بازسازی حریم وعرصه محوطه های تاریخی با بهره گیری از مدل رقومی زمیننوع فایل :PDF

بازسازی حریم وعرصه محوطه های تاریخی با بهره گیری از مدل رقومی زمین

بازسازی حریم وعرصه محوطه های تاریخی با بهره گیری از مدل رقومی زمین

بازسازی حریم وعرصه محوطه های تاریخی با بهره گیری از مدل رقومی زمین

بازسازی حریم وعرصه محوطه های تاریخی با بهره گیری از مدل رقومی زمین

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار :1395
چکیده
نمایش ارتفاعات برروی نقشه موضوعی بود که نقشه برداران از گذشته های دور در خصوص را هکار های می اندیشیدند وبا سایه روشن ،هاشور، اعدادارتفاعی و منحنی میزان سعی می کردنندنمایشی 3 بعدی از عوارض زمین را نشان دهند نمایش بعد سوم نسبت منطقی و ریاضی به دوبعد دیگر نداشت در مدل رقومی زمین 3بعد بصورت رقومی نمایش داده میشود،در حقیقت مدل رقومی سطحی است که تغییرات ارتفاع را نسبت به سطح زمین را نشان…

لطفا با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی ما را حمایت فرمایید سپاسگزارم.

About The Author


مهندس ناصر مستانه

بزرگترین مرجع دانلود تحقیق,طرح کارآفرینی و کسب و کار