الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)

 چکیده
اقتصاد کشوری مثل ایران در ارتباطات اقتصادی بین‌المللی با دنیا تحت تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و رشد اقتصادی در بقیه دنیا قرار دارد. فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران از دهه ۱۹۷۰ تحت تاثیر دو عامل عمده و اصلی شکل گرفته است: شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی و قیمت نفت. در حالیکه این عوامل نقش مهمی را در شکل گیری نوسانات اقتصاد ایران و رشد اقتصادی آن داشته و دارند، عوامل داخلی و خارجی دیگری هم در این میان تاثیرگذار بوده‌اند. نظر…

تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)

 چکیده
حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های کنترل تقاضا به­شمار می­رود. با این حال اختلاف ریشه­داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به­کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­های مختلفی…

تبيين يک سيستم هشدار¬دهنده جهت شناسايي بحران¬هاي مالي در ايران

تبیین یک سیستم هشدار¬دهنده جهت شناسایی بحران¬های مالی در ایران

تبیین یک سیستم هشدار¬دهنده جهت شناسایی بحران¬های مالی در ایران

تبیین یک سیستم هشدار¬دهنده جهت شناسایی بحران¬های مالی در ایران

تبیین یک سیستم هشدار¬دهنده جهت شناسایی بحران¬های مالی در ایران

 چکیده
وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحران‌های متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحران‌های مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ مشاهدات و…

تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران

چکیده
 تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران (۱۳۸۶-۱۳۷۶)
 در این مطالعه تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۶ مورد بررسی قرار گرفت. روش داده­های پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمین مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه­گیری شاخص بهره­وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری…

تحليل رابطه‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه‏ موردي كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي

تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران : مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران : مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران : مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

تحلیل رابطه‏ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ایران : مطالعه‏ موردی کارگاه‏های بزرگ صنعتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسأله و اهمیت تحقیق…..۱
۱-۲- واژه‏های کلیدی……۵
۱-۳- اهداف تحقیق…….۶
۱-۴- فرضیه‏های تحقیق…۷
۱-۵- پرسش‏های تحقیق…۷
۱-۶- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………۷
۱-۷- نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق……………………………………۸
۱-۸- ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی……………………………………..۸
۱-۹- محدودیت‏های تحقیق………………………………………………………….۹
۱-۱۰-…

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فهرست نمودارها. ‌أ
فهرست جداول. ‌أ
چکیده. ‌أ
فصل اول:­کلیاتتحقیق.
۱-۲- بیان مساله. ۱
۱-۳-اهداف تحقیق. ۱
۱-۴- سوالات تحقیق. ۱
۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۱
۱-۶- حدود تحقیق. ۱
۱-۷- روش انجام تحقیق. ۱
۱-۸- ساختار تحقیق. ۱
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین.
۲-۱- مقدمه. ۱
۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور. ۱
۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور. ۱
فصل سوم:­روشتحقیق.
۳-۱- مقدمه. ۱
۳-۲- مبانی نظری. ۱
۳-۲-۱- سابقه و مفهوم بهره وری….

بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

چکیده:
با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی که از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق، اسنادی و…

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (85-1350)

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)

 چکیده
 سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی:
مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (۸۵-۱۳۵۰)
 هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰ می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت…

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتWORD

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتWORD

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتWORD

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتWORD

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتWORD

 چکیده:
بحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌های دور موردتوجه مکاتب، صاحب‌نظران و تا حدودی حکومت‌ها بوده است. شاید به‌ندرت بتوان مسئله‌ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد. در بین ائمه معصومین (ع) تنها برای وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) امکان حاکمیت حکومت اسلامی فراهم شد و مبارزه با فقر یکی از برنامه‌های اصلی ایشان در مدت حکومتشان بود. حضرت (ع)پس…

پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه اي ايرانWORD

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایرانWORD

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایرانWORD

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایرانWORD

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایرانWORD

 چکیده
 پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران
 در این پایان­نامه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت (steady state) آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با استفاده از روش مقطعی و برای ۹۴ صنعت با کدهای چهاررقمی ISIC در دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­دهد تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی می­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن…