اندازه­گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می­شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه­های روان­شناختی درباره «خود» استفاده می­کند. SES به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش­های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).

گزارش کارآموزی در اداره برق

گزارش کارآموزی در اداره برق

گزارش کارآموزی در اداره برق

گزارش-کارآموزی-در-اداره-برقمقدمه:
در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده روزافزون از صنعت برق و رشد مصرف رفته رفته نیروگاههای دیزلی جای خود را به نیروگاههای بخار (سیکل ترکیبی) و آبی و انرژی هسته ای و غیره می دهند تا جائیکه امروزه تلاش براین است به جهت رعایت مسائل زیست محیطی و پاکیزگی حوزه های کاری استفاده بیشتر از انرژی هسته ای، از انرژی گرمایی زمین هم برای تولید انرژی الکتریکی استفاده شود.
انرژی تولید شده که در بحث برق به صورت ولتاژ مطرح می شود، بسیار پایین است و برای انتقال این انرژی با تلفات کمتر لازم است این ولتاژ افزایش یابد. ولتاژ تولیدی نیروگاهها معمولا ۶/۶kv تا ۳۰kv می باشد. این ولتاژ در پستهای نیروگاهی به ولتاژهای انتقال (۶۳،۱۳۲ ،۲۳۰ و یا ۴۰۰ کیلو ولت) تبدیل می شود. بعد از انتقال برای مصرف بایستی این ولتاژها به مقدار ۲۰kv و ۴۰۰v کاهش یافته که این عمل توسط ترانسهای کاهنده انجام می گیرد. لذا به منظور تامین انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف در بخشهای مختلف صنعتی ، کشاورزی ، مسکونی و عمومی (تجاری) دارای شرایط و خصوصیات معینی می باشد. 
این شرایط که در شبکه توزیع می بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
۱-تامین مستمر و پیوسته انرژی الکتریکی موردنیاز مشترکین .
۲-جهت تامین انرژی مصرف کننده ها باید وضعیت شبکه به گونه ای باشد تا در موقع خرابی یک قسمت از شبکه در تغذیه مصرف کننده ها وقفه ای حاصل نشود.
۳-عیب یابی سریع شرط سومی است که در توزیع می بایست مورد توجه قرار گیرد.
چهارمین شرط، انتخاب شبکه ای است که مناسب ترین و ارزانترین روش توزیع انرژی را در برداشته باشد.

دانلود فایل