نمونه اکسل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه

نمونه اکسل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه

نمونه اکسل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه

نمونه-اکسل-صورت-حساب-سود-و-زیان-و-ترازنامه

دانلود نمونه اکسل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه،
در قالب xls و قابل ویرایش.

توضیحات:
در این محصول، یک پروژه آماده اکسل برای رشته حسابداری مربوط به کدها، سند
حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر کل، تراز آزمایشی، صورت حساب سود و زیان و
ترازنامه را برای دانشجویان قرار دادیم.

کلیه دانشجویان دوره های
کاردانی، کارشناسی ، ارشد و دکتری رشته حسابداری می توانند از این پروژه
اکسلExcel (پروژه کاربرد اکسل در رشته حسابداری) استفاده کنند.

دانلود فایل

(Visited 2 times, 1 visits today)