پروین اعتصامی

پروین اعتصامی 40 ص

توضیحات

Please enter banners and links.

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی ۴۰ ص

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات ۴۰
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت

فهرست

 

تولد پروین……………..                           ……………….1

کودکی …………………                              ……….. 1

تحصیلات پروین……..                       ………………… 1

ازدواج…..                                    …………………. 2

شاعران هم عصر او…………                             ….4

صنعت شعری………………                     …………..4

بینش و طرز تفکر……………………..۶

بینش در شعرپروین……     …………..8

محیط اجتماعی………………………..۱۵

ممیزات شعر پروین…………………….۱۷

وفات   ……………………………27

گذری بر اشعار دیوان پروین      ………28

شعری از شهریار راجع به  …..  …….. 35

منابع و مآخذ    …………. ……….37

 

یکی دیگر از بدیع ترین و دلاویزترین شکوفه های ادب فارسی و یکی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرانی دخت مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملک آشتیانی طاب ثراه) در (۲۵ اسفند ۱۲۸۵ هـ . ش/۱۹۰۶ م) در تبریز متولد گردید.

 در کودکی به اتفاق پدر به تهران آمد و بقیه عمر خود را در این شهر گذرانید. ادبیات عربی و فارسی را نزد پدر آموخت و دوره مدرسه اناثیه آمریکایی تهران را به پایان رسانید.

  به علاوه بنا به آشنایی و مکاتبات پدرش باطالبوف قطعا آثار او را هم خوانده است. و از همه آنها برای پرورش ذهنیات خود در دنیای شعر سود جسته است. یکی از ممیزات شعر پروین این است که به کلی از تصنع لفظی و معنوی بدور است و مطلقا ساختگی های که در منظومات دیگران دیده می شود آشنا نیست، و از بیان صریح عقیده خویش در مظاهر مختلفه بیم ندارد. در قصاید و تمثیلات و موضوعات تعاونی و اجتماعی، همه جا این برتری و امتیاز نمایان است اخلاق او پروین، پاک طینت، پاک عقیده، پاکدامن، خوش خط، خوش رفتار، نسبت به دوستان مهربان، در مقام دوستی متواضع، و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود- او چنانکه شیوه اغلب عقلاست، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد، در معاشرت سادگی و متانت را از دست نمی داد،هیچگاه از فضائل ادبی و اخلاقی خود سخنی به میان نمی آورد و همین سادگی و سکوت پروین، گاهی کوته نظران را در فضیلت ادبی  و اخلاقی او به شبهه می انداخت. روی هم رفته، پروین مظهر کمال و اخلاق بود. قلب شاعر، مرکز اسرار حق و حقیقت است.

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات ۴۰
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

تولد پروین……………..                           ……………….1

کودکی …………………                              ……….. 1

تحصیلات پروین……..                       ………………… 1

ازدواج…..                                    …………………. 2

شاعران هم عصر او…………                             ….4

صنعت شعری………………                     …………..4

بینش و طرز تفکر……………………..۶

بینش در شعرپروین……     …………..8

محیط اجتماعی………………………..۱۵

ممیزات شعر پروین…………………….۱۷

وفات   ……………………………27

گذری بر اشعار دیوان پروین      ………28

شعری از شهریار راجع به  …..  …….. 35

منابع و مآخذ    …………. ……….37

 

یکی دیگر از بدیع ترین و دلاویزترین شکوفه های ادب فارسی و یکی از منادیان محبت و مردمی و تقوی در عصر حاضر پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی مسمات به رخشنده شاعره ایرانی دخت مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملک آشتیانی طاب ثراه) در (۲۵ اسفند ۱۲۸۵ هـ . ش/۱۹۰۶ م) در تبریز متولد گردید.

 در کودکی به اتفاق پدر به تهران آمد و بقیه عمر خود را در این شهر گذرانید. ادبیات عربی و فارسی را نزد پدر آموخت و دوره مدرسه اناثیه آمریکایی تهران را به پایان رسانید.

  به علاوه بنا به آشنایی و مکاتبات پدرش باطالبوف قطعا آثار او را هم خوانده است. و از همه آنها برای پرورش ذهنیات خود در دنیای شعر سود جسته است. یکی از ممیزات شعر پروین این است که به کلی از تصنع لفظی و معنوی بدور است و مطلقا ساختگی های که در منظومات دیگران دیده می شود آشنا نیست، و از بیان صریح عقیده خویش در مظاهر مختلفه بیم ندارد. در قصاید و تمثیلات و موضوعات تعاونی و اجتماعی، همه جا این برتری و امتیاز نمایان است اخلاق او پروین، پاک طینت، پاک عقیده، پاکدامن، خوش خط، خوش رفتار، نسبت به دوستان مهربان، در مقام دوستی متواضع، و در طریق حقیقت و محبت پایدار بود- او چنانکه شیوه اغلب عقلاست، کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد، در معاشرت سادگی و متانت را از دست نمی داد،هیچگاه از فضائل ادبی و اخلاقی خود سخنی به میان نمی آورد و همین سادگی و سکوت پروین، گاهی کوته نظران را در فضیلت ادبی  و اخلاقی او به شبهه می انداخت. روی هم رفته، پروین مظهر کمال و اخلاق بود. قلب شاعر، مرکز اسرار حق و حقیقت است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پروین اعتصامی ۴۰ ص,پروین اعتصامی,پروین اعتصامی شعر,پروین اعتصامی اشک یتیم,پروین اعتصامی مست و هوشیارپروین اعتصامی محتسب و مستپروین اعتصامی شعر مادرپروین اعتصامی کیستپروین اعتصامی مادرپروین اعتصامی محتسبپروین اعتصامی پدرپروین